Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Літературний огляд. 5

1.1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні диференційні ознаки  5

2.2. Класифікація фразеологічних одиниць. 10

Розділ II. Фразеологічні еквіваленти, аналоги та безеквівалентні фразеологічні одиниці у англійській та українській мовах. 15

2.1.Три аспекти розгляду фразеологічних одиниць. 15

2.2. Англійсько-українські фразеологічні еквіваленти. 17

2.3. Англійсько-українські аналоги. 19

2.4. Англійсько-українські без еквівалентні фразеологічні одиниці 21

Висновок. 23

Список використаної літератури. 26

Вступ

Актуальність теми обумовлена недостатньою розробкою багатьох питань, пов'язаних із фразеологічними одиницями. Фразеологія - це окраса мови і разом з тим могутній стилістичний засіб влучної і дохідливої передачі думки. Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією, що пов'язана з неповторністю побуту, звичаїв, культури та її загалом ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу. Саме фразеологічні одиниці повною мірою розкривають усі особливості мови, сприяють розвитку, розширенню необхідних знань у процесі перекладу.

За висловом Л.В.Щерби, мовна скарбниця сповнена всіляких готових думок, готових шаблонів, фраз, образів та зворотів, які також є багатим запасом матеріалів для новотворчості, для вираження нових думок і почуттів [5; 65]. У процесі функціонування фразеологічні одиниці з часом можуть оновлюватись, набувати нових значень, давати життя новому вислову. Виступаючи яскравим виражальним засобом мовного мистецтва, фразеологічні одиниці в той же час акумулюють знання про суспільство й природу, дають змогу побачити за ними початки національної культури, засвідчують тісний зв'язок з матеріальним і духовним життям народу.

Розробка даної теми є перспективною для дослідження лексичного устрою фразеологізмів англійської та української мов.

Предметом дослідження є зіставлення фразеологічних одиниць із прикметниками “добрий ” та ”злий” в англійській та українській мовах.

Об'єктом дослідження є фразеологізми української та англійської мов.

Мета даної роботи полягає у тому, щоб порівняти особливості лексичного устрою фразеологізмів англійської та української мов та знайти еквіваленти, аналоги та безеквівалентні фразеологічні одиниці у обох мовах.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні диференційні ознаки;

2. Класифікація фразеологічних одиниць;

3. Три аспекти розгляду фразеологічних одиниць;

4  Англійсько-українські еквіваленти;

5. Англійсько-українські фразеологічні аналоги;

6. Англійсько-українські безеквівалентні фразеологічні одиниці.

Матеріалом дослідження є фразеологізми, джерелом яких є наступні словники:

1. Баранцев К.П. Англо-український фразеологічний словник. – К.,1969. – 980с.

2. Balla M. I. English-Ukrainian Dictionary.V 1-2. – K.,1996. – 752p.

3. Балла М.І. Українсько-англійський словник. – К.,1996. – 712с.

4. НАНУ Фразеологічний словник української мови. Т.1-2. – К.,1999. – 980с.

5. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.,1990. – 1190с.

Практичне значення роботи. Даний реферат дасть можливість брати участь у студентських наукових конференціях. Вона може допомогти при написанні дипломної роботи та в процесі моєї майбутньої перекладацької діяльності.

Структура роботи. Робота містить вступ, два розділи, висновки, бібліографію.

Закрити

Порівняльний аналіз англійської та української фразеології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.