ЗМІСТ

1. Вступ

2. Вікно редактора Word

2.1 Рядок заголовка

2.2 Рядок меню

2.3 Панелі інструментів

2.4 Вікно діалогу

3. Вікно документа

4. Створення і збереження документу

4.1 Створення документу

4.2 Створення шаблонів

4.3 Збереження документів

4.4 Завантаження документа

4.5 Закриття файла

4.6 Вихід з редактора Word

5. Введення і редагування тексту

5.1 Введення символів

5.2 Переміщення за текстом

5.3 Виділення тексту

5.4 Редагування виділеного фрагменту

5.5 Поля

5.6 Пошук і заміна

5.7 Перевірка орфографії

6. Форматування тексту

6.1 Форматування символів

6.2 Форматування абзаців

6.3 Форматування сторінок

7. Використання графіки

7.1 Вставка малюнку

7.2 Зміна параметрів малюнку

8. Додатки

9. Примітки (Мої винаходи)

10. Висновки

11. Використана література

В даній науковій роботі з дисципліни «Основи інформаційних технологій», я розкрила тему : Робота з текстовим редактором Word, де зокрема, розглядається робота з введення і редагування тексту, в якій знаходиться ХІІ розділів , і ХХIIпідрозділи . Під час роботи було використано різноманітні джерела: наукову літературу, підручники, ресурси глобальної мережі Internet. Для більшої наглядності і розуміння інформації, я доповнювала текст малюнками і таблицями. Також, хочу звернути Вашу увагу на розділ під назвою «Примітки (Мої винаходи)». Тут я виклала додаткову інформацію, про яку дізналася самостійно , під час роботи з текстовим редактором. На останній сторінці «Для нотаток» ви можете доповнити роботу своїми думками, коментарями, тощо. Отже, я зробила все можливе, для того, щоб докладніше висвітлити дану мені тему. Надіюсь, Вам буде цікаво і корисно ознайомитись з моєю роботою.


1. Вступ.

Вперше Windows був випущений в світ в 1985 році компанією Microsoft. На протязі 1987-1989 рр. з’явилось велика кількість потужних та зручних програм, працюючи в середовищі Windows, наприклад, Microsoft Word для Windows, Excel і т.д., що обумовлює все зростаючу популярність Windows у користувачів.

Редактор Word компанії Microsoft сьогодні є найпопулярнішою у світі програмою. Word наповнений “швидкими” командами та найсучаснішими засобами, наприклад вбудована програма перевірки правопису і словник синонімів, які допомагають грамотно зіставляти документи; готові шаблони та інше.

Текстовий редакторWord є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється передусім, його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобамиWord.

Текстовий редактор Microsoft Word дляWindows (далі простоWord) входить до групи програмMicrosoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає елек­тронну таблицюExcel і систему управління базою данихAccess, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу вустановах. Широкому використаннюWord сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли форматуWord і навпаки.

Існує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад буде ґрунтуватися на русифікованій версії 2003 року.

Для запуску Word слід виконати команду Пуск /Програми/ Microsoft Word, після чого на екрані появляється вікно редактора.

2. Вікно редактора Word

Вікно редактораWord має декілька стандартних елементів. Одні з них постійно присутні на екрані, інші можна викликати за бажанням користувача. Розглянемо призначення цих елементів.

Заголовок редактора разом із іменем документа, що редагується

Головне меню редактора

Стандартна панель інструментів

Панель форматування

Кнопка звичайного режиму

Кнопка режиму розмітки

Кнопка режиму структури

Горизонтальна смуга прокрутки

Рядок стану

2.1. Рядок заголовка.

Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного дляWindows. В ньому виведено ім'я програми (в даному випадкуMicrosoftWord). Крім цього, в рядку заголовка з правого боку є три кнопки. (Див. мал. №1)

Ліва кнопка — це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікнаWindows. Перша з правих кнопок згортає вікно до піктограми, друга — відновлює нормальний розмір вікна, третя — закриває вікно

Мал.№1

2.2. Рядок меню.

Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі пункти:

Файл - робота з файлами документів.

Правка — редагування документів;

Вид — перегляд документів;

Вставка — вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об'єктів;

Формат — форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу);

Сервис — сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроюванняWord);

Таблица — робота з таблицями;

Окно — робота з вікнами документів;

? — довідкова інформація проWord.

Кожний пункт меню має відповідне підменю. Робота з прикладним меню Word не відрізняється від роботи з звичайним меню.

Додаткові можливості:

1.В назві пунктів меню і підменю є комбінація клавіші і літери. Це дає можливість одразу вибрати пункт меню або підменю, натиснувши цю комбінацію (ALT+літера).

2.При виборі пункту підменю в нижньому рядку екрана роз'яснюється його призначення.

3.Слід зазначити, що назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна редагувати таблицю, якщо вона не існує).

4.ВWord існує ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кнопкою миші на виділеному тексті, слові призводить до виведення на екран контек­стного меню. Це меню містить команди, які можна застосувати до виділеного об'єкту.

5.Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши команду Правка/Отемнить.

2.3. Панелі інструментів.

Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на-які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишею по кнопці. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з'являється її назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і зручніше. Word забезпечує користувача декількома панелями інструментів.

Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панели инструментов. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Панели инструментов, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. По замовчуванню Word виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование. Деякі панелі інструментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних дій (так, наприклад, панель інструментів Рисование виводиться при побудові малюнків). Виведені на екран панелі можна перемістити типовим для середовищаWindows-ХР способом.

2.4. Вікно діалогу.

Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Так, для виконання команди Файл/Открыть необхідно вказати дисковод, каталог та ім'я файла. Для введення такої інформації використо­вуються вікна діалогу.

Вікно діалогу містить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці, пере­микачі, рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними групами, які називають полями. Групи мають заголовки, що закінчуються двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється або за допомогою миші, або при: натискуванні клавіші [ТАВ].

В разі введення допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюється вста­новлення прапорців і перемикачів, вибір елементів із списка, введення і редагування тексту в полях введення.

В правій частині або внизу вікна розміщені кнопки управління діалогом. Кнопка ОК (клавіша [Enter] ) закінчує діалог з підтвердженням усіх змін, після цього Word виконує команду.

Кнопка ОТМЕНА (клавіша [Esc] ) анулює всі зміни; діалог закінчується, але відповідна команда не виконується.

Крім кнопки ОК і ОТМЕНА в цьому вікні залежно від призначення конкретного вікна можуть бути й інші кнопки управління діалогом.

Вікна діалогу також мають поля, назви яких закінчуються три крапкою. При вибиранні такого поля розкривається наступне вікно, в якому також можна встановити певні параметри.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 32

Безкоштовна робота

Закрити

Робота в текстовому редакторі Word з використанням введення і редагування тексту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.