Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ.. 3

Розділ І. Бази даних. Теоретичні відомості 6

1.1. Поняття інформаційної системи. 6

1.2. Поняття бази даних. 7

1.3. Еволюція концепцій баз даних. 11

1.4. Вимоги, яким повинна задовольняти організація бази даних. 15

1.5. Моделі представлення даних. 19

1.5.1. Реляційна модель даних. 20

Розділ ІІ. Постановка задачі та розробка інформаційно-пошукової системи.. 30

2.1. Аналіз предметної області 30

2.1.1. Задачі, що мають вирішуватися системою.. 30

2.1.2. Перелік атрибутів, що зберігатимуться в базі даних. 31

2.2. Проектування бази даних на інфологічному та даталогічному рівнях  31

2.2.1 Структура таблиць бази даних. 32

Розділ ІІІ. Програмна реалізація.. 34

3.1. Вибір мови програмування. 34

3.2. Інтерфейс та основні компоненти. 36

Висновки.. 43

Список використаної літератури.. 45

Додатки.. 46

Вступ

З розвитком ринкових відносин у нашій країні дуже гостро стоїть проблема автоматизації систем управління. Для цього постійно треба удосконалювати ефективність праці. А це в свою чергу неминуче пов’язано з впровадженням новітніх технологій у виробництво. Великий обсяг даних зумовлює створення програм, які б дозволяли виконувати їх ефективну обробку.

Жоден облік будь-чого не може вестися без бази даних. Тому на допомогу користувачам створюються програми для роботи з базами даних. На сьогоднішній день їх дуже багато і вони в свою чергу дуже різноманітні, зі своїми специфічними властивостями. В самій суті база даних - це набір записів та файлів, організованих особливим чином. В комп’ютері, наприклад, можна зберігати прізвища та адреси друзів, або клієнтів. Але, як зібрати інформацію про всіх клієнтів та їх замовленнях, якщо дані розкидані по окремих текстових файлах та електронних таблицях. Подібні проблеми, розв’язує система управління базами даних.(СУБД)

Система управління базами даних надає вам повний контроль над процесом визначення даних, їх обробкою та використанням. СУБД також істотно полегшує обробку великих об’ємів інформації, які зберігаються в численних таблицях. Різноманітні засоби СУБД забезпечують виконання трьох основних функцій: визначення даних, обробка даних та оперування даними.

Переваги комп’ютерної бази даних :

Комп’ютеризована база даних – швидка. Навіть якщо у вас усього декілька сотень рахунків, то вам потрібно багато часу, щоб найти потрібну. З електронною базою даних ви найдете вірний шлях для пошуку необхідних даних на протязі декількох секунд.

Комп’ютеризована база даних – потужна. Навіть величезна папка не зможе умістити записи про тисячі співробітників та продані товари. А електронна база даних може підтримувати на жорсткому диску вашого комп’ютера стільки записів скільки вам необхідно одну, сотню, мільйон.

Комп’ютеризована база даних – розумна, так як може робити висновки. Тому, якщо ви використовуєте її в бізнесі, вона у повній мірі може вести ваші фінансові справи. Її можна використовувати, наприклад, для підрахунку доходів, які ви отримуєте від виробництва чи продажу.

Метою даної дипломної роботи було створення бази даних по обліку працівників. Наявна сукупність інформації повинна проглядатися і змінюватися без залучення таких могутніх засобів по створенню і веденню баз даних як СУДБ Access, Oracle, FoxPro чи Paradox for Wіndows. Це продиктовано складністю використання і громіздкістю кожної з перерахованих СУДБ. Хоча в складі кожної СУБД є досить універсальні способи й інструменти по створенню баз даних і керування інформацією, однак їхня реалізація в кожній з перерахованих СУДБ вимагає заглибленого знання теорії баз даних (зокрема реляційних баз даних), реляційної мови запитів SQL, умінням користуватися генератором звітів і т.д. Іншими словами багаті можливості цих СУБД носять загальний характер, розрахований на будь-які бази даних і не завжди зручний для не професіоналів.

Також метою є створення спеціалізованої СУБД, розрахованої на керування заздалегідь визначеною структурою інформації і рішення цілком визначеного й обмеженого кола задач для обліку, що одночасно дозволила б не відволікатися майбутнім користувачам на вивчення питань зв'язаних з базами даних і засобами керування ними.

Для реалізації цих вимог було б зручніше за все не приходити до засобів якої-небудь універсальної СУБД, а створити незалежну програму у вигляді файлу, який працює під Wіndows, з інтерфейсом максимально пристосованим для зручної роботи, і такої, що не потребує ніяких додаткових знань.

Реалізація даної задачі проводиться в системі програмування Delphі, що має широкі можливості по створенню додатків до баз даних, необхідним набором драйверів для доступу до найвідоміших форматів баз даних, зручними і розвитими засобами для доступу до інформації.

Метою моєї роботи буде за допомогою Delphі створити інформаційно-пошукову систему та автоматизовану роботу обліку персоналу, з допомогою якої користувач зможе значно прискорити і полегшити свою роботу. Особливої уваги надається інтерфейсу програми, та засобам, які відповідають за зручність у користуванні даною програмою.

Закрити

Інформаційно-пошукова система для обліку персоналу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.