Зміст

Структура та функція інформаційної системи

Структура інформаційної системи.

Апаратна та програмна частина

Інформаційної системи

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення.

Системні програми

Інструментальні системи

Прикладні програми

Архітектура та принципи роботи ЕОМ

Основні терміни

Компоненти ЕОМ Неймана

Магістрально-модульний принцип побудови ПК.

Внутрішня пам’ять.

Функціональна схема комп’ютера

Системна шина – магістраль

Контролери, адаптери

Модулі ПК

Внутрішня пам’ять ПК

Пристрої введення інформації

Клавіатури та основні групи клавіш

Миша

Трекбол і джойстик

Сканери

Пристрої виведення інформації

Монітори

Принтери

Зовнішня пам’ять комп’ютера

Загальна характеристика зовнішньої пам’яті

Принципи запису інформації на магнітні диски

Вінчестери

Гнучкі магнітні

Лазерні диски

Комп’ютерні мережі

Загальні поняття про комп’ютерні мережі

Класифікація комп’ютерних мереж

Сервери і робочі станції

Програмне забезпечення та протоколи

Комунікаційне обладнання

Лінії зв’язку

Використана література

Архітектура та принципи роботи ЕОМ

Основні терміни

Розглянемо термін «архітектура ЕОМ», який винесено у заголовок параграфа та який часто трапляється у літературі з обчислювальної техніки. Під архітектурою у повсякденному житті ми звикли розуміти план будівлі, її зовнішній вигляд, внутрішнє компонування приміщення. Водночас, архітектура – це щось більше, ніж план, це обов’язкове узгодження всіх частин будівлі. Приблизно у такому самому контекті слова «архітектура» застосовується і в науці про ЕОМ.

Архітектура ЕОМ – це опис сукупності пристроїв та блоків ЕОМ і зв’язків між ними. Поняття архітектури тісно пов’язане з принципами роботи ЕОМ.

Найближчим до поняття архітектура є термін «функціональна схема». Ця схема є малюнок, що складається з прямокутників, поєднаних між собою зв’язками. Кожна така фігура означає окремий блок обладнання. Описуючи роботу комп’ютерів, користуватимемося термінами «програма» та «дані».

Програми – це сукупність команд, які може виконувати обчислювальна машин. Завдяки програми ЕОМ.

Дані – це інформація для обробки в комп’ютері .Даними можуть бути числа, текст, зображення, звуки.

Компоненти ЕОМ Неймана

Згідно з ідеями фон Неймана обчислювальна машина має складатися з таких основних компонентів (мал. 1.4).

Операційна пам’ять (ОП). Цей пристрій ми раніше називали пам’яттю, його також називають оперативним запам’ятовуючим пристроєм чи скорочено ОЗП. Оперативна пам’ять складається з пронумерованих комірок, у кожному з яких може бути записане одне двійкове число.

Арифметично-логічний пристрій (АЛП). Цей пристрій може виконувати певний набір команд, що відповідають арифметичним та логічним операціям. Результат виконання команди зберігається в АЛП до надходження наступної команди.

Пристрій управління (ПУ). Цей пристрій забезпечує читання та запис інформації до комірок пам’яті.

Зовнішній пристрої (ЗП). Роль таких пристроїв виконують, насамперед, пристрої введення та виведення інформації. В реальних ЕОМ такими пристроями є клавіатура, монітор, принтер.

У ході еволюції обчислювальних машин АЛП та ПУ були об’єднані а одну схему мікропроцесора, а архітектура комп’ютерів значно ускладнилася. Однак основні принципи конструювання ЕОМ, які були зазначені фон Непманом, залишаються у силі.

мал. 1.4. Конструкція ЕОМ фон Неймана

Магістрально-модульний принцип побудови ПК.

Внутрішня пам’ять.

Функціональна схема комп’ютера

Згадаймо що основними вузлами комп’ютера з функціональної точки зору є процесор, що поєднує в собі АЛП та ПУ , оперативна пам’ять та зовнішні пристрої. Якщо на функціональній схемі відобразити пристрої, які звичайно підключаються до персонального комп’ютера, вона матиме такий вигляд (мал. 1.5).

мал. 1.5. Функціональна схема ПК

Системна шина – магістраль

Різноманітні вузли комп’ютера пов’язані з мікропроцесором та між собою через пристрій, що називається системною шиною. Слово «шина» спочатку було введено в електротехніці та означало товстий мідний дріт для передачі великих струмів. У комп’ютерній техніці «шиною» називають пристрій для зв’язку між собою кількох вузлів комп’ютера. Оскільки основний обмін даними відбувається через системну шину, її також називають магістраллю.

Магістраль містить такі три шини:

Шина управління, яка служить для управління з боку МП усіма системами та процесами, що відбуваються в комп’ютері;

Шина адреси (адресна шина), за допомогою якої здійснюється вибір потрібної комірки пам’ять, а також портів введення-виведення;

Шина даних, по якій інформація передається від МП до будь-якого пристрою або, навпаки, від пристрою до МП.

Розглянемо схему обміну інформацією між МП та оперативною пам’яттю (мал. 1.6). Послідовність роботи цієї схеми дуже проста. Процесор сигналізує по шині управління до пам’яті про те, що він збирається зчитати дані, які розміщені за певною адресою. З оперативної пам’яті надходить відповідь, що ці дані доступні. Дані МП по адресній шині повідомляє адреси потрібних комірок пам’яті, а по шині даних зчитує інформацію з комірок.

Шина управління

Шина адреси

Шина даних

мал. 1.6. Схема обміну інформацією між пам’яттю та мікропроцесор

Не зупиняючись на деталях конструкцій шин, можна сказати, що кожна шина – це набір електричних з’єднань-проводів. Адресна шина, наприклад для МП Intel 8088, складається з 20 паралельних проводів – по одному для кожного біга, тобто адресна шина для даного МП є 20-розрядною.

Контролери, адаптери

Отже, дані, необхідні для роботи програм, вносяться до оперативної пам’яті, туди ж записують і результати обчислень. Для введення та виведення даних служать зовнішні пристрої, які підключаються до комп’ютера. Однак обмін інформацією між оперативною пам’яттю та зовнішнім пристроєм відбувається не прямо, а через спеціальну електронну схему, яка називається контролером. Існують контролери дисків, монітора, клавіатури тощо.

Контролер (адаптер) – це електронна схема, яка керує роботою зовнішнього пристрою.

Модулі ПК

ІВМ РС – сумісний комп’ютер складається з кількох основних модулів, що виготовляються у вигляді окремих плат. Один з таких модулів вам уже знайомий – це материнська плата, на якій розміщені процесор, оперативна та інші види пам’яті, схеми BIOSТОЩО. На материнській платі є слоти розширення, призначені для підключення інших модулів. Цими модулями звичайно є плати зі схемами контролерів зовнішніх пристроїв, наприклад, плата відеоконтролера, що створює сигнал для монітора. Аналогічно на більшості материнських плат є слот для звукової карти. До звукової карти підключаються колонки та мікрофон.

Завдяки модульному складу ПК користувач може сам комплектувати необхідну для себе конфігурацію комп’ютера. Модульний склад полегшує також модернізацію комп’ютера та усунення несправності. Модульний спосіб конструювання комп’ютера разом з магістральним способом обміну інформацією між модулями дозволяє вести мову про магістрально-модульний принцип побудови ПК.

Внутрішня пам’ять ПК

Фізично пам’ять комп’ютера виконана у вигляді окремих мікросхем – запам’ятовуючих пристроїв (ЗП). ЗП поділяються на постійні запам’ятовуючі пристрої (ПЗП) та оперативні запам’ятовуючі пристрої (ОЗП). Перший тип цих пристроїв (ПЗП) призначений тільки для зчитування та застосується длядовготривалого зберігання даних. Інформація до ПЗП звичайно записується виробником комп’ютера та служить, наприклад, для початкового завантаження комп’ютера після його включення, для керування зображенням на екрані тощо.

ОЗП, або просто оперативна пам’ять, є важливим елементом комп’ютера. Оперативна пам’ять виготовляється у вигляді НВІС, що забезпечують різноманітну інформаційну ємність (1,4,8,16,32,64 Мбайти і більше). Сучасне ПК зорієнтовані на роботу з потужним програмним забезпеченням, яке вимагає від 32 до 128 Мбайт ОЗП.

Плата ОЗП

На відміну від ОЗП вміст пристрої в постійної пам’яті (ПЗП) не може бути змінений комп’ютером.

Про програми та дані, що записані до ПЗП, що вони «прошиті» до комірок пам’яті виробником комп’ютера. 

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційна система

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.