ЗМІСТ

Вступ

1. Аналіз функціональності вхідної інформаційної системи та обстеження предметної області

2. Структурна схема бази даних

3. Зберігання інформації в базі даних

4. Організація введення даних в інформаційній системі

5. Забезпечення обробки даних інформаційної системи

6. Засоби систематизації даних інформаційної системи

7. Відображення результатів обробки даних інформаційної системи на паперових носіях

8. Засоби автоматизації управління системою

9. Опис доповнень та нереалізованих можливостей 

Висновки 

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми роботи. Сучасне життя неможливе без ефективного керування. Важливою категорією керування є системи обробки інформації, від яких багато в чому залежить ефективність роботи будь-якогопідприємства. Дана система повинна забезпечувати одержання загальних звітів за підсумками роботи, дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників, забезпечувати одержання інформації, критичної за часом, без істотних затримок, виконувати точний і повний аналіз даних.

XXI – століття активного розвитку інформаційних технологій у всіх галузях народного господарства. Для сучасного стану ІС суспільства, питання медичного обслуговування є дуже важливим, особливо на теперішній час, коли хворих стає все більше. Лікарня – це та установа, яка намагається підтримати та поліпшити стан здоров’ялюдей, а отже їхню працездатність. В нашій державі існує багато медичних установ, але їхня робота не завжди продуктивна саме в плані автоматизації даних лікарні. В тих установах де існує ІС – вона застаріла і потребує реорганізації та реструктуризації.

Загалом Інформаційні системи автоматизації роботи лікарнівиникли не так давно. Вони були досконалими і не дуже, і весь час набувають нового розвитку і нових стандартів, що якісно відображається в діяльності самих лікарень.Але ще не розроблено єдиної універсальної системи, яка б повністю автоматизувала таку діяльність. Проектування нових альтернативних БД лікарень та створення відповідних ІС дозволяє глибше проаналізувати предметну область, сприяючи тим самим підвищенню якості програмних продуктів цього напрямку.

Мета роботи полягає у створені бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи лікарні. Ця мета визначається важливістю автоматизації обраної предметної областіта підвищення ефективності роботи лікарень із загальним комплексом лікування за рахунок перетворення вхідної інформації у вихідну.

Розробленість теми роботи. Оскільки ІС автоматизації роботи лікарні є відносно небагато і переважно всі вони написані для лікарень профільного напряму, тому в цій курсовій роботі описано ІС із загальним варіантом автоматизації БД.

Завдання роботи випливають з поставленої мети:

проаналізувати предметнуобласть, наявні вхідні та вихідні документи та здійснити проектування на зовнішньому рівні БД лікарні;

використовуючи результати проектування на зовнішньому рівні, виконати проектування БД поліклініки на інфологічному рівні. Перевірити виділені об’єкти на відповідність умовам нормалізації;

розробити форми для забезпечення редагування даних таблиць БД;

створити у формах засоби для забезпечення ефективного пошуку, сортування та фільтрування даних;

організувати ефективне централізоване управління формами системи за допомогою головної кнопкової форми. Розробити заставку додатку. Забезпечити створені форми необхідними кнопками та іншими засобами автоматизації і завантаження заставки при завантаженні додатку;

визначити шляхи подальшого вдосконалення розробленої ІС, навести рекомендації стосовно її експлуатації;

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є проектування БД та створення ІС автоматизації роботи поліклініки.

Предметом дослідження є проектування БД та створення ІС автоматизації обліку пацієнтів та їх лікуванні.

Методи дослідження обумовлені та предметом аналізу курсової роботи

для визначення актуальності та розробленості теми застосовано системно-діяльнісний підхід, як загальнонауковий принцип дослідження;

в процесі проектування на зовнішньому рівні та під час написання курсової роботи були використані методи якісного та кількісного аналізу, елементи контент-аналізу;

при створенні інфологічної моделі та в процесі виконання проектування БД на датологічному рівні був використаний метод моделювання.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає у створенні нормалізованої інформаційно-логічної моделі БД поліклініки, яка, в свою чергу дозволяє створити дієздатну ІС автоматизації роботи обраної предметної області. Крім того, виконання курсової роботи дозволяє автору поглибити власні теоретичні знання з проектування БД, отримати практичні навики розробки коректної структури БД та відповідної ІС, навчитися логічно та ефективно описувати етапи створення системи, аналізувати її недоліки та переваги.

Структура роботи відповідає послідовності проектування БД та розробки відповідної ІС. Вступ курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Створення інформаційної системи поліклініки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.