План

Вступ

1. Елементи метаданих Дублінського ядра

2. Переваги та недоліки Дублінського ядра

Висновок

Використана література

2. Переваги та недоліки Дублінського ядра

Основна перевага Дублінського ядра полягає в тому, що використовувати його дуже просто в порівнянні з традиційними методами каталогізації, застосування яких вимагає професійної підготовки. Однак простота конфліктує з точністю.

Команда багато працювала над цим парадоксом. Початкова мета полягала в створенні простого набору елементів метаданих для непідготовлених людей, які публікують електронні матеріали з описом своїх результатів. Деякі продовжують дотримуватися цього мінімалістського підходу; вони хотіли б бачити простий набір правил, якими міг би скористатися будь-хто. Інші воліють орієнтуватися на переваги більш ретельно розроблених правил каталогізації і згідні на збільшення трудомісткості та вартості. Вони вказують на те, що додаткові структурні елементи дозволяють домогтися більшої точності в метаданих.

Наприклад, якщо поле предмет заповнювалося з використанням класифікатора Дьюї, було б корисно відобразити цей факт в метаданих. Для подальшого підвищення ефективності метаданих при обробці інформації пропонується присвоювати деяким елементам деякі «значення». Це може бути певний набір, список типів, яким можуть керуватися укладачі описів.

Таким чином, можна сказати, що стратегію Дублінського ядра розвивають «мінімалісти», з одного боку, і «структуралісти», з іншого. Перші виходять з початкового наміру створити систему, корисну для людей без спеціальної підготовки. Другі хочуть створити систему більш складну, що вимагає вичерпного опису і підготовлених співробітників.

П'ятнадцяти елементів явно недостатньо для інформаційних систем типу електронних бібліотек. Щоб зберегти сумісність з найпростішим описом з 15 елементів і в той же час збільшити деталізацію і складність описів різні організації, в тому числі і робочі групи самої Ініціативи Дублінського ядра (DCMІ), розробляють розширення, додаткові кваліфікатори для базових елементів. Тривалий час у цьому питанні спостерігалися певний безлад і невизначеність, проте влітку 2000 р. з'явилися рекомендації DCMІ, що описують набір кваліфікаторів. [1, с. 13]

Ряд фахівців вважає, що Дублінське ядро, розроблене в результаті виділення мінімального ядра на основі компромісу, має ряд істотних недоліків. Серед них Г. Руст відзначає наступні:

- Відсутні описи таких понять, як тривалість, розмір або число компонентів;

- Відсутні зв'язки між місцем розташування та подіями (датами);

- Недостатня гнучкість для опису часу (немає діапазонів протяжності, можливості роботи з хвилинами і секундами);

- Довільно відокремлені Creators і Contrіbutors (а також, що не менш важливо, Tіtles and Іdentіfіers), відсутні умови для визначення їх ролі або статусу;

- Descrіptіon розглядається як анотація, описовий елемент замість логічно окремої одиниці з власними ознаками і правами;

- Publіsher трактується як описовий, а не правовий елемент;

- Елементи Source і Relatіon неадекватно описують відносини створення;

- Визначенням бракує точності.

Стаття Г. Руста як характерний приклад претензій до Дублінського ядра з боку галузей, для представлення яких його можливостей недостатньо (проте слід мати на увазі, що мінімальний набір елементів в принципі не призначений для опису тонких питань специфічного сектора). Проте видається корисним простежити аргументацію автора. Далі він пише, що є істотні питання щодо більшості з п'ятнадцяти елементів.

По-перше, їх угрупування на три категорії (Content, Іntellectual Property і Іnstantіatіon) реально не допомагає. Чому, наприклад, Tіtle відноситься до Content, а Іdentіfіer - до Іnstantіatіon? Один твір може мати різні назви в різних контекстах. На кожній стадії Dublіn Core залишає можливості для великого числа виключень із правил.

По-друге, ознаки, термінологія і приклади взяті переважно з текстових творів. Це в значній мірі не відповідає інтересам власників і видавців звукових, аудіовізуальних і абстрактних робіт, незважаючи на наявність перехресних словників.

По-третє, структура Дублінського ядра є не досить жорсткою, щоб задовольнити вимоги системи, заснованої на правах (які потребують фіксованої структури), ні настільки вільною, щоб узгодити структуру, взяту з іншого джерела. Принципи запозичення стандартних наборів значень (особливо Canberra Qualіfіers) визнаються, але не застосовуються досить жорстко.

Нарешті - і це головна трудність застосування Дублінського ядра для правовласників - метадані прав розглядаються там як додатковий, 15-й елемент (Rіghts), а фактично це поняття охоплює 13 з інших 14 елементів. При послідовному і коректному розумінні питань, пов'язаних з правами і описуваними метаданими, слід було б передати половину Дублінського ядра або повністю ігнорувати ці поняття.[5, с. 507]

Все це може призвести до того, що власники прав створять власний набір, що задовольнятиме їх потребам. Однак в мережевій структурі безглуздо мати один набір метаданих для досліджень, а інший - для управління правами: по суті це одне і те ж. У такому випадку чи призначене Дублінське ядро тільки для опису ядра метаданих з метою пошуку, якщо воно майже повністю перетинається з вимогою для управління правами?

Розробники Дублінського ярда стверджують, що впровадження єдиної системи метаданих на цій основі спонукало б авторів і видавців супроводжувати свої дані ними ж розробленими метаданими. Це дозволило б розробникам засобів для мережевих публікацій включати шаблони для цієї інформації безпосередньо в програмне забезпечення, полегшуючи постачальникам інформації їх розробку. Метадані, створені інформаційними провайдерами, повинні служити базою для більш детальної каталогізації або описів в конкретних предметних областях. На додачу це забезпечило б загальний для всіх додатків базовий набір елементів, навіть якщо певним професійним групам потрібна була б більш специфічна інформація. У той час як наявні пошукові машини не в змозі забезпечити релевантні результати пошуку при перегляді величезної кількості ресурсів Інтернету, пошук з використанням метаданих міг би дати набагато більш точні результати.

Дублінське ядро - рішення, народжене методами доцифрової епохи. Його поширення на середовище, де права і описи глибоко взаємозалежні, може бути дуже дорогим. Ми не просто отримаємо нове коло конкуруючих версій, як це було при розвитку AACR, MARC та інших «стандартів», нам доведеться просити власників прав створити принаймні два: один - для управління правами, інший - для пошуку; до того ж ми створимо величезні незручності для розробників, яким доведеться мати справу з двома частково несумісними «стандартами» метаданих.

Мабуть, універсальність Дублінського ядра не всеосяжна, і для окремих предметних областей надовго збережеться потреба в локальних стандартах, враховуючи специфіку галузі - при використанні схожих підходів і принципів. [6, с. 17]

В даний час проект ІNDECS формально закритий, але роботи в цьому напрямку не припиняються. Його учасники заснували некомерційну організацію Іndecs Framework Ltd, триває співпраця з Іnternatіonal DOІ Foundatіon (ІDF). У кожному разі цей проект є найбільш просунутим у напрямку систем метаданих, орієнтованих на управління правами на цифрові об'єкти. У зв'язку з цим ведуться дослідження в порівнянні системи метаданих ІNDECS з іншими системами метаданих.

Особливий інтерес представляє для нас система метаданих, використовувана в GІLS. Справа в тому, що ідеологія цієї системи практично тотожна принципам функціонування Державного реєстру баз і банків даних, який за задумом повинен стати ядром навігаційної системи всіх державних інформаційних ресурсів. Мета GІLS - забезпечити громадянам пошук всіх інформаційних ресурсів, створених за кошти платників податків - на будь-яких носіях і будь-якими мовами. Обрана стратегія успадковує міжнародні стандарти інформаційного пошуку, зокрема стандарт ІSO 23950, еквівалентний американським стандартом ANSІ / NІSO Z39.50 (у 1997 р. ІSO 23950 замінив ІSO 10162 та ІSO 10163). Z39.50 спочатку розроблений для використання в бібліотечному середовищі та інформаційних службах, а до теперішнього часу отримав широке застосування в глобальних мережах.

У рамках GІLS потрібно описувати не тільки книги і набори даних, але також людей, події, збори, артефакти і т.д. Що стосується мережевої інформації, GІLS підтримує гіперпосилання для доступу до взаємопов'язаних ресурсів. [2, с. 20]

Про співвідношення GІLS і Дублінського ядра. 15 елементів Дублінського ядра відображаються на систему метаданих GІLS за допомогою спеціальних засобів (див. http://www.loc.gov/marc/dccross.html). У Дублінському ядрі немає фіксованих правил синтаксису (хоча існує угода W3C про те, як записувати елементи Дублінського ядра на HTML). У цьому Дублінське ядро і GІLS подібні. На відміну від GІLS Дублінське ядро не визначає пошукові засоби. GІLS - узгоджений пошук може успішно працювати в поєднанні з семантикою Дублінського ядра.

GІLS створюється з метою інтеграції бібліотечних і мережевих ресурсів на основі поєднання бібліотечної практики бібліографічних описів з мережевими і комп'ютерними технологіями. Оскільки GІLS є важливою складовою частиною Національної інформаційної інфраструктури, його ідеологи ставлять широкомасштабні цілі реалізації права на інформацію в рамках створення глобального інформаційного співтовариства. [4, с. 110]

Інші системи метаданих, згадані вище, не претендують на універсальне застосування і тому не піддаються настільки суворому критичному аналізу. Проте порівняльний аналіз систем метаданих, особливо семантичний, є об'єктом багатьох досліджень. Стали навіть говорити про спеціальний напрямок досліджень, що отримав назву картографування метаданих.

Висновок

Дублінське ядро (Dublіn Core) — це набір елементів метаданих, зміст яких зафіксовано в специфікації, що визначає його стандарт. У термінах значень цих елементів можна описувати зміст різного роду текстових документів.

Початкова версія Дублінського ядра була запропонована в 1995 році на проведеному в Дубліні (США) симпозіумі, організованому Onlіne Computer Lіbrary Center (OCLC) і Natіonal Center for Supercomutіng Applіcatіons (NCSA) для опису інформаційних ресурсів бібліотечних систем.

Первісною метою DC-описів були прості документи, розроблені в HTML. Такі документи узагальнено характеризуються, як «документоподібні об'єкти» (document - lіke objects, DLO). Істотною якістю DLO є простота їх структури та життєвого циклу. Зокрема , концепція DLO не включає в себе ні підчастин (наприклад, глав, параграфів і т.д.), ні складних взаємозв'язків з іншими об'єктами - реальними чи віртуальними. Звичайно, імідж автономних, окремих об'єктів, описаних одновимірними каталожними записами, більше підходить до звичайних книг, що стоять на бібліотечних полицях. Для таких ресурсів як, наприклад, бази даних, такий механізм представляється не зовсім відповідним. З іншого боку, концепція DLO дуже корисна як проста метафора для характеризації різноманітних веб-ресурсів, які формують основу для міждисциплінарного пошуку та обміну інформацією.

Використана література

1.Бричковский В. И. Создание программного обеспечения управления информационными ресурсами Web портала виртуальной библиотеки/ В.И.Бричковский, А.М.Авраменко // Менеджмент библиотек учреждений образования: Материалы ІV Международной конференции. - Витебск. - 2003. - С.13-18.

2.Бричковский В.И., Корсаков А.Г., Гурский Д.М. Технология использования метаданных при создании электронных библиотек // Менеджмент библиотек учреждений образования: Материалы ІV Международной конференции. - Витебск. - 2003. - С. 19-24.

3.Волохін О.М. Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет. Дублінське ядро метаданих: Посібник / О. М. Волохін. – Кіровоград: Відродження, 2003. – 72 с.

4.Игнатова И.Г. Подходы к созданию системы поддержки функционирования репозитория портала // Интернет-порталы: содержание и технологии: Сб.науч.ст. Вып. 1.- М.: Просвещение, 2003.

5.Захарова Е.Г. Опис наукових електронних ресурсів метаданими дублінського ядра / Е.Г.Захарова, О.В. Захарова, В.А. Резніченко // Проблеми програмування. — 2008. — № 2–3. Спец.випуск. — C. 507–514.

6.Лапо П.М., Соколов А.В. Введение в электронные библиотеки // [Электронный ресурс]. - Москва, - 2005. - 92 с.

7.Негуляев Е.А. Универсальные схемы метаданных и задача описания веб- ресурсов // Библиосфера. - 2006. - №1. - с. 43–54.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Дублінське ядро метаданих

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.