План

1. Міжнародний підхід та український досвід щодо публічної інформації

2. Класифікація інформації та способи роботи з нею

3. Публічне управління в економічній і соціальній сферах, а також антикорупційна діяльність у сфері публічного управління

Не може бути віднесена до службової інформація, що міститься у рішенні відповідного органу, у тому числі й в актах індивідуальної дії (указ, наказ, рішення, розпорядження, постанова та ін.), за виключенням інформації, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Крім того, заборонено відносити до службової інформації відомості про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Рис. 1.8. Підстави для віднесення публічної інформації до службової інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ може бути обмежено до конкретної інформації, а не матеріального носія інформації (документа). У разі, якщо в документі є публічна інформація, що є службовою, на такому документі зазначається, що документ містить службову інформацію, якій відповідно присвоєно гриф «Для службового користування», а у супровідному документі конкретно вказується, які речення (абзац, сторінка) були віднесені до службової інформації, а також відповідне обґрунтування віднесення публічної інформації до службової інформації.

За загальним правилом уся публічна інформація є відкритою та оприлюднюється чи надається за запитами. В усіх таких випадках варто застосовувати такий алгоритм визначення статусу інформації: Крок 1 .Визначити посадову особу, яка наділена повноваженнями приймати рішення щодо належності конкретних відомостей до інформації з обмеженим доступом. Це може бути: керівник розпорядника; його заступник; керівник структурного підрозділу чи відповідальна особа з питань запитів на інформацію; уповноважений спеціаліст структурного підрозділу з питань доступу до публічної інформації; керівник структурного (функціонального) підрозділу, який володіє конкретною інформацією та зобов’язаний її надати. У будь-якому випадку обов’язки по визначенню статусу інформації мають бути покладені на цю особу її посадовою інструкцією або прямою вказівкою керівника.Крок 2 Звернутися до цієї особи зі службовою запискою (листом, дорученням) прийняти рішення щодо визначення статусу конкретної інформації. Про підтвердження відкритості інформації За потреби у ньому може зазначатися:якому саме з інтересів загрожує розголошення цієї інформації (наприклад, національній безпеці, територіальній цілісності тощо); в чому саме полягатиме шкода в разі розголошення інформації – якщо така є; пояснити, чому суспільний інтерес в її отриманні переважає шкоду від оприлюднення. Про віднесення конкретної інформації до таємної, службової чи конфіденційної. У ньому обов’язково зазначається: якому саме з інтересів загрожує розголошення цієї інформації (наприклад, національній безпеці, територіальній цілісності тощо); у чому саме полягатиме шкода в разі розголошення цієї інформації; пояснити, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає над суспільним інтересом в її отриманні. Крок 3 Особа, уповноважена визначати статус інформації, проводить дослідження та приймає рішення. Крок 4 Рішення особи, уповноваженої визначати статус інформації, додається до документа, в якому міститься ця інформація і використовується в подальшому при визначенні питання її оприлюднення чи надання за запитами.

Такі форми правовідносин в інформаційній сфері, як звернення громадянина, запит/ вимога суб’єкта владних повноважень та запит на інформацію різняться за правовими підставами, предметом, вимогами щодо форми, порядку оплати. Окрім того, потреба в розмежуванні форм правовідносин передбачена ст.2 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яка визначає, що цей закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Звернення громадян регулюються спеціальним Законом – «Про звернення громадян», запит на інформацію – Законом України «Про доступ до публічної інформації», а запит (вимога) суб’єкта владних повноважень – спеціальними законами про статус та повноваження відповідних суб’єктів владних повноважень. Предметом звернення громадян є широкий спектр правовідносин – від реалізації своїх особистих прав і надання пропозицій щодо діяльності органів державної влади до оскарження неправомірних дій посадових осіб. Предметом інформаційних відносин, в які вступають суб’єкти владних повноважень для отримання певної інформації, є виконання останніми своїх функцій.

Рис. 1.9. Класифікація звернень громадян

Запит на отримання інформації має чітко визначений предмет: надання публічної інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник. Зверненням громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян,(рис.1.9).

Таблиця 1.5. Особливості використання окремих типів документів про надання інформації

Особливості використання окремих типів документів про надання інформації
звернення громадян запит на отримання інформації документи суб’єктів владних повноважень
Вимоги до форми документу
Обмежуються наявністю певних реквізитів (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»). Обмежуються наявністю певних реквізитів (ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Як правило, встановлюється обов’язкова форма.
Вимоги щодо плати за надання відповіді
Розглядаються безоплатно (ст. 21 Закону України «Про звернення громадян»). Є безоплатним, лише якщо надання відповіді передбачає видачу копій документів у кількості до 10 аркушів. Не оплачується отримання інформації від інших суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина перша статті 19 Закону). Запит (вимога) суб’єкта владних повноважень – викладене в письмовій формі звернення або вимога такого суб’єкта про надання інформації чи виконання певних дій (утримання від дій) у зв’язку із виконанням суб’єктом звернення своїх владних повноважень.До таких форм відносяться, зокрема: протест, припис, подання прокурора; ухвала суду про витребування певної інформації відповідно до процесуальних законів; депутатський запит тощо. Запит (звернення) суб’єкта владних повноважень завжди пов’язаний із виконанням таким суб’єктом своїх владних функцій. Разом із тим владні суб’єкти можуть отримувати інформацію від інших учасників інформаційних відносин не на підставі свого звернення, а на підставі обов’язку інших учасників інформаційних відносин їм таку інформацію систематично надавати. Окрім того, розмежування звернень і запитів органів влади передбачають застосування окремих процедур реєстрації та обліку, а також різні строки надання відповіді. Особливості використання окремих типів документів про надання інформації представлено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5. Особливості використання окремих типів документів про надання інформації

Особливості використання окремих типів документів про надання інформації
звернення громадян запит на отримання інформації документи суб’єктів владних повноважень
Вимоги до форми документу
Обмежуються наявністю певних реквізитів (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»). Обмежуються наявністю певних реквізитів (ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Як правило, встановлюється обов’язкова форма.
Вимоги щодо плати за надання відповіді
Розглядаються безоплатно (ст. 21 Закону України «Про звернення громадян»). Є безоплатним, лише якщо надання відповіді передбачає видачу копій документів у кількості до 10 аркушів. Не оплачується отримання інформації від інших суб’єктів владних повноважень.
Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 54

Безкоштовна робота

Закрити

Доступ до публічної інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.