Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Тестування як одна з форм навчання іноземних мов. 5

1.2. Тест як один із засобів контролю навчення іноземних мов. 5

1.2. Тестовий контроль в процесі навчання іноземної мови. 11

1.3. Умови ефективності тестового контролю і його недоліки. 19

Розділ ІІ. Зразкові види тестів для контролю умінь і навичок у учнів при навчанні німецькій мові 26

Висновок. 37

Список використаних джерел. 39

Вступ

Рішення проблем встановлення рівня володіння німецькою мовою і контролю за їх досягненням в нашій країні упродовж декількох десятиліть багато в чому була відірвано від досвіду рішення анологічних проблем за кордоном. Рівні володіння лише у загальних рисах описувалися у вітчизняних програмах середніх шкіл, виклик або курсів іноземної мови. Причому в середній школі на іспитах використовувалися тільки усні форми контролю, а об'єктами контролю до 50 – 60рр. були: уміння читати і перекладати тексти, уміння усної мови, знання мовного матеріалу і граматичних правил.

В той же час, незважаючи на відомий сепаратизм, вітчизняна методика контролю за рівнем підготовки учнів по іноземній мові добилася певних успіхів. Так, на базі загальнодидактичних положень були встановлені види контролю в учбовому процесі: поточний, періодичний (включаючи тематичний) і підсумковий.

У своїй курсовій роботі я хотіла б розглянути проблеми використання тестування в системі контролю при навчанні німецькій мові. На мій погляд, тестування відіграє важливу роль при контролі знань по іноземній мові і повинне і викликати до себе особливий інтерес, оскільки ця форма контролю в методиці навчання німецькій мові ( за винятком 20-х ХХ рр.) майже не використовувалася. Тести стали знову зрідка застосуються лише декілька десятиліть тому в деяких ВНЗ, а також в дослідницьких цілях в окремих школах. І тільки сьогодні тести почали впровадяться в масову практику і офіційно рекомендуватися програмами по різних мовах.

З настанням XXI століття і вступі в загальноєвропейський будинок своєчасно постало питання про залучення жителя прийдешнього століття до світової культури, про наближення його освітнього рівня до європейського стандарту, про володіння ним не менше чим двома іноземними мовами і так далі. В процесі досягнення планованого результату вирішується цілий комплекс виховних, освітніх і розвиваючих завдань. Включення в цільову установку навчання іноземних мов, а, отже, і в зміст навчання іноземних мов в якості повноправного компонента забезпечить засвоєння такими, що вчаться реалій іншої національної культури, розширення їх загального кругозору, що приведе також до підвищення інтересу до іноземних мов, що вивчається, і стійкої мотивації.

Найбільш економною формою контролю і об'єктивнішим показником міри засвоєння усіма учнями мовного матеріалу являються тести.

Розуміючи значущість читання в навчанні іноземним мовам і враховуючи підвищений інтерес учителів до такого виду контролю як тестів, при виборі теми курсової роботи я зупинилась на даній.

Закрити

Тестування в системі контролю німецької мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.