Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 87

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 2

Розділ І. Формування наукового інтересу до англійських діалектів. 4

Розділ ІІ. Загальна характеристика та формування діалектології 8

2.1.  Соціолінгвістичний аспект діалектології 8

2.2. Феномен прихованої престижності 15

2.3. Варіативність мовної поведінки. 18

2.4 Основні поняття та терміни. 22

Розділ ІІІ. Англійські соціальні діалекти та їх аналіз. 25

3.1.Варіанти соціальних діалектів. 25

3.1.1. Професійні діалекти, жаргон, кокні, римований сленг. 31

3.2. Сленг, як найпоширеніший різновид соціальних діалектів. 37

3.2.1. Структурні особливості англійського сленгу. 44

3.2.2. Територіальні особливості діалектів. 52

3.3. З історії вивчення англійського сленгу. 59

3.4 Етимологія сленгової лексики. 62

3.3.Фонетичні, граматичні і словотворчі особливості англійських соціальних діалектів  77

Висновки. 84

Список літератури. 86

Вступ

Актуальність дослідження полягає в тому, що в наші дні сленг розповсюджений значно ширше, ніж раніше, а розуміють його практично так само добре, як і розмовну мову. І хоча він не визнається нормативними словниками, сьогодні він є активною складовою “живої” розмовної мови. Вже 20 років тому статистика стверджувала, що середній американець використовує у своїй мові 10 % сленгу. Та й за своєю природою сленг — переважно розмовна, а не письмова мова. Це сучасний фольклор, адресований головним чином слухачу, а не читачу. Рухомість меж, що розділяють його з розмовною мовою, їх відносна умовність відоброжається й тими обставинами, що різними словниками одні й ті ж слова відносяться то до сленгу, то до розмовної мови, а також в існуючій термінологічній розмитості: лексикологи розрізняють 4 близьких терміни, виділяючи останній — сленг як такий, що витіснив інші — жаргон, арго, кент.

Об’єкт дослідження — сленг як різновид англійських соціальних діалектів.

Предмет дослідження — варіанти діалектів англійської мови.

Мета дослідження полягає в аналізі англійських та американських діалектів, визначенні їх структури, походження та граматичних, фонетичних і словотвірних особливостей.

Завдання дослідженя:

- ознайомити з результатами досліджень англомовних та вітчизняних теоретиків;

- розвіяти уявлення про те, що діалекти англійської мови — це мовні системи, які існували лише в устах сільських жителів старшого покоління;

- показати, що системи, які реально використовуються без виключення всім англомовним населенням, пронизані варіативністю;

- проаналізувати варіанти соціальних діалектів;

- визначити структурні, територіальні особливості сленгу.

Методи дослідження:

- узагальнення результатів досліджень як англомовних діалектологів, так і вітчизняних;

- аналіз наукової літератури з питань англійської діалектології;

- лінгвістичний аналіз.

Теоретична значущість полягає в узагальненні та глибокому аналізі проблем сленгу як різновиду соціальних діалектів.

Практична цінність полягає в тому, що ця робота може бути використана на практичних заняттях англійської мови та заняттях з лексикології.

Закрити

Англійські соціальні діалекти

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.