План

1. Бази даних

2. Принцип дії GSM мереж та їх парамери.

3. Режими роботи ЕОМ

4. Інформаційно-пошукові системи

Список використаної літератури     

1. Бази даних

І. Поняття бази даних (БД)

База даних – це набір зведень, що відносяться до визначеної теми чи задачі, такий як відстеження замовлень клієнтів, супровід музичної колекції тощо. Якщо база даних зберігається не на комп'ютері, чи на комп'ютері зберігаються тільки її частини, відслідковувати зведення можна з цілого ряду інших джерел, які користувач повинен скоординувати й організувати самостійно.

Microsoft Access дозволяє керувати всіма зведеннями з одного файлу бази даних. У рамках цього файлу дані можна розділити на окремі контейнери, що називаються таблицями; переглядати, додавати й обновляти дані в таблицях за допомогою електронних форм; знаходити і витягати тільки потрібні дані за допомогою запитів; а також аналізувати чи друкувати дані в заданому макеті за допомогою звітів. Створення сторінок доступу до даних дозволяє користувачам переглядати, обновляти чи аналізувати дані з бази даних через Інтернет або мережу.

Більшість БД мають табличну структуру. В такій структурі адреса даних визначається перетином рядків та стовпців. У базі даних стовпці називаються полями, а рядки – записами.

Поля – основні елементи структури БД. Від їх властивостей залежить, які типи даних можна вносити в поле, а які ні. а також те, що можна робити з даними, які містяться в полі. Основною властивістю поля є його довжина. Довжина поля виражається в символах, або, що те саме, в знаках.

Інші властивості будь-якого поля – його Ім’я та Підпис. Підпис – це та інформація, яка відображається у заголовку стовпця. Її не слід плутати з іменем поля, хоча якщо підпис не заданий, то в заголовку відображається ім’я поля. Різним полям можна задати однакові підписи. Це не завадить роботі комп’ютера, оскільки поля при цьому зберігають різні імена.

Різні типи полів мають різне призначення та властивості:

1. Числове поле використовується для вводу числових даних. Як і текстове поле воно також має розмір. Але числові поля бувають різними, наприклад, для вводу цілих та дійсних чисел. В останньому випадку крім розміру поля задається також розмір десяткової частини числа.

2. Дата/Час – поля для вводу дат або часу.

3. В Грошовому полі числа зберігаються разом з грошовими одиницями.

4. Поле об’єкту OLE використовують для вставки малюнку, музичних кліпів, відеозаписів, чисел та літер.

5. Мемо – поле для вставки тексту довжиною більше 256 символів. В ньому можна зберігати до 65535 символів. Особливість поля в тому, що реально ці дані зберігаються не в полі, а в іншому місці, а в полі зберігається лише вказівка на те, де зберігається текст.

6. Лічильник – звичайне числове поле, яке має властивість автоматичного нарощування. Якщо в базі даних є таке поле, то при вводі нового запису в нього автоматично вводиться число, на одиницю більше, ніж значення того ж поля в попередньому записі. Таке поле зручне для нумерування записів.

ІІ. Вікно бази даних

Вікно бази даних у Microsoft Access 2000 забезпечує широкі можливості перегляду і керування об'єктами бази даних.

 • Панель інструментів вікна бази даних. Дозволяє швидко знаходити команди для створення, відкриття або керування об'єктами бази даних.
 • Кнопка «Об'єкти». Служить для перегляду об'єктів бази даних на панелі об'єктів, вертикальна орієнтація якої зручна для використання.
 • Організація об'єктів бази даних у вигляді груп. Натисніть кнопку «Групи» для перегляду груп, у які можна включати ярлики об'єктів бази даних різних типів.
 • Ярлики для створення об'єктів бази даних. Використовуються для швидкого створення об'єктів бази даних за допомогою майстра або для відкриття нових об'єктів у режимі конструктора з вікна бази даних.
 • Настроювання способу виділення і відкриття об'єктів у вікні бази даних. При бажанні можна змінити стандартну поведінку об'єктів бази даних, щоб виділяти їх наведенням покажчика і відкривати одним натиском.
 • Вибір об'єкта шляхом введення його імені. Наприклад, для вибору таблиці «Постачальники» при перегляді списку таблиць можна ввести По.
 • ІІІ. Настроювання середовища Microsoft Access завданням значень параметрів, установлюваних за умовчанням

  1. Виберіть команду Параметри в меню Сервіс.

  2. Виберіть вкладку для параметрів, які необхідно задати.

  3. Виберіть потрібні параметри.

  ІV. Об’єкти Access

  Об'єктами бази даних Access є таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі.

  Таблиця – це набір даних по конкретній темі, такий як товари або постачальники. Використання окремої таблиці для кожної теми означає, що відповідні дані збережені тільки один раз, що робить базу даних більш ефективною і зменшує число помилок при введенні даних. Таблиці організують дані в стовпці (поля) і рядки (записи). Загальне поле зв'язує дві таблиці таким чином, що Microsoft Access може об'єднати дані з двох таблиць для перегляду, чи редагування. У режимі конструктора можна створити нову таблицю або додати, видалити чи настроїти поля існуючої таблиці. У режимі таблиці можна додавати, редагувати, переглядати або виконувати іншу роботу з даними таблиці. Також можна відображати записи з таблиць, зв'язаних з поточною таблицею, шляхом відображення підтаблиць у межах основної таблиці. З деякими обмеженнями можна працювати з даними підтаблиці багатьма способами, які використовуються для роботи з даними основної таблиці.

  Запити – це спеціальні структури, призначені для обробки даних бази. Вони використовуються для перегляду, зміни й аналізу даних різними способами. Запити також можна використовувати як джерела записів для форм, звітів і сторінок доступу до даних. Найбільш розповсюджений тип запитів – запит на вибірку. Запит на вибірку відбирає дані з однієї чи більш таблиць по заданих умовах, а потім відображає їх у потрібному порядку. Запит можна зробити за допомогою майстра або самостійно. В другому випадку потрібно в режимі конструктора вибрати таблиці або запити, що містять потрібні дані, і заповнити бланк запиту.

  Форми – це об’єкти, за допомогою яких у базу вводять нові дані або переглядають наявні.

  Звіт являє собою ефективний спосіб представлення даних у друкованому форматі. Маючи можливість керувати розміром і зовнішнім виглядом всіх елементів звіту, користувач може відобразити зведення бажаним чином. Велика частина зведень у звіті надходить з базової таблиці, запиту чи інструкції SQL, що є джерелом даних для звіту. Інші зведення звіту зберігаються в його структурі. Для створення зв'язку між звітом і його вихідними даними застосовуються елементи керування. Ними можуть бути поля, що містять імена або числа, написи для заголовків, декоративні лінії для графічного оформлення звіту.

  Макроси – це макрокоманди. Якщо якісь операції з БД відбуваються особливо часто, є сенс згрупувати декілька команд в один макрос та призначити його виділеній комбінації клавіш.

  Модулі – це програмні модулі, що написані на мові Visual Basic. Якщо стандартних засобів Access не достатньо для задоволення особливо витончених вимог замовника, програміст має можливість розширити можливості системи, написавши для цього необхідні модулі.

  Сторінки доступу до даних являють собою спеціальний тип Web-сторінок, призначений для перегляду і роботи через Інтернет або мережу з даними, що зберігаються в базах даних Microsoft Access чи базах даних Microsoft SQL Server. Сторінка доступу до даних може також включати дані з інших джерел, таких як Microsoft Excel.

  V. Режими роботи з Access

  З організаційної точки зору в роботи з будь-якою БД є два різних режими: проектувальний та режим користувача. проектувальник таблиці має право створювати в ній нові об’єкти (наприклад, таблиці), розробляти їх структуру, змінювати властивості полів, встановлювати необхідні зв’язки. Він працює зі структурою бази і має повний доступ до БД.

  Користувач бази – це особа, яка наповнює її інформацією за допомогою форм, обробляє дані за допомогою запитів та отримує результат у вигляді результуючих таблиць або звітів.

  Стандартне вікно БД крім шести вкладок для основних об’єктів містить три командні кнопки: Відкрити, Конструктор, Створити. З їх допомогою і вибирають режим роботи з базою.

  1. Кнопка “Відкрити” відкриває вибраний об’єкт. Якщо це таблиця, то її можна переглянути, внести нові записи або замінити ті, що були внесені раніше.

  2. Кнопка “Конструктор” також відкриває вибраний об’єкт, але по-іншому. Вона дозволяє правити не вміст, а структуру об’єкту. Якщо це таблиця, в неї можна вводити нові поля або змінювати властивості існуючих полів. Якщо це форма, в ній можна змінювати або створювати елементи керування. Том цей режим використовується розробниками бази.

  3. Кнопка “Створити” використовується для створення нових об’єктів. Цей елемент керування також призначений для розробників БД. Таблиці, запити, звіти можна створювати декількома різними способами: автоматично, вручну або за допомогою Майстра.

  VІ. Створення бази даних

  Створення БД завжди починається з розробки структури її таблиць. Структура повинна бути такою, щоб при роботі з базою можна було вводити в неї якомога менше даних. Якщо введення якихось даних доводиться повторювати декілька разів, базу даних створюють із декількох зв’язаних таблиць. Структуру кожної таблиці розробляють окремо.

  Для того, щоб зв’язки між таблицями працювали надійно і по запису з одної таблиці можна було б однозначно знайти записи в іншій, потрібно передбачити в таблиці унікальні поля – поля, значення в яких не можуть повторюватись.

  Створення БД починається зі створення першої таблиці. Створення таблиць полягає в заданні її полів і визначенні їх властивостей.

  Існує декілька способів створення нової таблиці, які відрізняються рівнем автоматизації.

  Найбільш “автоматичний” спосіб полягає в імпортуванні таблиць з іншої бази. В залежності від обставин з імпортованої таблиці може поступити структура полів, їх назва та властивості, а також і вміст бази. Якщо імпортовані дані не такі як потрібно, необхідні виправлення (наприклад, властивості полів) вносяться вручну.

  Режим Таблиці – відкриває заготовку, в якій всі поля мають формальні імена: Поле1, Поле2,... та один стандартний текстовий тип. Таку таблицю можна відразу заповнювати інформацією.

  Режим Конструктор – найбільш універсальний ручний метод створення таблиць. В цьому режимі можна самостійно задати імена полів, вибрати їх тип та настроїти властивості.

  Режим Майстер таблиць прискорює створення структури таблиці. Майстер задає ряд запитань і, використовуючи надані відповіді, автоматично створює структуру таблиці. Цей режим спрощує створення, але користувачам-початківцям не варто їм користуватись, тому що не знаючи всієї термінології легко заплутатись у відповідях і питаннях. Процедура створення таблиці за допомогою майстра полягає у виконанні наступної послідовності дій.

  1. При запуску Microsoft Access відкривається діалогове вікно, у якому пропонується створити нову базу чи даних відкрити існуючу. Виберіть у цьому діалоговому вікні перемикач Майстра, сторінки і проекти баз даних, а потім натисніть кнопку ОК.

  Якщо база даних уже була відкрита чи якщо було закрито діалогове вікно, виведене при запуску Microsoft Access, натисніть кнопку Створити на панелі інструментів.

  2. Двічі клацніть значок придатного шаблона бази даних у вкладці Бази даних.

  3. Вкажіть ім'я і каталог для створюваної бази даних.

  4. Щоб почати створення нової бази даних, натисніть кнопку Створити.

  Для створення таблиць без допомоги майстра рекомендується наступна послідовність дій.

  1. При запуску Microsoft Access відкривається діалогове вікно, у якому пропонується створити нову базу чи даних відкрити існуючу. Виберіть у цьому діалоговому вікні перемикач Нова база даних і натисніть кнопку ОК.

  Якщо база даних уже була відкрита чи якщо було закрите діалогове вікно, виведене при запуску Microsoft Access, натисніть кнопку Створити на панелі інструментів і двічі клацніть значок «База даних» на вкладці Загальні.

  2. Вкажіть ім'я і каталог бази даних і натисніть кнопку Створити.

  VІІ. Перегляд і зміна загальних властивостей об'єкта бази даних

  1. У списку Об'єкти вікна бази даних виберіть тип об'єкту бази даних, властивості якого потрібно змінити.

  2. Виберіть об'єкт бази даних, властивості якого потрібно змінити.

  3. Натисніть кнопку Властивості на панелі інструментів.

  Для одержання довідки про кожен елемент діалогового вікна натисніть кнопку зі знаком питання і клацніть елемент.

  Примітки

 • Вміст поля Опис діалогового вікна Властивості виводиться в стовпці Опис вікна бази даних при натисканні кнопки Таблиця на панелі інструментів.
 • У проекті Access не можна змінювати властивості таблиць, представлень, схеми бази даних чи збережених процедур, тому що ці об'єкти знаходяться в базі даних Microsoft SQL Server. Допускається зміна властивостей форм, звітів, макросів і модулів, тому що ці об'єкти знаходяться в самому проекті Access, а не в базі даних Microsoft SQL Server. Можна також змінювати властивості сторінки доступу до даних.
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 29

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Інформаційні системи на транспорті 1

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.