ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Загальні відомості про програму Adobe Photoshop

1.1 Особливості Photoshop

1.2. Вікно програми Adobe Photoshop.

1.3. Панель інструментів

1.4. Палітри Рhotoshop

1.5 Сканування зображень

1.6 Виділення областей

1.7 Малювання і редагування

1.8 Вибір кольорів

1.9 Фільтри

Розділ ІІ. Робота з текстом

2.1 Інструменти для роботи з текстом, створення та редагування тексту.

РОЗДІЛ ІІ. РОБОТА З ТЕКСТОМ

2.1 Інструменти для роботи з текстом, створення та редагування тексту.

Оскільки текст в програмі Photoshop є векторним, він має тверді та чіткі границі, тому, щоб забезпечити це, програма використовує при зміні й створенні тексту векторний контур. Однак доданий у зображення текст раструється, це очевидно при збільшенні зображення до великих розмірів.

Крім того, при масштабуванні й інших трансформаціях контури символів розраховуються заново. Це дозволяє при друці одержати векторний текст з максимальною роздільною здатністю.

Але і це ще не все, також можна привласнювати кожній букві свої власні атрибути (наприклад, шрифт, кегль), при чому не тільки під час набору тексту, але й після.

Основним інструментом для створення тексту в програмі Photoshop є Турe (Текст) , при створенні тексту автоматично створюється новий шар, на якому він буде розміщений. Навіть після створення тексту можна змінити всі атрибути: колір, кегль, шрифт, стиль, міжстроковий інтервал, вирівнювання, положення відносно базової лінії і т.п.

Також допускається привласнювати кожній букві, свої власні атрибути у тому самому текстовому шарі:

До текстового шару можна застосовувати різні ефекти шарів та фільтри, змінювати режим змішування (накладання) й рівень непрозорості.

Але для деяких операцій (наприклад, застосування фільтрів, редагування тексту за допомогою інструментів малювання) потрібно перевести текстовий шар в растровий формат, зробити це можна за допомогою команди меню Layer->Rasterіze->Турe (Слой-Преобразовать в растровый формат->Текст).

Після того, як текст буде перетворений у растровий формат, його атрибути і сам зміст тексту змінити вже буде не можливо, так само і для тексту який був створений у вигляді виділення (він не редагується).

Панель параметрів інструмента Type:

Основним засобом роботи з текстом в Adobe Photoshop є інструмент Турe (Текст), що викликається натисканням клавіші Т і який можна вибрати на панелі інструментів:

Для створення простого тексту клацніть в потрібному місці на зображенні, після чого введіть бажаний текст.

Якщо ж потрібно створити текстовий блок, то намалюйте пунктирний контур (затисніть ліву кнопку миші на екрані, це ви визначите верхній лівий кінець блоку, і тягніть в потрібне місце курсор, під час цього буде малюватися пунктирна рамка, далі відпустіть кнопку, цим ви визначите нижній правий кінець рамки), після цього створиться пунктирна рамка - це будуть границі тексту.

Якщо потрібно змінити орієнтацію тексту (по горизонталі/по вертикалі) клацніть по по кнопці Турe , що знаходиться на панелі параметрів.

Шрифт можна вибрати зі списку, що знаходиться праворуч від кнопки Турe.

Зі списку Antі-alіased (Сглаживание) вибирають режим зглажування границь тексту: Sharp (Резкое) Crіsp (Твердое), Strong (Сильное), або Smooth (Гладкое).

Якщо вибрати варіант None (Нe применять сглаживание), то символи матимуть нерівні краї.

Кнопки з групи Alіgnment (Выравнивание) дозволяють вирівнювати текст відносно лівої частини або правої, або по центру.

Якщо потрібно вибрати колір тексту, то клацніть по зразку кольора, що знаходиться праворуч від групи кнопок Alіgnment (Выравнивание).

Клацніть по кнопці Palettes (Палитры) , щоб відкрити палітри Character (Шрифт) і Paragraph (Абзац).Вид палітри Character/Paragraph: ►

Масштаб можна змінити двома способами: рівномірно збільшити розмір ширини і висоти літер та нерівномірно, тобто окремо ширину і висоту.

Командами Horіzontal Scale (Масштаб по горизонтали) і Vertіcal Scale (Масштаб по вертикали) можна змінити масштаб окремо ширини і висоти літер. Для рівномірного масштабування літер, змініть відповідні розмір шрифту на палітрі Character (Шрифт):

Щоб рівномірно змінити розмір літер, тобто щоб розмір ширини і висоти змінювався пропорційно, в палітрі Character (Шрифт) зі списку виберіть потрібний розмір: При необхідності змінити розмір окремих символів, виділіть їх за допомогою інструмента Type, а потім змінюйте розмір як було сказано вище.

В програмі Photoshop передбачена можливість змінити відстань між символами (так званий трекінг). Це щось схоже на зміну ширини пробілу між певними парами символів і є дуже корисним, якщо необхідно збільшити відстань між літерами для поліпшення зорового сприйняття тексту.

Відкрийте палітру Character (Шрифт) та виберіть потрібне значення (чи введіть своє) у відповідне поле, щоб змінити відстань між символами:

Якщо використати від'ємні значення, то можна зблизити літери (літери можуть накластися) і позитивними - щоб збільшити відстань між ними. Не використовуйте негативні і малі значення, оскільки текст буде важко читати.

Якщо потрібно змінити відстань тільки для певних символів, попередньо виділіть їх за допомогою інструмента Турe.

Міжрядкова відстань (інтерліньяж) - це відстань між рядками. В Photoshop інтерліньяж виміряється як відстань між базовою лінією даного й наступного рядка. Параметр задається для кожного символу. Якщо в рядку є символи з різним інтерліньяжем, то програма визначає інтерліньяж рядка як максимальний серед заданих для символів рядка.

Щоб змінити відстань між рядками, виберіть відповідний потрібний елемент зі списку у палітрі Character (Шрифт).

За допомогою команди меню Layer->Турe->Vertіcal (Слой->Текст->Вертикально) або Layer->Турe->Horіzontal (Слой->Текст->Горизонтально) можна змінити розташування тексту на вертикальне або горизонтальне.

Дуже часто дизайнерам потрібно зробити текст нестандартної форми, тому у програмі Photoshop 7 є певний набір функцій Warp Text (Деформировать текст), які дозволяють це зробити, а саме згинати габаритну рамку й текст. Деформований текст після цього можна буде редагувати.

Діалогове вікно Warp Text (Деформировать текст) можна відкрити, вибравши в меню Layer->Type->Warp Text (Слои->Текст->Деформировать текст) або натиснути на кнопку Warp Text на панелі параметрів інструмента Турe (Текст).

У вікні, що з'явилося, потрібно зі списку Style (Стиль) вибранти потрібний стиль тексту:

Потім за допомогою повзунків змінити відповідні параметри обраного стиля.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Робота з текстом в Adobe Photoshop

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.