Зміст

Вступ

Розділ 1 Засоби масової інформації

1.1 Поняття засобів масової інформації

1.2 Структура та види засобів масової інформації

Розділ 2 Комп’ютерні мережі

2.1 Навіщо потрібні комп’ютерні мережі

2.2 Огляд обчислювальних мереж

2.3 Можливості ЛОМ

2.4 Компоненти ЛОМ

2.5 Робочі станції

2.6 Файлові сервери

2.7 Мережеві кабелі

2.8 Мережеві адаптери

Висновки

Список літератури 

Вступ

Важливим інструментом впливу на громадськість є засоби масової інформації .

Уже давно стало зрозумілим, що лише постійні зв'язки із засобами масової інформації можуть забезпечити будь-якій організації бажані результати. На думку фахівців, ми живемо в суспільстві, яким керують засоби масової інформації. Саме тому інформаційне висвітлення, нам може принести певна спеціально організована подія, може бути цікавішим, ніж вона як така, тому саме в цьому заключається актуальність обраної теми курсової роботи .

Засоби масової інформації - складний інститут, що містить у собі різноманітні елементи, призначені для виконання насамперед завдань інформування населення про події та явища. Але цим не вичерпуються функції засобів масової інформації.

На думку К.Гаджієва, Засоби масової інформації забезпечують розширену форму людської комунікації, функцію політичної соціалізації суспільства та політичної просвіти широких верств населення. Преса, радіо, телебачення претендують на виконання функцій „вартового собаки громадських інтересів", на те, щоб бути „ очима та вухами суспільства", попереджаючи, наприклад, про спад в економіці, зростання злочинності та наркоманії чи корупції­ в коридорах влади тощо".

Метою даної роботи є: стстематизувати та закріпити теоритичні знання з засобів масової інформації ; вдосконалення навичок самостійного вирішення поставлених завдань за допомогою засобів масової інформації; узагальнення отриманого на практиці.

Завдання курсової роботи: розширити набуті теоритичні знання з питань ЗМІ; розвинути навички самостійної роботи; навчитися використовувати отриманні знання .

Засоби масової комунікації можна типологізувати за каналами передачі інформації так: друковані засоби масової інформації , аудіовізуальні засоби масової інформації , інформаційні служби, комп'ютерні мережі (міжнародні,регіональні, локальні ).

Друкованими засобами масової інформації, згідно із законодавством України, вва­жаються періодичні і такі видання, що виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів протягом рокуна підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Аудіовізуальні засоби масової інформації - це засоби масової інформації , що поширюють зорову інформацію, яка супроводжується звуком (або лише звукову інформацію). Традиційно до них відносять радіо та телебачення, які мають значні комунікаційні можливості для впливу на масову аудиторію. Зазначають кілька основних переваг аудіовізуальних засобів масових інформацій над друкованими:

Вважають, що повноправною частиною засобів масової інформації є різноманітні спеціалізовані інформаційні установи та організації, які ді­ють з метою надання інформаційних послуг. Серед них - інфор­маційні агентства, бюро, центри, рекламні агентства та компанії.

Особливе місце серед інформаційних установ у всіх країнах світу займають інформаційні агентства. Це організації, що зби­рають і поширюють новини у вигляді електронної, друкованої, фото - , кіно - , аудіо - та відеопродукції.

Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, що включає в себе комп’ютери, розміщені у всьому світі і пов’язані комунікаціями. Зазначають, що з 60 – х років, коли зародилася ця комп’ютерна мережа, Інтернет стрімко еволюціонував. Якщо в 60 – 70 роках він був просто засобом обміну інформацією між науковими центрами, то з початку 90 – х років Інтернет набуває широкої популярності.

На думку Я.Засурського, „ відбувається подальша інтернетизація всіх засобів масової інформації: електронні газети, радіо – і телевізійні передачі, поширені каналами Інтернету, характеризують зміни ландшафту сучасних інформаційних обмінів.

Мережа - це два або більше комп’ютери, об’єднані кабелем таким чином, щоб вони могли обмінюватись інформацією.

Мережа - це сумісне використання (або розподілення). Розподіл файлів, ресурсів і пограм.

Розподіл файлів означає те, що мережа дозволяє користуватися файлами декількох користувачів. Є два способи представлення файлів: передача файлів з комп’ютера на комп’ютер та відправка файлів на проміжний пункт, де вони будуть знаходитись до того часу, поки їх не забаре інший користувач.

Розподіл ресурсів - це установка певних пристроїв, наприклад, диску чи прінтеру таким чином, щоб всі комп’ютери мережі могли ними користуватися.

Розподіл програм - використання програми, що знаходиться на спільному диску мережі.

Існуючі на сьогодні мережі досить відрізняються за принципами взаємодії, характеристикам і рівнем запропонованих послуг. Це пов’язано як з реальними потребами замовників, так і з розвитком мережевих архітектур.


Розділ 1. Засоби масової інформації

1.1 Поняття засобів масової інформації

Важливим інструментом впливу на громадськість є засоби масової інформації ( ЗМІ ).

Уже давно стало зрозумілим, що лише постійні зв'язки із засобами масової інформації можуть забезпечити будь-якій організації бажані результати. На думку фахівців, ми живемо в суспільстві, яким керують засоби масової інформації. Саме тому інформаційне висвітлення, нам може принести певна спеціально організована подія, може бути цікавішим, ніж вона як така.

Засоби масової інформації - складний інститут, що містить у собі

різноманітні елементи, призначені для виконання насамперед завдань інформування населення про події та явища. Але цим не вичерпуються функції ЗМІ. Американський політолог Г.Ласуел виділив чотири основні функції засобів масової інформації.

Функції засобів масової інформації Спостереження за світом (збирання та поширення інформації)
Редагування (відбір та коментування інформації)
Формування громадської думки
Поширення культури

Вважають, що всі засоби масової інформації мають спільну рису - прямий зв’язок з громадськістю, який обминає традиційні інститути зв'язку про церкву, школу, сім'ю, політичні партії, громадські організації.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Засоби масової інформації та формування суспільних думок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.