Розробка системи обліку та організації аналізу торгівлі морозивом приватними підприємствами

Зміст

Вступ

1. Загальні відомості про приватне підприємство „Юлія”

1.1 Організаційна структура ПП„Юлія”

1.2. Стан комп’ютеризації фірми.

2. Розробка бази даних прогнозування продажів продукції

2.1 Середовище Firebird

2.2 Загальна схема бази даних

3. Реалізація задачі за допомогою Delphi

Висновок

Вступ

В останні десятиріччя змінилося ставлення суспільства до інформації. Вона стала не тільки предметом ретельного вивчення і споживання нарівні з енергією, масою, простором і часом, узятими разом, але й найактуальнішим і найдефіцитнішим видом ресурсу в усіх сферах діяльності людини.

Отже, досягнення Україною високих результатів в економічному і соціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера в світовій економічній системі значною мірою залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та як ефективно використовуватимуться сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а також яку роль вони відіграватимуть у підвищенні ефективності суспільної праці.

Нині найперспективнішим напрямом впровадження нових інформаційних технологій є створення і застосування в управлінні економікою автоматизованих інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створення обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планового управлінського персоналу.

В даній курсовій роботі обґрунтовано необхідність впровадження нової інформаційної системи, основою для якої буде база даних, яка здійснює процес прогнозування продажу продукції. База даних створена за допомогою програми FireBirdі реалізована за допомогою Delphi.

Об’єктом дослідження є приватне підприємство „Юлія”

Предметом дослідження є інформаційна система, яка може бути впроваджена на фірмі.

Мета: запропонувати ефективну інформаційну систему для покращення діяльності приватного підприємства „Юлія”


1. Загальні відомості про приватне підприємство „Юлія”

1.1 Характеристика фірми

Приватний підприємець Полівко Раїса Антонівна здійснює підприємницьку діяльність на підставі Свідоцтва про Державну реєстрацію за №4775, зареєстрованого Виконавчим комітетом Рівненської міської Ради народних депутатів 05.06.1995року. Це офіційно зареєстрована фірма з штампом, печаткою, рахунком в банку та ідентифікаційним кодом. Свою діяльність фірма здійснює згідно чинного законодавства на території України та за її кордоном.

На фірмі працює 17 чоловік:

директор;

заступник;

головний бухгалтер;

бухгалтер;

менеджер;

оператор (3 чол.);

комірник (2 чол.);

вантажник (2 чол.);

водій (4 чол.);

механік.

До компетенції директора відноситься організаційна робота всього підприємства. Це контроль поставок, реалізації, ЗП тощо. Заступник виконує майже ті самі функції, що й і директор, але в його обов’язки входить контроль за всім процесом діяльності. Фінансовим контролем підприємства займається головний бухгалтер(заробітна плата, ПДВ, кредити та інше).

Менеджер по збуту продукції, це працівник, в обов’язки якого входить допомога в реалізації готової продукції. Це людина, яка в постійних пошуках клієнтів для збуту і реалізації продукції. Укладає договори „купівлі - продажу” між фізичними і юридичними особами з попередньою оплатою та під реалізацію.

Покупцями морозива є понад 20 великих маркетів та понад 200 приватних підприємців.

На оптовому ринку морозива відбуваються коливання цін:

1.Сезонні, пов’язані із зменшенням (збільшенням) постачання сировини (молока) для виготовлення морозива;

2.Збільшенням попиту в літній період.

Основним видом діяльності є гуртова торгівля продовольчими товарами. Приватний підприємець здійснює торгівельну діяльність на території Рівненської та прилеглих областях. Середній товарооборот за місяць складає понад 32 тис.грн. Торгівельна націнка 15 – 28%. Коефіцієнт обертання товарних засобів та грошових коштів 5 – 7 разів на місяць.

Приватний підприємець отримує морозиво різних видів від найбільших виробників України, завдяки чому постійно має їхню продукцію в наявності. Морозиво надходить автомобільним транспортом від виробників та зберігається в морозильних камерах, в обладнаному приміщенні, що знаходиться за адресою м. Рівне, пров. Робітничий 1. База зберігання продукції – це власне капітальне приміщення, до якого є під’їздні шляхи і завдяки розташуванню в межах міста має зручне місце для покупців, що дозволяє економити кошти на транспортних витратах. Контроль за зберіганням та якістю продукту здійснюється відповідальним працівником.

Приватним підприємцем здійснюються щоденні маркетингові дослідження цін на товари, на яких спеціалізуються. Працівники фірми шукають індивідуальний підхід до кожного з покупців. А також проводяться різні рекламні заходи на радіо і в пресі.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Розробка системи обліку та організації аналізу торгівлі морозивом приватними підприємствами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.