Зміст

Структура та функція інформаційної системи

Структура інформаційної системи.

Апаратна та програмна частина

Інформаційної системи

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення.

Системні програми

Інструментальні системи

Прикладні програми

Архітектура та принципи роботи ЕОМ

Основні терміни

Компоненти ЕОМ Неймана

Магістрально-модульний принцип побудови ПК.

Внутрішня пам’ять.

Функціональна схема комп’ютера

Системна шина – магістраль

Контролери, адаптери

Модулі ПК

Внутрішня пам’ять ПК

Пристрої введення інформації

Клавіатури та основні групи клавіш

Миша

Трекбол і джойстик

Сканери

Пристрої виведення інформації

Монітори

Принтери

Зовнішня пам’ять комп’ютера

Загальна характеристика зовнішньої пам’яті

Принципи запису інформації на магнітні диски

Вінчестери

Гнучкі магнітні

Лазерні диски

Комп’ютерні мережі

Загальні поняття про комп’ютерні мережі

Класифікація комп’ютерних мереж

Сервери і робочі станції

Програмне забезпечення та протоколи

Комунікаційне обладнання

Лінії зв’язку

Використана література

Пристрої введення інформації

Для введення інформації до пам’яті комп’ютера існують спеціальні пристрої. Найуніверсальнішим є клавіатура, котра дозволяє вводити числову та текстову інформацію. Крім того, за допомогою клавіатури користувач може керувати роботою комп’ютера. До пристроїв введення належать також маніпулятори типу миша, трекболи та джойстики. Точне введення малюнків і креслень можна виконувати за допомогою дигітайзерів. Для оптичного зчитування зображень і перетворення у цифровий код застосовуються сканери. Останнім часом часто використовують цифрові відеокамери та фотоапарати. Звукова інформація вводить за допомогою магнітофона, який підключається до входу звукової плати.

Для роботи з тим чи іншим зовнішнім пристроєм введення-виведення необхідною є спеціальна програма, що називається драйвером.

Драйвер – це програма, що керує роботою пристрою. Після першого підключення пристою до ПК потрібно встановити відповідний драйвер.

Клавіатури та основні групи клавіш

Під час роботи за комп’ютером якраз перед вами розташована клавіатура – основний пристрій для введення символьної інформації. Незважаючи на зовнішню простору, сучасна клавіатура – це досить складний пристрій. Окрім панелі з клавішами, вона містить електронні схеми, які перетворюють натискання клавіш у двійкові числа, тобто виконують кодування символів.

Практичне знайомство з персональним комп’ютером звичайно починається з вивченням клавіатури та призначення клавіш. Розділимо всі клавіши на групи та коротко опишемо роботу з ними. У центрі клавіатури, як на звичайній друкарській машинці, розмішуються алфавітно-цифрові клавіші. Ці клавіші мають подвійні позначки (а деякі – навіть потрійні). Верхні написи на клавішах працюють, коли ви набираєте текст латинськими літерами, а нижні написи – коли набираєте текст російськими літерами. Літера, що вводиться, може бути великою чи маленькою – це визначається тим, чи натиснуто клавішу Shift(таких клавіш на клавіатурі всього дві – зліва та справа від алфавітно-цифрових клавіш).

На клавіатури є також керуючі клавіші, до яких належать Shift, Ctrl, Alt та CapsLock. Ці клавіші ніяких символів не друкують, однак вони можуть змінювати значення інших клавіш. Для переходу у верхній регістр можна також використати клавішу CapsLock. Натискання та цю клавішу перемикає режими нижнього та верхнього регістрів. Після натискання клавіші CapsLock спалахує лампочка-індикатор у верхній правій частині клавіатури . Індикатор сигналізує про те, що ввімкнення верхній регістр. Про призначення інших керуючих клавіш (Ctrl, Alt) ви дізнаєтесь пізніше.

Справа від алфавітно-цифрових клавіш розміщується група клавіш керування курсором. Курсор – це миготливий покажчик місця вставки символу, який з’являється на екрані під час роботи у текстовому редакторі.

У групі клавіш керування курсором є клавіші зі стрілками

, , , , які вказують напрямок переміщення курсора, клавіші Home, End, PageUpі PadeDowh. Клавіша Home вертає курсор на початок рядка, а End – на кінець рядка. Клавіші PageUpі PadeDowh забезпечують перегортання сторінок документа.

Вище алфавітно-цифрового блока клавіш розміщені функціональні клавіші F1 – F2.Вони не мають постійного призначення (за винятком F1, яка звичайно використовується для виклику довідки – Help). У кожному додатку можуть бути свої значення функціональних клавіш.

У правій частині стандартної клавіатури розташовано незалежний блок клавіш, який називається цифровою клавіатурою. Ці клавіши застосовуються або для введення цифр та знаків арифметичних дій.

Нарешті назвемо спеціальні клавіші стандартної клавіатури ПК, які не належать до названих груп клавіш:

Enter– введення команди або нового абзацу;

Esc – скасування останньої дії або виходу з поточного режиму програми;

Ins – перемикання між режимами заміни та вставки символів;

Delete – видалення виділених об’єктів або символу справа від курсора;

Backspace(або довга стрілка вліво) – видалення символу зліва від курсора;

Tab – перехід до наступної позиції табуляції;

PrintScreen – виведення вмісту екрана на принтер;

Pause– зупинка роботи комп’ютера (звичайно до натискання наступної клавіші).

Миша

При роботі з сучасним програмним забезпеченням комп’ютер обов’язково має бути оснащений ще одним пристроєм уведення – мишею. Після появи та широкого поширення програм з графічним інтерфейсом миша стала незмінним та серйозним пристроєм-покажчиком. Навіть при написанні слова «миша» було відкинуто лапки, і від гризуна-миші лишилось тільки нагадування форми.

Обтічний корпус миші, що повторює анатомію людської долоні, оснащений принаймні двома кнопками: лівою та правою. Існують конструкції з трьох та чотирма кнопками, а також з коліщатком прокручування. З нижнього боку корпусу миші розміщена кулька, покрита гумою.

Разом з переміщенням миші по екрану монітора рухається покажчик миші. Якщо покажчик навести на об’єкт (елементи малюнка, символ, елемент інтерфейсу тощо), то можна виконати низку дій з об’єктом. Клацання лівою кнопкою миші звичайно призводить до виділення об’єкта, клацання правою – до виклику контекстного меню об’єкта.

Якщо під час роботи у Windows ви захопите об’єкт кнопкою миші, то його можна буде перемістити чи скопіювати.

Трекбол і джойстик

Трекбол за своєю будовою та принципом роботи схожий на мишу. Відмінність у тому, що замість руху пристрою введення обертається вмонтована у пристрій кулька. Трекбол може розміщуватися на поверхні клавіатури або на підставі. На підставі використовується у настільних комп’ютерах замість миші. Ви можете обрати як пристрій введення мишу чи трекбол, залежно від того, що вам більше до вподоби.

Для роботи в деяких програмах зручним є ще один пристрій

введення – джойстик. Саме слово джойстик – це комбінація двох англійських слів: joy(радість)та stick(палиця). Справді, цей пристрій введення створений длярозваг, це рукоятка керування зкнопками. Розглянуті три пристроївведення (миша, трекбол та джойстик)це група пристроїв– маніпуляторів.

Сканери

Для введення у комп’ютер зображень(малюнків, фотографії, тексту тощо) широко застосовується сканери. Терміни «сканер», «сканування» походять від англійського слова scan – переглядати, оглядати.

Існує багато сканерів, вони передусім відрізняються механізмом руху зчитувального пристрою відносно паперу. Щоб увести до комп’ютера будь-який документ за допомогою

найпростішого ручного сканера, потрібновручну провести скануючи головку по зображеннюРух скануючої головки автоматизовано у досконаліших моделях сканерів: планшетних та барабанних. Планшетний сканер, що також називається настільним, розміщується на столі. Ви кладете аркуш документа під кришку сканера, а скануючи головка рухається відповідно аркуша за допомогою спеціального двигуна. У сканерах барабанного типу аркуш документа протягується автоматично через пристрій сканера, при цьому зчитування виконується нерухомою скануючої головкою.

Перші моделі сканера були чорно-білий, тобто сприймали лише чорний та білий кольори. Сучасні сканери дозволяють розпізнавати мільярди відтінків. Перші моделі сканерів мали роздільну здатність 200 – 300 dpi. Для сучасних планшетних сканерів ця величина становить 600 – 1200 dpi й вище, а для сканерів барабанного типу навіть 8000 dpi й більше.

Сканери застосовують у роботі з великими масивами текстових документів, вони є незамінними у діяльності художників та дизайнерів. Широко використовують сканери й у видавничій діяльності.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційна система

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.