Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу часових форм французького дієслова

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 87

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу часових форм французького дієслова (на основі україномовних перекладів романів Оноре де Бальзака «Баламутка» (А.О.Перепадя) та «Лілея долини» (Ю.Я.Лісняк)).

 

Зміст

Вступ. 4

Перший розділ. Теоретичні засади дослідження перекладацьких трансформацій у аспекті адекватного перекладу часових форм французького дієслова на українську мову. 6

§1. Категоріальні особливості часових форм французького та українського дієслів. 6

§2. Теоретичні засади визначення категорій «адекватності» та «еквівалентності» перекладу часових форм французького дієслова. 18

§3. Перекладацькі трансформації як засоби адекватного відтворення часових форм французького дієслова. 24

Другий розділ. Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу часових форм французького дієслова на основі україномовних перекладів романів Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини». 30

§1. Граматична трансформація заміни як засіб перекладу часових форм французького дієслова вживаних в романі Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини». 30

§2. Граматичні трансформації опущення, додавання та перестановки як засоби досягнення адекватності перекладу часових форм французького дієслова в романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини». 37

§3. Роль лексичних трансформацій в перекладі на українську мову часових форм французького дієслова вживаних в романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини». 44

§4. Рівні на яких досягається еквівалентність перекладу часових форм французького дієслова вживаних у романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини». 48

Висновки. 52

Le résumé. 55

ІV. Бібліографія. 57

Словники та джерела. 58

Додатки. 60

Вступ

Актуальність теми визначається загальною тенденцією теорії перекладу до вивчення часових форм французького дієслова та засобів їх вираження на українську мову.

Предметом дослідження виступає відтворення україномовного відповідника перекладу часових форм французького дієслова з використанням перекладацьких засобів.

Об’єкт дослідження: україномовний відповідник перекладу часових форм французького дієслова, який виражений теперішнім, майбутнім, минулим часами доконаного чи недоконаного видів, дієприслівником або ж взагалі опускається при перекладі на українську мову.

Одиниці досліджувального матеріалу: мовні одиниці, які в мові оригіналу представленні на лексичному рівні, кількістю 267 одиниць, та лексико-синтаксичному мовних рівнях, кількість яких складає 134 мовні одиниці, та їхні відповідники, які в мові перекладу представлені словом, кількість яких нараховує 316 мовні одиниці, словосполученням, кількістю 40 мовних одиниць, та реченнями, кількість яких нараховує 46 мовних одиниць.

Матеріалом дослідження слугували тексти франкомовних романів Оноре де Бальзака загальним обсягом 407ст. «Баламутка» та 312ст. «Лілея долини» та їх україномовні відповідники, переклад яких здійснений українським перекладачем із романських мов Анатолем Олексійовичем Перепадею («Баламутка») та українським і радянським перекладачем Юрієм Яковичем Лісняком («Лілея долини»), з яких методом суцільної вибірки було добрано 400 мовних одиниць із часовими формами дієслова (248 у романі «Баламутка» та 152 у романі «Лілея долини»).

Методи дослідження: зіставний метод, мета якого полягає у виявленні спільних, однакових та відмінних рис у граматичних системах мов, які зіставляються; структурний метод, який, в даному випадку, реалізується в методиці трансформаційного аналізу, суть якого полягає в тому, що основою класифікації мовних одиниць є їх здатність чи нездатність перетворюватися на інші одиниці; метод суцільної вибірки для добору одиниць.

Мета дослідження – дослідити особливості перекладу часових форм французького дієслова на основі україномовних перекладів прозових творів Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини» за допомогою перекладацьких трасформацій. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

- визначити особливості часових форм французького дієслова вживаних у романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини»;

- визначити необхідність вживання перекладацьких трансформацій як засобів перекладу часових форм французького дієслова, вживаних у романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини» з метою досягнення адекватності перекладу даних мовних одиниць;

- дослідити на якому рівні досягається еквівалентність перекладу часових форм французького дієслова вживаних в романах Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини»;

Наукова новизна роботи: полягає в тому, що вперше було здійснено аналіз перекладацьких трансформацій як засобів досягнення еквівалентності перекладу часових форм французького дієслова на українську мову на основі романів Оноре де Бальзака «Баламутка» та «Лілея долини».

Практичне значення роботи полягає у можливості використання отриманих результатів у лекційних та семінарських заняттях із курсу теорії перекладу французької мови, на практичних заняттях по перекладу франкомовних текстів на українську мову, у науково-дослідницьких роботах студентів,а також при написанні курсових та дипломних робіт.

Апробація дипломної роботи здійснена виступами на семінарських заняттях із переддипломної практики.

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, основної часини, яка в свою чергу включає в себе два розділи, а також із висновків, резюме, бібліографії та додатків.

Закрити

Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу часових форм французького дієслова

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.