Комісиви та директиви - імпозитивні та неімпозитивні мовленнєві акти в іспанській мові

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Історія дослідження мовленнєвих актів. 5

Розділ 2. Визначення поняття комісив та директив. 7

2.1. Передумови виникнення комісивів. 7

2.2. Варіативність значення слова «prometo». 9

2.3 Ввічливі та неввічливі комісиви. 10

Розділ 3. Директиви. 11

3.1. Формування директиві. 11

3.2. Ввічливі та неввічливі директиви. 13

Розділ 4. Імпозитивність та неімпозитивність. 15

Висновки. 21

Список використаної літератури. 23

ВСТУП

В останні роки все більше інтересу та актуальності набуває дослідження мови не як системи, а як засобу спілкування, що передбачає реорієнтацію акценту від мовленнєвих форм до комунікативних функції. Для прикладу, сьогодні такими дослідженнями займаються текстуальна лінгвістика, дискурс-аналіз, прагматика та ін. Об’єкт дослідження зосереджується на використанні мови та реалізації її в конкретних ситуаціях. Дане дослідження є актуальним для тих, хто вивчає іспанську мову, адже граматичне та лексичне вивчення мови не може йти осторонь практики її використання, на яку впливають різноманітні соціокультурні фактори. Різні стилі спілкування, окремо розвинуті в кожній культурі часто можуть призводити до різного роду комунікативних невдач. Це дослідження допоможе глибше зрозуміти особливості мови та максимально уникати, в майбутньому, використання контекстуально недоречних форм, адже сьогодні багато хто, вивчаючи мову забуває важливість прагматичних аспектів і зосереджує всю увагу на вивчення синтаксичних правил. Граматичні помилки легко розпізнати і якщо вони дають хоча б якусь можливість виправдадати адресанта, то прагматичні невдачі на прагмалінгвістичному та соціопрагматичному рівнях можуть зашкодити не лише мовцю, його походженню, але й стати причиною соціальних непорозумінь. Окрім того, це дослідження корисне для перекладачів, адже розуміння специфіки мовленнєвих стратегій роблять переклад якіснішим та професійнішим.

Мета дослідження – розробка можливих рекомендацій щодо перспективи практичного використання директивів та комісивів в іспанській мові.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

- ознайомлення з історією дослідження мовленнєвих актів,

- поглиблене вивчення теоретичного матеріалу з обраної теми,

- систематизація отриманих теоретичних знань,

- практична частина: пошук прикладів, що стосуються даної теми, в іспаномовних книгах та фільмах.

Предмет дослідження – мовленнєві акти іспанської мови

Об’єкт дослідження – директиви та комісиви, їх різновиди та ступінь імпозитивності.

В цій роботі здебільшого застосовані теоретичні та емпіричні методи дослідження, такі як: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення.

Закрити

Комісиви та директиви - імпозитивні та неімпозитивні мовленнєві акти в іспанській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.