Збірні іменники та їх структурно-семантична характеристика в сучасній польській мові

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Основна частина. 5

Розділ 1. Теоретичні засади опису збірних іменників у сучасній польській мові 5

1.1. Поняття про іменник. Лексико-граматичні групи іменників у сучасній польській мові 5

1.2. Категорія збірності іменників у слов'янських мовах. 6

1.3. З історії творення збірних іменників у слов’янських мовах. 16

Розділ 2. Структурно семантична характеристика збірних іменників у сучасній польській мові 20

2.1. Коротка характеристика джерела дослідження –Slownika jezyka polskiego / Red. M. Szymczak – t. 1-3 – Warszawa, 1992. 20

2.3. Збірні іменники на позначення тварин: 21

2.4.1. Збірні іменники на позначення предметі:. 21

2.4.2. Польські іменники із загальним значенням збірності: 21

2.4.3. Збірні іменники на позначення родинних зв’язків або шлюбних пар: 22

2.4.4. Збірні іменники, які позначають професію людини: 22

2.4.5. Збірні іменники на позначення військових та інших угруповань. 22

3.1. Збірні іменники на позначення сукупностей творів мистецтва, які утворені від власних назв: 22

3.2. Збірні іменники, що позначають назви спортивних змагань. 22

3.3. Збірні іменники, що позначають назви сховищ: 22

3.4. Збірні іменники, що позначають установи, в які входять певні групи людей: 23

Висновки. 24

Бібліографія. 26

Вступ

Актуальність теми. Іменникові форми на сьогодні є актуальною проблемою для дослідження. Усі граматичні категорії іменника, особливо збірні іменники вимагають поглибленого, теоретичного вивчення. Найактуальнішим видається аналіз збірності в складній системі іменникової структури.

Актуальність також проявляється в тому, що іменник – це головна частина мови, яка завжди відіграє велике значення, вона позначає предмет і виражає це узагальнене значення за допомогою граматичних категорій роду, числа і відмінка. Іменник виступає в польській мові найважливішою формою вираження номінації, об’єднуючи у своєму складі слова, які служать для називання найрізноманітніших фрагментів дійсності і формування відповідних понять про них. Тільки частина іменників називає субстанції, яким у реальній дійсності відповідають такі найрізноманітніші конкретні предмети, як речі щоденного побуту, знаряддя і продукти виробництва, речовини і матеріали, істоти, об’єкти природного середовища. Предметність матеріального світу не збігається з предметністю у власне лінгвістичному розумінні. У мисленнєвій діяльності будь-які процеси, явища, ознаки сприймаються як опредмеченні поняття, набуваючи мовного вираження у формі назв – іменників.

Вивчення іменникових форм є одним з центральних питань на усіх етапах розвитку слов’янського мовознавства.

Стан розробки проблеми. Дана проблема розроблювалась багатьма провідними ученими.

Троянський Й. М. і Потебня А. А. досліджували історію виникнення збірних іменників. Троянський вважає, що взагалі розмежуванню однини і множини передувала збірність, хоч успадкована з праіндоєвропейської мови категорія збірності, вірогідно пізніше від категорії множинності.

Потебня зазначає, що старослов’янські пам’ятки засвідчують цілу низку збірних слів, які вказують на суцільну множинність, сприйняту як одиниця або множинність.

Врубель і Нагурко досліджували іменники з лексичними значеннями сукупності предметів, які виражаються за допомогою специфічних суфіксів.

Далі дослідження буде спиратися саме за цими та іншими авторами.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає в тому, щоб більш детально і поглиблено розглянути творення збірних іменників, їх семантику, та місце яке вони займають в системі частин мови.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

- якомога повніше описати способи вираження граматичних груп в які входять збірні іменники у сучасній польській мові;

- описати категорію збірності іменників;

- більш глибше зазирнути в історію виникнення збірних іменників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографії та додатків.

Закрити

Збірні іменники та їх структурно-семантична характеристика в сучасній польській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.