Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 5

1.1. Конфіденційне діловодство. Види конфіденційної інформації. Поняття та ознаки службової інформації 5

1.2. Приймання, реєстрація та облік документів з грифом «Для службового користування» 16

1.3. Друкування і розмноження документів. Користування службовими документами 20

1.4. Підготовка виконаних документів до передачі на архівне зберігання та знищення. Забезпечення збереженості документів та проведення перевірки їх наявності 27

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ, НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ 33

2.1. Захист інформації в Україні 33

2.2. Оргагізація захисту інформації за кордоном, на прикладі Німеччини 36

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Інформація торкається сьогодні практично усіх сфер суспільного життя – політичної, соціально-економічної, культурно-освітньої, службової тощо. Навіть попередній погляд на суспільні трансформації, що відбуваються, свідчить про стрімкий розвиток саме службових відносин. Виникає проблема службових відносин як феномену соціального життя, невіддільного від проблем службової інформації.

Стан захисту державного інформаційного простору є одним із показників ефективності роботи держави щодо захисту власних інформаційних ресурсів від протиправних посягань. Інформаційна безпека має велике значення для забезпечення життєво важливих інтересів будь-якої держави. Створення розвиненого і захищеного середовища є неодмінною умовою розвитку суспільства та держави, в основі якого мають бути ефективні адміністративно-правові заходи.

Останнім часом в Україні відбуваються якісні зміни у процесах державного управління на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним упровадженням новітніх інформаційних технологій. Швидке вдосконалення інформатизації, проникнення її в усі сфери життєво важливих інтересів зумовило, крім безперечних переваг, і появу низки стратегічних проблем. Посилюється небезпека несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних, інформаційних і телекомунікаційних систем. У зв’язку із цим особливого значення набувають заходи захисту службової інформації.

Науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених у висвітленні питань організації збереження та захисту службової інформації становлять праці вчених та дослідників, серед яких виокремимо А.О. Антонюка, В.М. Білоножко, К.В. Габучан, В.І. Даля, А.П. Загнітко, В.Н. Лопатина, А.І. Марущака, С.Ф. Ожегова, Л.М. Полюгу, В.Темченка, В. Ф. Шаньгина та ін.

Об'єктом дослідження є захист інформації, яка становить службову.

Предметом дослідження є характеристика критеріїв та заходів забезпечення збереження та захисту службової інформації.

Метою курсової роботи є дослідження питання організації збереження та захисту службової інформації.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність поняття конфіденційне діловодство та види конфіденційної інформації;

- визначити поняття та ознаки службової інформації;

- дослідити загальні положення збереження та захисту службової інформації;

- окреслити основні аспекти організації приймання, користування, збереження та захисту інформації з грифом «Для службового користування»;

- розкрити організацію системи захисту інформації за кордоном, на прикладі Німеччини.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Організація збереження та захисту службової інформації 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.