Бази даних OpenOffice

OpenOffice.org не містить власної системи управління базами даних, але дозволяє проводити роботу з даними, що містяться у зовнішніх ресурсах. Джерелом зовнішніх ресурсів можуть бути сервери баз даних, доступ до яких здійснюється, використовуючи JDBC, ODBC, ADO, бази даних dBase, текстовий файл, документ електронної таблиці, дані з адресної книги.


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БАЗ ДАНИХ

У цьому розділі не буде розглядатися теорія баз даних, а лише основні її поняття, з якими можна працювати в OpenOffice.org:

-база даних - файл або група файлів спеціального формату, що містить інформацію, структуровану певним чином;

-джерело даних - первинний ресурс: база даних, файл електронних таблиць тощо;

-таблиця - основний об'єкт бази даних, що містить набори записів; реляційні бази даних можуть містити кілька таблиць;

-запит - команда мовою SQLдля здійснення вибірки, згідно з певними критеріями, з джерела даних, модифікації існуючих даних;

-подання (формуляр, звіт) - форма для роботи з джерелом даних, документ для друкування.

З точки зору забезпечення роботи з базою даних використовуються два режими роботи: режим користувача та режим проектування. У режимі проектування можна створювати нові таблиці, змінювати структуру, властивості полів тощо. Режим користувача передбачає роботу щодо наповнення бази даних, отримання звітів.


СТВОРЕННЯ І НАЛАШТОВУВАННЯ НОВОГО ДЖЕРЕЛА ДАНИХ

Робота з базами даних OpenOffice.orgпочинається зі створення нового джерела даних, яке вказує, звідки будуть отримуватися дані.

Створення нового джерела даних здійснюється за допомогою послуги меню"Сервіс->Джерела даних...", що викликає діалог "Керування джерелом даних", у якому можна редагувати вже існуючі чи створювати нові джерела даних (рис. 98).

Рис. 98. Створення нового джерела даних

Для створення нового джерела даних є послуга "Нове джерело даних" - після натиснення на кнопку з'явиться новий запис у списку ліворуч.

На першій закладці вводяться назва ресурса та джерело ресурса;

-> В поле "Ім'я" вводиться назва БД.

-> В полі "Тип бази даних" вказується тип БД. Як було сказано вище, це може бути Adabas, JDBC, ODBC, ADO, dBase, Текст, Документ електронної таблиці, Дані з адресної книги.

-> В поле "URLджерела даних" вводиться шлях до бази або до джерела JDBC, ODBC, ADO.

Після створення джерела даних продовжити роботу з базою даних можна, викликавши вікно "Джерела даних" послугою "Вигляд->Джерела даних" або клавішею Е4 (рис. 99).

Кожне джерело даних у OpenOffice.orgмістить (рис. 99)

-таблиці - безпосередньо містять дані;

-запити - SQL команди опрацювання даних;

-посилання - шлях та назви документів, що містять формуляри, звіти для роботи з джерелом даних.

Рис. 99. Вікно роботи з базою даних "Джерела даних"


СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

У базах даних вся інформація зберігається в таблицях. Кожна таблиця визначається полями: типом даних, що зберігається у полі (текст, числові дані, дати тощо) та назвою, за якою можна звертатися до поля.

Перейти в режим роботи з таблицями можна, використовуючи діалогове вікно "Керування джерелом даних", закладка "Таблиці" (рис. 100).

Закладка "Таблиці" містить перелік наявних таблиць бази даних та послуги управління таблицями:

Рис. 100. Закладка "Таблиці" діалогу "Керування джерелом даних" дозволяє вибрати таблиці для роботи або створити нові.

-послуга "Створення таблиці". Викликається конструктор для створення нової таблиці (рис. 101). У конструкторі для кожного поля потрібно задати назви та типи полів, після закінчення редагування зберегти таблицю в базі даних, увівши її назву.

-послуга "Редагування". Викликає конструктор для внесення змін у структуру вже існуючої таблиці.

-послуга "Вилучення таблиці". Вилучає існуючу таблицю з бази даних. Послуга вимагає підтвердження виконання.

Рис. 101. Конструктор створення нової таблиці


ВВЕДЕННЯ І ЗМІНА ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ

Для введення, зміни та перегляду даних безпосередньо в таблиці використовується вікно перегляду джерела даних, що викликається послугою "Вигляд->Джерела даних", клавішою Е4 з подальшим вибором джерела даних і таблиці для роботи. Даний режим роботи з таблицею не є зручним для кінцевого користувача. Тому рекомендується для систематичної роботи з базами даних використовувати форми (див. Створення звітів).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 7

Безкоштовна робота

Закрити

Бази даних OpenOffice

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.