Робота з об'єктами. Excel дозволяє вставити в робочий лист об'єкти, створені іншими програмами (документи Word, малюнки графічного редактора Paintтощо). Для вставки такого об'єкта слід запустити програму, яка працює з цим об'єктом. Це можна зробити як із середовища Windows 2000, так і з середовища Excel. Для запуску програми з середовища Excelслід виконати команду Вставка/Объект. При цьому відкривається вікно Вставка объекта.

Вкладка Создание цього вікна дозволяє вибрати тип об'єкта. Після вибору типу запускається відповідна програма, яка працює з об'єктом вибраного типу. Програма, запущена в середовищі Windows 2000, може

переслати об'єкт у буфер обміну або записати його у файл. Для вставки об'єкта з буфера обміну слід виконати команду Правка/Вставить.

Побудова діаграм

Excelволодіє широкими можливостями для побудови діаграм 14 різних типів. Кожен тип діаграми має декілька видів.

Розглянемо основні елементи діаграм, а також основні поняття, які використовуються при її побудові. Діаграма завжди будується для якогось діапазону клітинок. Розглянемо приклад побудови діаграми для таблиці:

Як правило, на діаграмі відображається послідовність значень певного параметра залежно від значень аргументів. Послідовність значень параметра в Excel 2000 називають рядом даних, а послідовність значень аргументів - категорією.

Для наведеної таблиці кількість рядів даних і категорій залежить від того, як розміщені дані. Якщо вони розміщені по рядках, то рядів даних -сім (Озима пшениця, Озиме жито, Ячмінь, Овес, Гречка, Картопля, Овочі), а категорій - дві (Площа, га; Структура, %). Діаграма має ряд елементів, які наведено в таблиці.

Елемент Зміст елемента
1 2
Название Ось n

Чертеж

Диаграмма Легенда

Pn

РnТк

Текст Pn

Ось текста n

Сетка n

Заголовок діаграми n-а вісь діаграми (Ось 1 або Ось Y - вісь значень, Ось 2 або Ось X - вісь категорій) Ділянка побудови власне діаграм

Фон діаграми

Опис рядів даних

n-ий ряд даних

К-а точка n-ого ряду даних

Мітка даних для n-ої послідовності

Мітка осі

Сітка для осі n

Побудова діаграми. Діаграма може будуватись на активному листі або на новому.

Для побудови діаграми спочатку слід виділити діапазон клітин, що складають категорію і долю.

Далі потрібно скористатися майстром діаграм. Майстер діаграм створює діаграму в загальному випадку за чотири кроки (для деяких типів діаграм кількість кроків може бути меншою). Натиснувши кнопку

Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная , на екраніз'явиться вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 1 из 4.

У цьому вікні слід вибрати одну з 15 типів діаграм (вибрана діаграма зображується інверсним кольором) і її вид. Для переходу до наступного кроку натискаємо кнопку Далее.

У вікні діалогу Мастер диаграмм - шаг 2 из 4 у полі Диапазон задається діапазон клітин, значення в яких використовуються для побудови діаграм. Якщо перед викликом майстра було виділено діапазон клітинок, то в полі Диапазон будуть відображені координати цього діапазону. Користувач може змінити значення цього поля або безпосередньо редагуванням, або виділенням іншого діапазону.

Для виділення іншого діапазону слід клацнути мишею по ярлику листа і виділити діапазон на цьому листі. Можна виділити несуміжний діапазон. Координати виділеного діапазону записуються в поле Диапазон.

У вікні діалогу Мастер диаграмм - шаг 3 из 4 виводиться зразок діаграми. На основі аналізу виділеного діапазону майстер сам визначає, як розміщені ряди даних.

Якщо діапазон містить колонку текстових значень, то майстер сприймає, що ряди даних розміщені по рядках діапазону. Якщо діапазон містить рядок текстових значень, то майстер сприймає, що ряди даних розміщені по колонках діапазону.

Якщо ж діапазон містить і колонку, і рядок текстових значень або зовсім не містить числових значень, то майстер визначає ряд даних за кількістю клітинок у рядку і колонкою виділеного діапазону (якщо рядок діапазону містить більше клітинок, ніж колонка, то ряди даних розміщуються по рядках, а якщо менше - то по колонках). На вкладці Заголовки записується заголовок діаграми, вкладка Легенда служить для встановлення (зняття) легенди — умовних позначень секторів діаграми, але краще легенду замінити підписами секторів - це можна зробити на вкладці Подписи данных.

Вікно діалогу Мастер диаграмм - шаг 4 из 4 вказуємо місце розміщення діаграми - на окремому листі чи на активному. Після натискання кнопки Готово цього вікна діаграма переноситься на вказаний лист.

На кожному кроці роботи майстра можна повернутися на крок назад (кнопка Назад) або припинити побудову діаграми (кнопка Отмена).

Редагування діаграм. Excelмає засоби для редагування елементів побудованих діаграм. Для редагування діаграм елемент необхідно виділити. Для виділення елемента діаграми слід активізувати діаграму, клацнувши мишею по полю діаграми, а потім клацнути по елементу.

Ім'я виділеного об'єкта з'являється в полі імені (ліва частина рядка формул). Виділені елементи можна редагувати (переміщувати, міняти розміри, вилучати, форматувати). Список операцій редагування індивідуальний для кожного елемента діаграми. Для редагування виділеного елемента діаграми зручно користуватись контекстним меню, яке викликається натискуванням правої кнопки миші. Це меню містить ті операції, які доступні для виділеного елемента.

Резюме

MicrosoftExcelна сьогодні є найпопулярнішою програмою електронних таблиць, які використовують ділові люди, вчені, бухгалтери.

Широкі можливості Excelдозволяють виконувати різноманітні операції з табличними даними - побудова таблиць, графіків, діаграм, обчислення, сортування, фільтрація, моделювання процесів тощо.

Однією з функцій Excelє web-дизайн.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Робота з об'єктами Excel

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.