План

Що являє собою документ?

Які типи вікон у Windows XP?

Які команди містить головне меню Windows XP? Їх призначення

ЯК здійснюється копіювання папок і файлів

Як створити системну дискету

Література

Що являє собою документ?

Чи завжди ми відрізняємо електронний документ від документа в електронному вигляді? В електронному документі інформація, зафіксована за допомогою електронних даних, має включати обов'язкові реквізити документа, найголовнішим з яких є електронний підпис. Тобто без електронного підпису за певних вимог документ не має юридичної сили і не може вважатися електронним документом. Про те, чи створено в Україні правові засади для належного функціонування електронного документообігу, чи є можливість застосування електронного цифрового підпису, ви дізнаєтеся з нашої публікації

"Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у формі електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа".

Докладні вимоги по складу і порядку розміщення обов’язкових реквізитів електронних документів будуть визначатися спеціальними нормативними актами. Можна з упевненістю зробити припущення, що електронні документи повинні містити всі ті обов’язкові реквізити, що й їхні паперові аналоги. Юридична чинність і доказовість надається електронному документу за допомогою так званого електронного підпису. Відповідно до ст. 6 Закону про електронні документи електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа, що використовується для ідентифікації автора чи особи, яка підписала документ. Накладенням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Оригіналом електронного документа вважається електронний екземпляр документа з обов’язковими реквізитами, в тому числі з електронним підписом автора 3. За загальним правилом, встановленим ст. 7 цього Закону, якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією і реквізитами електронний документ і документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну чинність. Законом передбачена також можливість нотаріального завіряння електронних документів (але поки такий порядок законодавчо не врегульовано).

Електронний документообіг є одним з тих інструментів, що в змозі забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні. А використання електронного цифрового підпису, що підтверджує оригінальність документа і надійно захищає його від підробок, - ефективне рішення для всіх, хто не хоче чекати приходу фельд'єгерської або кур'єрської пошти за багато сотень кілометрів, щоб перевірити дійсність отриманої інформації або підтвердити факт укладення договору. Документи можуть бути засвідчені електронним цифровим підписом і передані до місця призначення протягом декількох секунд, адже електронний документ передається за допомогою швидкісних телекомунікаційних систем, однією з яких є, приміром, інтернет. За таких умов усі учасники обміну електронними документами незалежно від відстані мають однакові можливості в електронному інформаційному обміні.

Отже, можна сказати, що документообіг з використанням електронного цифрового підпису невдовзі посяде домінуюче місце у системі опрацювання, підготовки, підписання та надсилання документа, оскільки традиційні схеми: розроблення проекту документа в електронному вигляді, створення паперової копії для підпису, пересилання паперової копії з підписом, розгляд паперової копії, перенесення її на комп'ютер - видаються малоефективними, трудомісткими та такими, що потребують забагато часу.

Запропоновані інформаційні технології дають можливість фізичним особам, підприємствам та організаціям, суб'єктам господарювання більш ефективно і творчо вирішувати економічні та соціальні проблеми.

Які типи вікон у Windows XP?

При роботі з Windows кожному завантажуваному додатку відводиться вікно, причому всі вікна мають певні компоненти. Слід відрізняти вікна додатків від інших схожих об'єктів Windows - вікон документів (з ними ви ознайомитесь, працюючи у програмах різноманітних редакторів та електронних таблиць) та діалогових вікон (про них ітиметься у цьому параграфі).

Розглянемо структуру вікон Windows-додатка на прикладі вікна Мой компьютер (мал. 6). Цей додаток - своєрідний файловий менеджер, що забезпечує роботу користувача з файлами, папками, дисками. Для запуску додатка клацніть двічі по піктограмі Мой компьютер на робочому столі.

У вікні, що відкрилося, як і в будь-якому іншому вікні Windows-додатка, є такі елементи.

Рядок заголовка - це смужка у верхній частині вікна, яка містить зліва значок програми та заголовок. Якщо рядок заголовка виділено інтенсивним кольором, то вікно у даний момент є активним.

Заголовок -напис у рядку заголовка, у якому зазначено назву додатка та, можливо, назву активного документа, тобто документа, з яким зараз працює даний додаток.

Системне меню - це меню, яке активізується клацанням лівої кнопки миші по значку додатка, що розміщений поряд із заголовком програми. Системне меню надає можливість закрити чи перемістити вікно або змінити його розміри, не користуючись при цьому мишею.

Кнопки керування вікном,розміщені справа від смужки заголовка, при­значені для виконання таких дій:

 - згорнути вікно на панель задач;

1- розгорнути вікно на весь екран;

2 - відновити розмір вікна до неповного екрана;

T - закрити вікно.

Рядок меню - смужка з пунктами меню (наприклад, Файл, Правка, Вид,..), призначена для керування прикладною програмою. Кожен пункт ак­тивізується клацанням миші та розгортається у низхідне меню, яке містить команди чи пункти меню наступного рівня.

Мал. 5. Вікно Мой компьютер

Панель інструментів - панель, що містить кнопки з піктограмами різ­номанітних інструментів. За допомогою цих кнопок забезпечується швидкий доступ до команд. Якщо до піктограми підвести курсор миші, то випливає назва кнопки.

Робоча ділянка - це частина вікна, в якій виконується робота з документами. Якщо у додатку можна відкрити кілька вікон документів, то їх переміщення можливе лише всередині робочої зони додатку.

Рядок стану - смужка у нижній частині екрана, де міститься корисна інформація про поточний стан документа чи програми.

Смуги прокручування - це смуги, що розміщені з правого та нижнього боку вікна, які з'являються, коли вміст додатку не вміщається у робочій ділянці вікна. Для переміщення по робочій ділянці ви можете використати натискання на кнопки стрілок, а для прискореного переміщення - клацання по проміжках між стрілками та повзунком, а також перетягування повзунка мишею.

Обрамлення вікна - рельєфна рамка навколо вікна, що має неповний розмір. Якщо потягти мишею за цю рамку, можна змінити розмір вікна.

Деякі елементи (наприклад, смуги прокручування, панелі інструментів) є не у кожному вікні - вони з'являються в інтерфейсі у разі необхідності.

Операції з вікнами

Маніпулювати з вікнами можна, користуючись клавіатурою, а ще простіше - мишею. Наведемо основні операції з вікнами, що виконуються мишею.

Активізація вікна здійснюється простим клацанням миші по полю всередині вікна. Активне вікно розміщується зверху інших вікон, причому змінюється підсвічування фону заголовка. Цього ж результату досягають натисканням кнопки програми на панелі задач - кнопка при цьому ніби заглиблюється.

Переміщення вікна. Щоб перемістити вікно, розмістіть курсор миші у рядок заголовка, натисніть кнопку миші та потягніть контур вікна у потрібний бік. Відпустіть кнопку миші, й вікно займе нове положення.

Зміна розмірів вікна. Розгорнути вікно на весь екран, відновити його до попередніх розмірів, згорнути на панель задач - усі ці операції виконуються за допомогою кнопок керування вікном. Для довільної зміни розмірів вікна потягніть покажчиком миші за будь-яку зі сторін обрамлення вікна ( для зміни одного розміру) чи за куток обрамлення (для одночасної зміни двох розмірів).

Закриття вікна здійснюється клацанням по кнопці керування вікном, позначеній хрестиком, або комбінацією клавіш Alt+F4.

Керування вікнами за допомогою системного меню та панелі задач

Усі наведені вище дії можна виконати також за допомогою системного (чи віконного) меню (мал. 6). Це меню викликається клацанням лівої кнопки миші по значку системного меню, який розташований лівіше заголовка вікна, або ж клацанням правої кнопки миші по рядку заголовка. У системному меню доступними є лише ті команди, які відповідають справжньому станові вікна. Наприклад, якщо розгорнути вікно на весь екран, то доступними будуть команди Восстановить, Свернуть та Закрыть. Команди Переместить, Размер і Развернуть не будуть доступними.

Мал. 6. Системне меню

Певні можливості для маніпуляцій з вікнами додатків надає панель задач. Крім свого основного призначення - перемикання поміж активних завдань, панель задач дозволяє впорядковувати вікна. Ви можете розмістити вікна додатків "стосом" (інакше, "каскадом"), або в ряд по вертикалі чи горизонталі. Для цього викличте контекстне меню клацанням правої кнопки миші по панелі задач та оберіть одну з команд: Каскадом, Сверху вниз чи Слева направо.

Окрім цього, у меню панелі задач є корисна команда Свернуть все окна. Вона дозволяє згорнути на панель задач усі вікна додатків та відкрити простір робочого столу. Ви можете користуватися цією командою, якщо треба швидше дістатися до будь-якого значка на робочому столі або до діалогу налагодження екрана (див. Практикуми до цього параграфа).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Робота в Windows XP

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.