Зміст

Теоретична частина

1. Вступ

2. Вхідні дані

3. Вихідні дані

4. Суть технології розрахунку

Практична частина

1. Блок-схема програми

2. Текст програми

3. Аналіз отриманих результатів

4. Практичне використання програми

5. Висновки

6. Використана література

1. Вступ

Дана програма створювалася за допомогою мови програмування BorlandDelphi6, тому що дана програма має великі можливості, зрозумілий інтерфейс, великий вибір об’єктів та інше. Все це значно спрощує розробку навчальної програми , про яку далі буде описано детальніше. Дану програму можна використовувати,маючи на меті ознайомлення зоператором Switch, для навчання користувачів початківців, також студентів які проходять курс інформатики. Процес перевірки детальніше описаний у звіті.

Розробники систем програмування, перш за все такі корпорації, як Microsoft і Borland. У 1995 році Borlandвипустила першу версію Delphi, а потім, з інтервалом в 1 рік, ще 4 версії:2,3,4 і 5. Нарешті, в середині 2001 року випускається версія 6, на якій і спроектоване дане завдання на практичну роботу.

Delphi 6 відрізняється від інших версій: розроблені кроки для підтримки WEB- програмування (архітектура WebSnap) і розроблені драйвери і компоненти для максимального швидкого зв’язку клієнтських місць з деякими популярними промисловими серверами баз даних без BDE (компоненти сторінки dbExpres).

Архітектура WebSnap продовжує і розвиває раніше створену у версіях 4 та 5 технологію WebBroker для створення Web-додатків.

Delphi представляє наступні нові властивості й удосконалення:

 • Менеджер Проекту. Новий менеджер проекту дозволяє Вам поєднувати проекти які працюють разом в єдину проектну групу. Це дозволяє Вам організувати як роботу взаємозалежних проектів, таких як однозадачні і багатозадачнідодаткиабо DLL, так і спільну роботу програм, що виконуються.
 • Вікна інструментів, що закріплюються. IDE (Інтегроване Середовищерозробки) містить більш перенастроюючи конфігурацію вікон інструментів, які можна закріплювати з редактором коду. Просто перетягнете і відпустите вікно інструмента до того місця, до якого хочете. Провідник коду і менеджер проекту можна як закріплювати, так і не закріплювати.
 • Поліпшене налагодження. Інтегрованийналадчик має багато нових властивостей, включаючи вилучену і багатопроцесорних налагоджень, перегляд коду центрального процесора, інспекторів, удосконалені крапки переривання, наладчик специфічних підміню і закріплених вікон.
 • Удосконалення Active.
 • Delphi забезпечує розширену підтримку Active.
 • Удосконалення VCL. Ієрархія об'єктів Delphiбільш розширена, щоб уключити новий компонент для NT Service додатків. Крім того, новий компонент виконуваного списку (на Стандартній сторінці палітри), дозволяє Вам централізувати керування меню і команд від кнопок. Керування VCL розширене, щоб підтримують drag-and-drop перетаскування, забезпечувати додатковий контроль над розміщенням вікна, і багато чого іншого.
 • Глобальна перемінна TwoDigitYearCenturWwindow використовується функціями StrtToDate і StrToTateTime, щоб керувати інтерпретацією років із двома цифрами при перетворенні дат.
 • Підтримка CORBA. Версії Клинт/Сервер і підприємство включають підтримку для CORBA клієнт і сервер додатків. Майстри допоможуть Вам легко створити сервер CORBA і Динамічний Інтерфейс Виклику (DII), дозволяючи Вам записувати клієнтів для існуючих серверів CORBA. CORBA має можливість підтримки в багаторівневих баз даних. Ви можете навіть створити сервер, що обробляє COM клієнтів і CORBA клієнтів одночасно.

Delphi - це комбінація декількох найважливіших технологій:

 • Високопродуктивний компілятор у машинний код
 • Об'єктно-оріентована модель компонентів
 • Візуальне (а, отже, і швидкісне) побудова додатків із програмних прототипів
 • Масштабованогозасобу для побудови баз даних

Компілятор, убудований у Delphi, забезпечує високу продуктивність, необхідну для побудови додатків в архітектурі “клієнт-сервер”. Він пропонує легкість розробки і швидкий час перевірки готового програмного блоку, характерного для мов четвертого покоління (4GL) і в той же час забезпечує якість коду, характерного для компілятора 3GL. Крім того, Delphi забезпечує швидку розробку без необхідності писати вставки на Сабо ручного написання коду (хоча це можливо).


2. Вхідні дані.

Метою створення даної програми є відображення перед користувачем завдань в електронному вигляді. За допомогою програми можна також дописувати інші завдання або маючи певний доступ корегувати ті, що уже є написанні. У тексті завдань можна змінювати колір, шрифт, розмір шрифту, а також можна за допомогою меню змінювати колір фону.


3. Вихідні дані.

Програму створено як самостійний додаток, яка за допомогою системи меню виводить користувачу різні електронні завдання по вивченню оператораSwitch. Також в програмі розроблена зручна довідка про програму і інформація хто розробив програму. За допомогою створеної програми можна дізнатися інформацію про завдання які будуть на практичній роботі. Всі ці властивості досягаються завдяки програмному проекту BorlandDelphi 6


4. Суть технології розрахунку

Склад проекту.

Створений у середовищі Delphi додаток складається з декількох елементів, об'єднаних у проект. До складу проекту входять наступні елементи (у дужках зазначені розширення імен файлів):

-код проекту (DPR);

-опису форм (DFM);

-модулі форм (PAS);

-модулі (PAS);

-параметри проекту (DOF);

-опис ресурсів (RES).

Крім приведених файлів, автоматично можуть створюватися резервні копії файлів: ~DP — для файлів з розширенням DPR; ~РА — для файлів з розширенням PAS.

Файли проекту розміщуються в одному каталозі. Оскільки навіть простий проект містить у собі багато файлів, а при додаванні до проекту нових форм кількість цих файлів збільшується, то для нового проекту доцільно створити окремий каталог, де і зберігаються усі файли проекту.

При запусканні Delphi автоматично створюється новий проект з ім'ям Project 1. Цей проект має у своєму складі одну форму Form1, назву якої видно у вікні Конструктора форми. Розроблювач може змінити назву форми Form1 на будь-яку назву, а також установити параметри середовища так, що після запуску Delphi буде автоматично завантажуватись додаток, який розроблювався в останнє. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

Замовити дану роботу можна двома способами:

 • Подзвонити: (097) 844–69–22
 • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.