Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 86

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ 1. Аналіз предметної області дослідження. Технічне завдання 8

1.1. Визначення предметної області та проблеми підприємства 8

1.2. Аналіз вимог до програмного продукту 11

1.3. Технічне завдання до програмного продукту 12

Розділ 2. Проектування архітектури та структури програмного продукту 18

2.1. Проектування програмного продукту 18

2.2. Розробка архітектури програмного продукту 19

2.3. Аналіз інструментальних засобів розробки 24

Розділ 3. Реалізація проекту програмного продукту 28

3.1. Організація графічного інтерфейсу програмного продукту 28

3.2. Реалізація вхідних та вихідних даних 30

3.3. Функціональне призначення об’єктів програмного продукту 31

3.4. Опис логічної структури програмного забезпечення 34

Розділ 4. Тестування та дослідна експлуатація 41

4.1. Дослідна експлуатація проекту 41

4.2. Інсталяція програмного продукту 43

4.3. Інструкція з використання 44

4.4. Охорона праці 46

Висновки 51

Список використаних джерел 52

Додатки 53

ВСТУП

Успішність роботи компанії на даному етапі суттєво залежить від наявності електронної торгівлі. Наявність інформації про рекламну продукцію в Інтернеті, можливості замовлення представлених товарів підприємства з можливістю вибору виду, кількості продукції надає суттєві переваги в розвитку та розширенні рекламної компанії. Потрібно зазначити, що особливу важливість представляє асортиментний ряд підприємства та наявності в достатньому обсязі інформації про нього. Саме грамотне представлення інформаційного забезпечення Інтернет-системи сприятиме залученню широкого кола клієнтів.

Актуальність теми

Основним показником, що характеризує рівень роботи підприємства, це отриманий прибуток від діяльності. В нашому випадку створення Інтернет-системи компанії напряму пов’язане з об’ємами продажу рекламної продукції та сукупністю витрат на організацію продажу. Замовлення товарів ефективніше з використанням електронних засобів, бо забезпечує скорочення витрат на рекламу продукції, її продажу та плату за оренду. Розкриває широкі можливості залучення клієнтів, які не люблять ходити по магазинам, а використовують можливості мереж для забезпечення себе всім необхідним, яких на даний момент є досить багато. Саме тому важливо запровадити інтернет-систему у реєстрації замовлень товарів рекламної компанії.

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є розробка інформаційної моделі та інтернет-системи для оптимізації процесу замовлення продукції рекламної компанії, що сприятиме збільшенню обсягу клієнтської бази підприємства, налагодженню системи електронних замовлень та, як наслідок, забезпечить отримання очікуваного прибутку.

Відповідно до поставленої мети завданням дипломної роботи є ознайомлення із структурою компанії, оцінка комплексу технічних і програмних засобів, аналіз технології збору, обробки та передачі інформації, а також виявлення недоліків у замовленні та продажу товарів, що є в асортименті рекламної компанії, обробка теоретичних аспектів сутності собівартості та її структури.

Об’єкт та предмет дослідження

Об’єктом дослідження роботи є рекламна компанія, що займається розробкою рекламної продукції. Предмет дослідження – це процес реалізації рекламної продукції.

Методи дослідження

При збиранні вхідного та вихідного матеріалу використовувались емпіричні методи, а також самостійне вивчення необхідної інформації про рекламну продукцію. Під час дослідження використовувались діалектичні методи, синтез і аналіз, індуктивний і дедуктивний методи.

Закрити

Промо-сайт рекламної агенції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.