ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕТИЛОВИЙ СПИРТ

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

1.2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

1.3. АСОРТИМЕНТ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТИЗА І ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ І ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ

2.1. ЕКСПЕРТИЗА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ.

2.2. МАРКУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ.

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або декілька функціональних гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим радикалом.

Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або декілька атомів водню замінено на гідроксильні групи.

Залежно від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно-, двох-, трьохатомні і т.д. Двоатомні спирти часто називають гліколями по назві простого представника цієї групи, – етиленгликоля (або просто гліколя). Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, зазвичай об'єднують загальною назвою багатоатомні спирти.

По положенню гідроксильної групи спирти діляться на : первинні – з гідроксильною групою у кінцевої ланки ланцюга вуглецевих атомів, у якого, крім того, є два водневі атоми (R-CH2-OH); вторинні, в яких гідроксил приєднаний до вуглецевого атома, сполученого, окрім ОН-ГРУПИ, з одним водневим атомом [R-СН(ВІН)-R1], і третинні, у яких гідроксил сполучений з вуглецем, що не містить водневих атомів [(R)С-ОН] (R-радикал: СН3,С2Н5 і т.д.)

Залежно від характеру вуглеводневого радикала спирти діляться на аліфатичні, аліциклічні і ароматичні. На відміну від галогенпохідних, у ароматичних спиртів гідроксильна група не пов'язана безпосередньо з атомом вуглецю ароматичного кільця [3].

По замісній номенклатурі назви спиртів складають з назви родоначального вуглеводня із збільшенням суфікса –ол. Якщо в молекулі декілька гідроксильних груп, то використовують помножуючу приставку: ди- (етандиол-1,2), три- (пропантриол-1,2,3) і т.д. Нумерацію головного ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. По радикально-функціональній номенклатурі назву проводять від назви вуглеводневого радикала, пов'язаного з гідроксильною групою, із збільшенням слова спирт.

Структурна ізомерія спиртів визначається изомерією вуглецевого скелета і изомерією положення гідроксильної групи.

Розглянемо ізомерію на прикладі бутилових спиртів.

Залежно від будови вуглецевого скелета, ізомерами будуть два спирти – похідні Бутану і ізобутану:

Залежно від положення гідроксильної групи при тому і іншому вуглецевому скелеті можливі ще два ізомерні спирти:

Число структурних ізомерів в гомологічного ряду спиртів швидко зростає. Наприклад, на основі Бутану існує 4 ізомери, пентана – 8, а декана – вже 567 [5].

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Етиловий спирт

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.