ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Загальні відомості про програму Adobe Photoshop

1.1 Особливості Photoshop

1.2. Вікно програми Adobe Photoshop.

1.3. Панель інструментів

1.4. Палітри Рhotoshop

1.5 Сканування зображень

1.6 Виділення областей

1.7 Малювання і редагування

1.8 Вибір кольорів

1.9 Фільтри

Розділ ІІ. Робота з текстом

2.1 Інструменти для роботи з текстом, створення та редагування тексту.

1.2. Вікно програми Adobe Photoshop.

Основне меню програми представляє собою набір списків команд, які згруповані за функціональним призначенням. Ці списки знаходяться в згорнутому стані (у вигляді рядка основного меню) і відкриваються при виборі одного з них.

Натиснення на тому чи іншому пункті меню приводить до появи на екрані списку елементів, які входять в нього. В цьому списку можуть знаходитися найменування як окремих команд, так і їх груп. Праворуч від назви групи команд є чорна трикутна мітка, і при виборі даного елемента (встановленні на ньому вказівника миші) відкривається додатковий список команд.

Робочі інструменти – це кнопки управління, які призначені для виконання різних операцій обробки зображень, а також для вибору режимів їх відображення на екрані. Так як ці інструменти розміщенні компактно (на одній основній і декількох додаткових (вкладених) панелях), їх ще панелях), їх ще називають блоком інструментів (toolbox). Основна панель блоку, яка має прямокутну форму, знаходиться зліва, а додаткові панелі – праворуч. Основна панель присутня на екрані завжди, а додаткова відкривається лише у випадках переносу інструментів з цих панелей на основну.

В кожній комірці основної панелі знаходиться один інструмент або ціла група. Якщо інструментів декілька, то в правому нижньому куті комірки буде зображена невелика чорна мітка. Натиснувши на такій комірці і зафіксувавши на деякий час кнопку миші в натиснутому стані, ви розкриєте відповідну додаткову панель з інструментами, які знаходяться в ній. Для вибору одного з них необхідно встановити на ньому вказівник і відпустити кнопку миші. Даний інструмент поміщається в комірку блоку і стане активним.

Для встановлення взаємно-однозначної відповідності між зображеннями робочих інструментів і їх описом нижче приводиться таблиця, де № - це номер рядка блоку інструментів, а Ком. – номер комірки блоку (в порядку зліва направо).

Перелік інструментів програми і їх призначення:

Rectangular Marquee (Виділення прямокутника),

Elliptical Marquee (Виділення еліпса),

Single Row Marquee (Виділення рядка),

Single Column Marquee (Виділення стовпця),

Crop (Обрізка)

Move (Переміщення)

Lasso (Ласо),

Polygonal Lasso (Багатокутне ласо),

Magnetic Lasso (Магнітне ласо)

Magic Wand (Чарівна паличка)

Airbrush (Аерограф)

Paintbrush (Кисть)

Rubber Stamp (Гумовий штамп),

Pattern Stamp (Штамп по зразку)

History Brush (Кисть подій)

Eraser (Ластик)

Pencil (Олівець),

Line (Лінія)

Blur (Розмивання),

Sharpen (Різкість),

Smudge (Палець)

Dodge (Освітлення),

Burn (Затемнення),

Sponge (Губка)

Pen (Перо),

Magnetic Pen (Магнітне перо),

Freeform Pen (Проста ручка),

Add Anchor Point (Додавання вузла контуру),

Delete Anchor Point (Знищення вузла контуру),

Direct Selection (Пряме виділення),

Convert Point (Перетворення вузла)

Призначенні для формування і редагування контурів Безьє, які являються

допоміжними векторними об’єкти.

Type (Текст),

Type Mask (Текстова маска),

Vertical Type (Вертикальний текст),

Vertical Type Mask (Вертикальна текстова маска)

Використовується для створення растрових текстових об’єктів. Перші два інструмента рисують текстові символи, а другі два створюють для них виділені області.

Measure (Вимірювач)

Linear Gradient (Лінійний градієнт),

Radial Gradient (Радіальний градієнт),

Angle Gradient (Кутовий градієнт),

Reflected Gradient (Відображений градієнт),

Diamond Gradient (Алмазний градієнт),

Paint Bucket (Заливка)

Eyedropper (Піпетка),

Color Sampler (Зразок кольору)

Hand (Рука)

Zoom (Масштаб)

Foreground Color, Background Color (Кольори переднього і заднього планів)

Призначений для вибору кольорів переднього і заднього планів (колір

переднього плану використовується при рисуванні і заповненні, а заднього

– при стиранні фрагменту зображення або в якості другого кольору при

градієнтних заливках).

Full Screen Mode (Повноекранний режим).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Робота з текстом в Adobe Photoshop

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.