Ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів

Зміст

1. Анотація досвіду

2. Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної компетенції школярів

3. Ігри на засвоєння літер алфавіту

4. Фонетичні ігри

5. Лексичні ігри

6. Тематичні ігри

7. Граматичні ігри

8. Конспекти уроків з англійської мови на тему «Food in Our Life»

9. Список використаної літератури

Анотація досвіду

Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності. Нині українська школа активно реформується. Ці зміни особливо значні в системі мовної освіти. Зміст викладання англійської мови як системи знань, умінь та навичок має сприяти розвитку мовних компетенцій учнів, формуванню світогляду, моралі та поведінки, готуючи до життя в багатокультурному суспільстві.

На мою думку однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей різних вікових груп за допомогою ігрових форм. В посібнику відображено різні види ігрових форм роботи, які найбільш широко використовуються на уроках іноземної мови. Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати мовленнєву компетенцію. Тому упровадження досвіду спрямоване на використання ігрових форм роботи як засобу формування комунікативної компетенції школярів.

Практична реалізація досвіду засвідчила, що ефективно використовувати ігри можна, здійснивши їх класифікацію. В методичному посібнику подається технологія використання ігор.

В даному посібнику представлені конспекти уроків з англійської мови на тему “FoodinOurLife”, де показано використання різних ігрових форм.

Матеріали даного посібника рекомендовано для учителів іноземних мов.


Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної компетенції школярів

“Сенс життя полягає

в нескінченному завоюванні невідомого,

у вічному зусиллі пізнати більше”.

Еміль Золя

Глибокі зміни, що останнім часом відбулися у суспільстві, світовій економіці й міжнародних відносинах, поширили і збагатили міжнародні зв’язки як між людьми, так і між державами, тому виникає гостра необхідність в оволодінні мовами. Розвинене суспільство потребує від громадян, цивілізації певної культури в усьому, у тому числі й культури мовлення та спілкування. Сучасні філософи, філологи, психологи, педагоги, соціологи вважають, що культура є сукупністю форм людських спільнот, які втілені в мовленні, спілкуванні, звичаях, традиціях, нормах, цінностях, мотиваціях, поведінці тощо. Мові, рівню її культури належить визначальна роль у взаємовідносинах учасників сучасного соціуму.

Наша країна намагається інтегруватись у європейське співтовариство. Провідною ідеєю розвитку освітнього простору Європейського Союзу є компетентнісний підхід до формування змісту освіти на всіх її рівнях. Застосування компетентнісного підходу до створення змісту та методики навчання іноземних мов передбачає наближення наукового знання до використання його учнями в реальному житті, розвитку інтегративного напрямку навчання та активізації викладання до систематичної організації навчальної, практично – дослідної діяльності учнів.

Нині українська школа активно реформується. Ці зміни особливо значні в системі мовної освіти. Зміст викладання англійської мови як системи знань, умінь та навичок має сприяти розвитку мовних компетенцій учнів, формуванню світогляду, моралі та поведінки, готуючи до життя в багатокультурному суспільстві.

Одним з провідних завдань у роботі сучасного вчителя є формування основних компетентностей учня : комунікативної, соціальної, соціокультурної, інформаційної, саморозвитку, творчої та інших. Тому навчання іноземної мови – це не тільки духовне збагачення кожної дитини (пізнання своєрідності нації, національної культури та мистецтва, морально – етичних принципів суспільства тощо), а й формування життєвої компетентності учнів. Тільки ті знання і вміння учня вважаються корисними, доцільними і міцними, які застосовуються на практиці, які школяр перенесе й використає у різних життєвих ситуаціях.

Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності. На мою думку однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей різних вікових груп за допомогою ігрових форм. Про важливість використання ігор в навчальному процесі відомо давно. Багато видатних педагогів, а саме: Н.П. Анікєєва, П.П.Блонський, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова, М.Г.Яновська та інші справедливо наголошували на ефективності використання ігор у процесі навчання. І це зрозуміло, адже під час гри повною мірою, часом зовсім несподівано виявляються здібності дитини. Як правило, збагачений ігровими моментами навчально – виховний процес активізує пізнавальні можливості вихованців : гра захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що більшою чи меншою мірою супроводжує будь-яке навчальне навантаження. Гра завжди передбачає прийняття рішень – що сказати, як відповісти, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострюють розумову діяльність гравців, пробуджують інтерес і активність дітей. Це дає можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванні іншомовних слів та речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов’язковою умовою активної участі, а в окремих випадках – обов’язковою умовою виграшу. Зняття психологічної напруги, на думку психологів і педагогів, є одним із найважливіших чинників гармонійного розвитку дитини : психічного, фізичного, духовного. В організації дидактичної гри слід дотримуватися певних педагогічних технологій.

Педагогічні технології дидактичної гри у навчанні іноземної мови школярів:

Великий теоретик ігрової діяльності Д.Б. Ельконін вказував, що гра являється засобом розвитку мотиваційної сфери, засобом пізнання, спілкування, засобом розвитку розумових здібностей та засобом розвитку довільної поведінки. Гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особи, саме в грі діти засвоюють норми поведінки. Гра вчить, змінює, виховує.

Видатний педагог К.Д.Ушинський вказував, що гра є « вільна діяльність дитини, бо саме в її процесі формуються різноманітні сторони людської душі, її розум, серце, воля. Ігри виступають неабияким виховним засобом, створеним людством». Впродовж своєї педагогічної діяльності, працюючи з дітьми різних вікових груп, переконалася, що для них найбільш цікавими є ігрові форми роботи. Саме тому я використовую ігри на будь-якому етапі навчання іноземної мови. Наприклад, для вдосконалення фонетичних навиків учнів початкової ланки я використовую такі ігри : “NametheWord”, ‘WhoKnowstheSymbols?”, “WhatSoundisit?”, “Amistake”, “Words” та інші. Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати комунікативну компетенцію.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 85

Безкоштовна робота

Закрити

Ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.