План

1. Міжнародний підхід та український досвід щодо публічної інформації

2. Класифікація інформації та способи роботи з нею

3. Публічне управління в економічній і соціальній сферах, а також антикорупційна діяльність у сфері публічного управління

Відповідно до вимог українського законодавства цілий ряд інформації відноситься до безумовно відкритої. Новий антикорупційний Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» встановив вимоги до прозорості інформації. Ст. 16. Вимоги щодо прозорості інформації. особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону «Про інформацію», забороняється: відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону (пункт 1 ст. 16 зазначеного Закону).

Рис. 1.6 Безумовно відкрита інформації

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація,( рис.1.7).

Рис. 1.7 Типи інформації з обмеженим доступом

Законом України «Про інформацію» визначена суспільно необхідна інформація –інформація, що є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення. Предметом суспільного інтересу може бути інформація, яка: свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (ст. 29 Закону України «Про інформацію»). Перелік суспільних інтересів, наведений в Законі «Про інформацію», не є вичерпним.

Інформація, яка становить суспільний інтерес, може бути за режимом як відкритою (наприклад – у будь-якому випадку є відкритою інформація про порушення прав людини чи то про незаконні дії влади), так і віднесеною (у випадках, передбачених Законом) до інформації з обмеженим доступом: наприклад, відомості про стан боєготовності війська напевно становлять суспільний інтерес, але можуть бути законно віднесені до державної таємниці. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена (і, відповідно, підлягає наданню на запит), «якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інте ресу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення» (п.2 ст.29 Закону «Про інформацію»). Така інформація перед наданням має пройти трискладовий тест (дивіться пункт 2.3 рекомендацій). Слід зауважити, що суспільно необхідна інформація підлягає оприлюдненню і наданню за запитами не лише органами державної влади, місцевого самоврядування, посадовими особами, але і суб’єктами господарювання, якщо така інформація перебуває в їхньому володінні (пп. 4 п.2 ст.14 Закону «Про доступ до публічної інформації»).

Таблиця 1.4 Види таємної інформації

Вид таємниці Пояснення змісту
Державна таємниця Відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю», державною таємницею і підлягають охороні державою (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю»).
Банківська таємниця Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин із ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан клієнтів, про системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Адвокатська таємниця Це сукупність відомостей, із яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків (ст. 9 Закону України «Про адвокатуру»).
Нотаріальна таємниця Це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо (ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).
Таємниця слідства Дані досудового слідства (ст. 121 Кримінально-процесуального кодексу України).
Інші види таємниць, визначені законодавством України: лікарська, усиновлення, нарадчої кімнати, страхування, аудиторська тощо.

До службової інформації відповідно до ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть бути віднесені лише такі категорії інформації, як: внутрівідомча, службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. Якщо публічна інформація підпадає під одну із названих категорій, то ця публічна інформація може бути віднесена до службової інформації після застосування трискладового тесту, визначеного в статті 6 Закону (тобто при дотриманні сукупності вимог, зазначено у рис.1.9).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 54

Безкоштовна робота

Закрити

Доступ до публічної інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.