Національно-культурна специфіка польських фразеологізмів із значенням характеристики людини

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 21

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Основна частина. 5

Розділ І. Предмет фразеології 5

1.2. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. 6

1.3. Джерела фразеології 7

Розділ ІІ. Характеристика людини. 10

2.1. Фізичний стан людини. 11

2.2. Душевний стан людини. 11

2.4. Риси характеру, які яскраво виділяються. 13

2.5. Характеристика розумових здібностей. 13

2.6. Поведінка людини. 13

2.7. Вік. 14

2.8. Зовнішній вигляд. 14

Розділ ІІІ. Фразеологічні одиниці з позитивним оцінюючим компонентом. 15

3.1. Фразеологічні одиниці з негативним оцінюючим компонентом. 16

3.2. Фразеологічні одиниці з нейтральною оцінкою.. 17

Висновки. 18

Список використаної літератури 19

Додатки. 20

Вступ

Мета роботи над курсовим дослідженням полягає у формуванні вмінь та навичок самостійного опрацювання теоретичних та практичних проблем польської мови з використанням обов’язкової та додаткової навчальної, наукової та довідкової літератури.

Завдання роботи. Охарактеризувати польські фразеологізми із значенням характеристики людини і класифікувати їх.

Структура.

Щоб вдало досягнути мети і вирішити поставлені завдання доречним є таке побудування курсової роботи: в першому розділі йдеться про предмет фразеології, основні типологічні ознаки фразеологізмів, джерела фразеології; другий розділ присвячений безпосередньо характеристиці людини, подані фразеологізми на позначення фізичного стану людини, душевного, матеріального, також риси характеру, які характеризують розумові здібності людини, її поведінку, зовнішній вигляд, вікові особливості; в третьому розділі містяться фразеологічні одиниці (ФО) з позитивним оцінюючим компонентом; в четвертому розділі містяться ФО з негативним оцінюючим компонентом; п’ятий розділ присвячений ФО з нейтральною оцінкою; висновки; список використаної літератури; додатки.

Стан розробки проблеми.

Дослідники слов’янського мовознавства неодноразово розглядали питання фразеологічної семантики: Л.Скрипник, Н.Бабич, В.Виноградов, А.Молотков, С.Скорупка, Е.Козашевська, А.М.Левицький; значення та ролі компонента ФО: В.Білоноженко, В.Жуков, А.Кравчук; зміни у функціонуванні ФО та нормативність їх вживання: С.Бомба, Д.Буттлер, Г.Майковська.

Методи дослідження.

Джерелами фактичного матеріалу послужили фразеологічні, загальні словники та наукова література польської мови.

Закрити

Національно-культурна специфіка польських фразеологізмів із значенням характеристики людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.