План

1. Інформатика. Предмет та завдання інформатики 

2. Інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ компетентність 

3. Інформація та повідомлення. Інформаційний процес 

4. Одиниці вимірювання інформації. Види та основні властивості інформації 

5. Системи числення. Переведення чисел 

6. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних 

7. Класифікація сучасних ПК. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки 

8. Комп’ютер як універсальний пристрій опрацювання даних різного типу 

9. Апаратна та програмна складові інформаційної системи 

10. WINDOWS. Основні поняття

5. Системи числення. Переведення чисел

Сукупність прийомів та правил найменування й позначення чисел називається системою числення. Непозиційнакожен знак у записі не залежно від місця означає одне і теж саме число. Система числення, в якій значення кожної цифри залежить від місця в послідовності цифр у записі числа, називається позиційною.Загальноприйнятою в сучасному світі є десяткова позиційна система числення,основою цієї системи є число 10.Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу. 1. З десяткової в іншу:для переведення цілої частини число записане в системі з основою П ділити на основу нової системи, виділяючи остачі, які у зворотньому порядку утворюють число у новій системі. 2. З різної в десяткову: Записати коефіцієнт розпаду основи степенів і показники степенів у системі з основою нової системи і виконати всі дії.

Наприклад:

з шістнадцятковоїв десяткову

92C816=9*10163+2*10162+C*10161+8*10160= 9*16103+2*16102+12*16101+8*16100=37576

з вісімкової в десяткову:

7358=7*1082+3*1081+5*1080= 7*8102+3*8101+5*8100=47710

з двійкової в десяткову:

1101001012=1*1028+1*1027+0*1026+1*1025+0*1024+0*1023+1*1022+0*1021+1*1020=1*2108+1*2107+0*2106+1*2105+ 0*2104+0*2103+1*2102+0*2101+ 1*2100=42110


6. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних

Існує багато різних систем і одиниць вимірювання даних. Кожна научна дисципліна і кожна область людської діяльності може використовувати свої, найбільш зручні або традиційно сталі одиниці. У інформатиці для вимірювання даних використовують той факт, що різні типи даних мають універсальне двійкове уявлення, і тому вводять свої одиниці даних. Одиницею вимірювання є байт. Оскільки 1 байтом, як правило, кодується 1 символ текстової інформації, то для текстових документів розмір в байтах відповідає лексичному об'єму в символах. Крупніша одиниця вимірювання — кілобайт (Кбайт - 1024 байти).У кілобайтах вимірюють порівняно невеликі об'єми даних. Умовно можна вважати, що одна сторінка неформатованого машинописного тексту складає близько 2 Кбайт.Ін. крупні одиниці вимірювання даних утворюються додаванням префіксів мета-) гига-, тера-

1 Мбайт = 1024 Кбайт = 220байт

1 Гбайт =1024 Мбайт = 230байт

1Тбайт = 1024 Гбайт = 240байт

При зберіганні даних вирішуються 2 проблеми: як зберегти дані в найбільш компактному вигляді і як забезпечити до них зручний і швидкий доступ (якщо доступ не забезпечений, то це не зберігання). Для забезпечення доступу необхідно, щоб дані мали впорядковану структуру. Для зберігання даних прийнятий об'єкт змінної довжини, званий файлом. Файл — це послідовність довільного числа байтів,, що володіє власним ім'ям.

У визначенні файлу особлива увага приділяється імені. Воно фактично несе в собі адресні дані, без яких дані, що зберігаються у файлі, не стануть інформацією через відсутність методу доступу до них. Для автоматичних засобів роботи з даними це важливо, оскільки по імені файлу вони можуть автоматично визначити адекватний метод витягання інформації з файлу.


7. Класифікація сучасних ПК. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки

Класифікація комп’ютерів за внутр. конфігурацією чи за їх можливостями є не цілком коректною. З 1 боку, внутр.будова всіх комп’ютерів досить подібна – одні і ті ж складові. З ін. боку, динамічний науково-технічний прогрес в цій сфері унеможливлює класифікацію у відповідності за такими техн. показниками, як потужність, швидка дія, обсяг пам’яті, тощо. Справа в тім, що кожні два-три роки, як правило, межі цих параметрів зміщуються настільки, що захоплюють ділянку більш потужного класу, визначену два роки тому.

Тому сучасні засоби комп’ютерної техніки орієнтовно можна класифікувати в залежності від їх функціонального призначення наступним чином:

персональні комп’ютери;

корпоративні комп’ютери;

суперкомп’ютери.

Персональні комп’ютери - це обчислювальні системи, усі ресурси яких повністю спрямовані на забезпечення функціонування одного робочого місця користувача. Їх типова структура включає такі складові: системний блок, монітор та зовнішні засоби вводу-виводу інформації, до яких відносяться клавіатура, мишка. До комп’ютера можуть підключатися периферійні пристрої різного функціонального призначення (для збирання, накопичення, зберігання, виведення і передавання інформації). Одні периферійні пристрої призначені для встановлення взаємодії з зовнішнім носієм інформації яка передається і зберігається, інші — для встановлення взаємодії комп’ютера з технічними об'єктами. До перших належать: клавіатура і монітор, графопобудовувач, аналізатори мови та синтезатори, принтери, сканери для зчитування друкованих текстів. До пристроїв другого типу належать: пристрої зв'язку з автоматикою технологічного обладнання і транспортно-складського обладнання з контрольно-вимірювальною апаратурою, пристроями мережного зв'язку з іншими ЕОМ, модеми, пристрої записування-зчитування даних у штриховому коді. В свою чергу системний блок складається з процесора (та в деяких випадках співпроцесора для спеціалізованих обчислень), оперативної пам’яті, відеокарточки для роботи з монітором, вінчестера, пристроїв зчитування електронної інформації з дискет і CDROM, блоку живлення. Потужність персонального комп’ютера визначається характеристиками його основних складових, таких як швидкодія та розрядність процесора, обсягами оперативної пам’яті та ємністю вінчестера, розмірами та роздільною здатністю монітора. Поєднання відносної дешевизни персональних комп’ютерів з достатньо широкими можливостями для непрофесійного користувача на початку 80-х років обумовило інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Інформатика та комп'ютерна техніка 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.