Векторний графічний редактор OpenOffice.org DRAW

OpenOffice.orgDraw- об'єктно-орієнтований векторний графічний редактор для створення ілюстрацій і малюнків, що можуть бути використані при підготовці ілюстрацій для текстових документів, документів електронних таблиць, презентацій тощо.

Об'єктами можуть бути лінії, трикутники, 3D багатокутники. Всі об'єкти характеризуються властивостями: розмір, колір поверхні, колір країв, джерела світла для тривимірних об'єктв тощо. Крім того, є можливість експортувати малюнок в інші додатки, використовуючи широко розповсюджені графічні формати.

ІНТЕРФЕЙС OPENOFFICE.ORG DRAW

Загальний вигляд головного вікна програми показано на рис. 56.

Як і всі інші модулі пакета, OpenOffice.orgDrawмає стандартний, подібний до інших програм OpenOffice.orgінтерфейс: меню, панель функцій, гіперпосилань, об'єктів, панель інструментів, лінійки, панелі символів, кольорів, панель стану.

Кожну з панелей можна включити або виключити, використовуючи меню "Вигляд->Панелі Символів". Кнопки можуть містити відривні панелі - вони відрізняються зеленою стрілкою у формі трикутника (рис. 57).

Більш тривале натискання на символі відривної панелі призводить до її появи у"самостійному" вигляді (рис. 58). Відривну панель можна, натиснувши ліву кнопку миші на заголовку і не відпускаючи її, перенести у робочу область.

Рис. 56. Електронні таблиці OpenOffice.org Draw

Рис. 57. Кнопка з відривною панелею

Після використання панель можна закрити за допомогою кнопки-хрестика на її заголовку.

Рис. 58. Відривна панель

У центральній частині головного вікна програми розташовується робоча область малюнка. Масштаб відображення робочої області встановлюється через меню “Вигляд->Масштаб” або за допомогою інструмента "Масштаб" на панелі інструментів.


ГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ OPENOFFICE.ORG DRAW

Програма OpenOffice.orgDrawв основному призначена для створення векторних рисунків, тобто рисунків, що складаються з об'єктів, графічних примітивів (ліній, прямокутників, кіл тощо) і не мають фіксованого розміру. Під графічними примітивами розуміють мінімальні графічні об'єкти, з яких складається векторний рисунок.

В OpenOffice.orgDrawвикористовуються як базові графічні примітиви:

-лінії та стрілки;

-прямокутники;

-кола, еліпси, дуги, сегменти та сектори;

-криві;

-сполучні лінії;

-тривимірні об'єкти (куб, куля, циліцдр тощо);

-текст;

-растрове зображення.

Зграфічних примітивів можна утворювати більш складні об'єкти, застосовуючи функції комбінування, логічних операцій. Такі малюнки можна масштабувати без втрати якості зображення, у будь-який момент їх можна перетворити у растровий формат з будь-яким заданим розміром. Завдяки таким властивостям, векторні малюнки є кращими при створенні ілюстрацій до документів; водночас, при експортуванні документа в якийсь зовнішній для OpenOffice.orgформат, векторні малюнки не завжди можуть бути використані й у таких випадках конвертуються в растрові.


ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ

Для створення примітива натисніть на кнопці відповідної групи примітивів панелі інструментів; потім, вибравши потрібний примітив зі списку піктограм, що відкривається, відпустіть кнопку. У результаті включається режим створення примітива, у якому потрібно вказати за допомогою миші розташування ключових точок і відстаней примітива. У різних примітивів різне число параметрів; так, у простої лінії лише два параметри, а в кривої - необмежена кількість. Нижче піде мова про особливості створення різних примітивів.

Лінії і стрілки

Для створення лінії необхідно вказати початкову і кінцеву точку лінії на робочій області малюнка: початкова точка лінії задається лівою кнопкою миші; потім, не відпускаючи кнопку, встановити курсор на кінцеву точку лінії і відпустити кнопку. Лінія створена.

З'єднувач

Цей об'єкт створюється аналогічно звичайній лінії. Особливістю з'єднувача є здатність прив'язуватися до об'єктів, тому при створенні з'єднувача замість точки початку або кінця лінії можна вказати який-небудь об'єкт і програма сама підбере найкращу точку підключення з'єднувача до нього.

Прямокутники

Для побудови прямокутника потрібно вказати положення двох протилежних вершин прямокутника - перша вказується натисканням лівої кнопки миші; потім,не відпускаючи її, підводиться курсор до другої точки і фіксується фігура, відпустивши кнопку.

Рис. 59. Кнопка "Линії тастрілки" звідповідною панеллю

Рис. 60. Кнопка "З'єднувач" звідповідною панеллю

Рис. 61. Кнопка "Прямокутник" з відповідною панеллю

Кола, еліпси, дуги, сегменти і сектори

Для створення кола й еліпса досить вказати габаритні розміри примітива двома точками натисканням, перетягуванням і відпусканням лівої кнопки миші. У випадку дуги, сегмента або сектора потрібно вказати ще дві точки на контурі примітива простим натисканням і відпусканням лівої кнопки.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Векторний графічний редактор OpenOffice DRAW

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.