Електронні таблиці OpenofficeCALC

OpenOffice.orgCalc- табличний процесор, за допомогою якого можна виконувати: обчислення, підтримку виконання функцій простої бази даних, сортування даних, вставку динамічних діаграм, імпорт і експорт. OpenOffice.orgCalcдозволяє імпортувати й експортувати документи MSOfficeі StarCalc. Крім цього, можливі імпорт і експорт у текстовий формат та в формат HTML.

ІНТЕРФЕЙС OPENOFFICE.ORG CALC

Рис. 42. Електронні таблиці OpenOffice.org Calc

Після завантаження OpenOffice.orgCalcна екрані з'являється вікно (рис. 42), яке має такі основні компоненти:

Рядок меню. Через меню здійснюється управління, налаштовування і робота з електронними таблицями.

Рядок формул (рядок введення). Рядок формул, призначений для введення значень і формул у комірки таблиці та їх редагування.

Панелі функцій, об'єктів, інструментів. Призначені для більш швидкого, ніж за допомогою меню, доступу до операцій управління й налаштовування електронної таблиці.

Табличний курсор. Прямокутна рамка, яка існує в межах робочої області й вказує на активну комірку, тобто ту, в якій буде відображатися введена інформація або здійснюватися редагування. Табличний курсор можна переміщати за допомогою вказівника миші або клавіш управління курсором.

Текстовий курсор. З'являється в комірках, рядку формул та інших діалогових елементах під час введення або редагування інформації.

Вказівник миші. Функціонує в будь-якій ділянці вікна і за його межами.

Робоча область аркуша складається з комірок. Комірка - це найменша структурна одиниця електронної таблиці; вона має адресу, яка визначається координатами по вертикалі й горизонталі. Перша координата - це назва стовпчика (перша частина адреси); вона може мати значення від A до V. Друга координата - це номер рядка (друга частина адреси), вона змінюється в межах від 1 до 32000.

Праворуч і зверху від робочої області аркуша містяться лінійки з назвами стовпчиків і рядків. Щоб виділити весь стовпчик, необхідно клацнути на комірці з його назвою на верхній лінійці; щоб виділити весь рядок - на комірці з його номером на лівій лінійці. При виділенні ім'я стовпчика або номер рядка відображаються жирним шрифтом; якщо виділити одну комірку, то жирним шрифтом відобразяться обидві частини адреси, розташовані на лінійках.

Смуги прокручування. Використовуються для перегляду інформації, яка не вміщається у вікні.

Рядок стану. Відображає інформацію про режими роботи таблиці.

Навігатор аркуша. Вибір листа для роботи здійснюється натисканням лівої кнопки; якщо клацнути правою кнопкою на навігаторі аркушів, у контекстному меню, яке відкриється, будуть доступні наступні операції для роботи з аркушем:

"Вставити" - створення нового листа (рис. 43);

"Видалити" - використовується для непотрібних аркушів;

"Перейменувати" - дозволяє надати аркушу іншу назву;

"Перемістити/копіювати" (рис. 44) - дозволяє робити копії аркушів, переносити існуючі аркуші в інші документи, змінювати черговість їхнього відображення;

"Перемістити/копіювати"

"Виділити всі листи" - виділяє всі аркуші.

Рис. 43. Діалогове вікно команди "Вставити таблицю"

Рис. 44. Діалогове вікно команди "Перемістити/копіювати"


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ OpenOffice.orgCalc

При використанні електронних таблиць OpenOffice.orgCalcможна використовувати прийоми введення, редагування, пошуку аналогічно до OpenOffice.orgWrite.

Введення даних

Для введення даних виберіть комірку, навівши вказівник миші на необхідну з них і натиснувши ліву кнопку, й уведіть потрібний текст. Набране буде відображатися у вибраній комірці та в рядку формул (зверху), що особливо корисно, коли коміркамістить більше символів, ніж дозволяє відобразити її поточна ширина.

Рис. 45. Відображення інформації в комірках електронної таблиці

Якщо сусідні комірки праворуч не містять значень, то введений рядок буде відображатися повністю; інакше буде відображена тільки частина рядка, а в комірці з'явиться червона стрілка. Щоб відобразити інформацію повністю, необхідно або збільшити ширину комірки, або дозволити розрив рядків (рис. 45).

Зміна ширини (висоти) рядка

Змінити ширину (висоту) рядка можна кількома способами:

1)автоматично - двічі клацнути мишею на правій межі комірки із назвою стовпчика, і OpenOffice.orgCalcпідбере ширину з урахуванням обсягу інформації в комірках стовпчика. Те ж саме можна зробити й через меню: "Формат->Стовпчик->Оптимальна ширина..."

2)вручну - клацнути лівою кнопкою миші на межі комірки із назвою стовпчика і, не відпускаючи її, перетягнути до досягнення потрібних розмірів.

3)точно - вибрати у стовпчику, ширину якого потрібно змінити, будь-яку комірку, потім пункт меню "Формат->Стовпчик->Ширина..." й у вікні, що відкрилося, ввести точний розмір.

Для того, щоб дозволити розрив рядків, необхідно скористатися комбінацією клавіш Ctrl + Enterабо правою кнопкою миші клацнути на комірці й вибрати “Формат комірки”, або вибрати пункт меню "Формат->Комірка" й далі - закладку "Вирівнювання", на якій вибрати опцію "Розрив рядка".

У цьому ж вікні можна задати вертикальне і горизонтальне вирівнювання тексту та його орієнтацію (кут повороту тексту). Вирівнювання дозволяє визначити положення тексту в комірці (ліворуч, праворуч, по центру, знизу, зверху). Орієнтація тексту дозволяє писати в комірках під заданим кутом.

Слід зазначити, якщо текст починається зі знака ''='', то він не відображається в комірці, оскільки OpenOffice.orgCalcвважає такий текст формулою. Якщо потрібно надрукувати текст, що починається зі знака "=", то необхідно першим символом поставити знак одинарних лапок. Якщо є необхідність почати рядок зі знака лапок, то необхідно надрукувати лапки двічі.

Рис. 46. Діалогове вікно "Атрибути комірки"

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Електронні таблиці OpenOffice CALC

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.