Валютний своп - один з найбільш поширених інструментів валютного ринку; їх частка в обороті істотно вища від частки як угод спот, так і форвардів «аутрайт».

Валютний своп проводиться як єдина угода з єдиним контр­агентом. Однак з метою обчислення прибутків і збитків у бухгалтерському обліку своп застосовується як дві самостійні, але взаємозалежні угоди, кожна з яких відповідає певній стороні (або «нозі») свопа.

Хоча будь-який валютний своп - це єдина угода з єдиним контрагентом, вона має дві дати валютування, або дві «ноги», у яких відбувається обмін коштів.

Форвардні валютні операції мають загальні методи обчислення:

форвардних дат валютування;

форвардних пунктів.

Валютно-процентний своп - це угода між сторонами, відповідно до якої вони виплачують один одному процентні ставки за позиками у різних валютах у визначені дати протягом терміну дії угоди. Валютно-процентний своп - важливий інструмент ринків капіталу. У принципі він дуже схожий на процентний своп, однак у цьому беруть участь дві різні валюти.

Валютні свопи - цене те саме, що валютно-процентні або процентні свопи. Валютно-процентні свопи передбачають обмін основними сумами з наступним обміном процентними платежами протягом усього терміну дії свопа. У валютних свопах проводиться лише обмін основними сумами в дати валютування без будь-яких процентних платежів.

Процентні свопи пов’язані тільки з однією валютою, тоді як валютні й валютно-процентні свопи - завжди з двома.

Короткі свопи (short dates) - це свопи, термін яких менший одного місяця. Наприклад, перша «нога» може бути виконана сьогодні, а друга - завтра або овернайт (О/N - overnight).

У валютному свопі від базової валюти залежить, яка сума зустрічної валюти буде поставлена на дату валютування. Котирування форвардного постачання проводиться у форвардних пунктах, які в цьому разі називаються своповими пунктами.

Приклад.

10 липня банк А входить у тримісячний валютний своп USD/EUR на 10 млн дол. Сума базової валюти на обох «ногах» угоди та сама. Банкові А потрібно купити USD за спот-курсом і продати долари за євро за форвардним курсом.

Послідовність подій показананарис. 1, наведеному нижче.

Рис. 1. Послідовність проведення угоди

Терміни валютних свопів збігаються з термінами міжбанківських депозитів грошового ринку. Стандартні фіксовані терміни наведені в табл. 1.

Таблиця 1

ТЕРМІНИ СВОПІВ

Фіксовані періоди Місяць
Термін дії 1 2 3 6 12

Для валютних свопів з фіксованими періодамипершою датою валютування є спот-дата, адругою - одна зфорвардних дат, що відраховується від спот-дати і називається «терміном від спот-дати». Стандартна тривалість такихтермінів становить 1, 2, 3, 6 і 12 місяців,повний набір термінів включає 4, 5, 7, 8, 9, 10 і 11 місяців. Фіксовані періоди також називаютьсястандартними датами.Короткі дати. Ці дати валютування застосовуються у валютних свопах, термін дії яких не перевищує одного місяця. Найбільш поширені короткі дати та їх позначення наведені в табл. 2.

Таблиця 2

КЛАСИФІКАЦІЯ СВОПІВ

Короткі дати
та їх позначення
Перша дата
валютування
Друга дата
валютування
О/N - овернайт (overnight) Сьогодні Наступний робочий день
T/N - «том-некст» (tomorrow-next
або tom-next)
Наступний
робочий день
Другий робочий день
після сьогоднішнього
дня = спот-дата
S/N - спот-некст
(spot-next)
Спот-дата Перший робочий день
після спот-дати
S/W - спот-уік
(spot-one week)
Спот-дата Через один тиждень після спот-дати = семи
календарним дням

Форварди «аутрайт» і валютні свопи утворюютьфорвардні валютні ринки, оскільки і ті й інші пов’язані з обміном валют у майбутньому. До 1995 р. на угоди спот припадало 43 % денного обороту, але до 1998 р. валютні форварди і свопи стали переважати, і тепер їхня частка в загальному обороті перевищує 60 %.

Більшість валютних операцій передбачає обмін валюти на американські долари. Але що робити, коли вам потрібний обмінний курс валют, до яких американський долар не входить, наприклад курс DEM/CHF? У цьому разі розраховується крос-курс,що є результатом теоретичної операції при купівлі американських доларів на німецькі марки з наступним продажем цих доларів за швейцарські франки, або навпаки.

За наявності прямих абодоларових курсів крос-курси бід і аск для валютних пар можна розрахувати, використовуючи наведену нижче схему, де валютам 1 і 2 відповідають курси бід і аск В1 і А1, В2 і А2 відповідно.


Якщо при розрахунку використовуютьсязворотні і прямі обмінні курси, то для одержання відповідних кросів-курсів бід й аск курси просто перемножуються.

Валютна пара Бід Аск
Валюта 1/USD В1 А1
USD/Валюта 2 В2 А2
Крос-курси Бід Аск
Валюта 1/Валюта 2 В1 х В2 А1 х А2

Підбиваючи підсумок, відзначимо, що в рамках валютного свопа:

укладається єдина позабіржова угода з двома датами валютування, їх ще називають, як зазначалося, «ногами»;

є дві «ноги», при цьому друга припускає зворотне щодо першої дії;

операція обміну проводиться двічі;

терміни валютування можуть змінюватися від одного дня до 12 місяців;

зазвичай суми базової валюти ідентичні для обох «ніг»;

котирування здійснюється у форвардних пунктах.

Більшість форвардних валютних операцій - це валютні свопи, які можна визначити в такий спосіб.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Валютні операції своп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.