План

1. Орфоепія. Наголос. Явище інтерференції в українській мові та шляхи його подолання. 

2. Охарактеризувати групу інформаційних документів. Оформити документ колегіального органу (протокол). 

3. Поясніть вираз „Мова – засіб мислення” . Дайте тлумачення термінів: імпорт, дефляція, кредит, бюджет, податок, інфляція. 

4. Мовленнєвий етикет. Відмова, її основні лексичні форми. Складіть службовий лист-відповідь з відмовою. 

1. Орфоепія. Наголос. Явище інтерференції в українській мові та шляхи його подолання.

Орфоепія – система загальноприйнятих правил, що визначають правильну літературну вимову.

Предметом вивчення орфоепії є:

звукові особливості мовлення (усне мовлення розглядається не взагалі, а тільки з погляду його відповідності сучасним літературним нормам);

правильна вимова звуків мовлення (голосних і приголосних);

правильна вимова звукосполучень;

правильна вимова окремих слів і форм.

Сучасні норми української орфоепії склалися історично на основі

вимов, властивої середньонаддніпрянським говорам.

Практичне значення орфоепії винятково важливе, оскільки дотримання орфоепічних норм, як й інших літературних норм, удосконалює мову як засіб спілкування, полегшує обмін документами. Унормована вимова є однією з ознак культури мовлення.

Наголос – виділення складу у слові, реченні посиленням голосу або підвищенням тону; значок над буквою, який який указує на виділення звуку у слові.

У двомовних групах людей дві мовні системи вступають у контакт, впливають одна на одну, внаслідок чого з’являються контактно зумовлені від мовної норми, які називають інтерференцією.

Інтерференція – взаємодія мовних систем за двомовності, яка виражається у відхиленнях від норми і системи другої мови під впливом рідної.

Якщо нова мова засвоєна погано, то за контактування можуть виникнути допоміжні мови – піджини і креолідовані мови, тобто дуже спрощені мови без категорії роду, числа, відмінка, без дієслівних складних норм тощо. Коли ж нова мова засвоєна добре, то за певних умов (особливо за шовіністичної мовної політики уряду панівної нації) мовці повністю переходять на нерідну мову, тобто нова (нерідна) мова витісняє рідну, відбувається повна мовна, а значить і етична, асиміляція.


2. Охарактеризувати групу інформаційних документів. Оформити документ колегіального органу (протокол).

Серед щоденної кореспонденції підприємств, установ, організацій, сотень документів, які висвітлюють різні сторони їх діяльності, найбільшу питому вагу має довідково-інформаційна документація, якій за обсягом належить першорядне значення в усій системі діловодства. Інформаційні документи – це група документів, що забезпечують процес функціонування підприємств, установ, організацій у відносинах між собою, а також громадянами. Довідково-інформаційні документи містять інформацію про фактичний стан справ в організації чи підприємстві, що є підставою для прийняття розпорядчих документів, а також носять допоміжний характер відповідно до організації документації. Інформація, яка міститься в довідково-інформаційних документах, може спонукати до дій або бути лише доведена до відома.

Документи, що виникають у процесі взаємовідносин підприємств та організацій, а також у відносинах з громадянами, дуже різноманітні. Цим зокрема пояснюється різнобій в їх складанні та оформленні. Щоб його уникнути, деякі документи довідково-інформаційного характеру можна уніфікувати як за змістом, так і формою. Це може помітно спростити їх складання, підвищити інформативність та культуру документування.

До цієї групи документів відносяться:

анотація;

відгук;

рецензія;

висновок;

довідка;

огляд;

доповідна записка;

пояснювальна записка;

запрошення;

звіт;

лист;

оголошення;

план;

протокол;

витяг з протоколу;

телеграма;

телефонограма;

Протокол № 13

загальних зборів студентів 1 курсу

факультету інформатики

23.12.2005

Голова А.П.Остапенко

Секретар Н.О. Варлей

Присутні: заступник декана факультету доц. Шевцов О.М.,

доц. Антонов А.І., доц. Коба В.М., доц. Жук Р.О.,

асистенти Гурський П.О., Зарембо А.В., студенти 1 курсу.

Порядок денний:

1.Підготовка до святкування Нового року.

СЛУХАЛИ:

Марчука С.П. Програма свткування Нового року.

ВИСТУПИЛИ:

Петров С.В. Запропонував зібрати з студентів по 2грн. на святкування.

Іванов П.О. Запропонував придбати ялинку.

Серветник Ю.А. Запропонувала провести бал-маскарад.

УХВАЛИЛИ:

1.Зібрати з усіх студентів по 2грн. на святкування Нового року.

2.За зібрані гроші придбати ялинку.

3.Встановлення і прикрашення ялинки доручити 14 групі.

4.Бал-маскарад провести у спортзалі університету.

Голова зборів __________ А.П.Остапенко

підпис

Секретар __________ Н.О. Варлей

підпис

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Українська мова 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.