Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

І. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   4

1.1. Економічна сутність ефективності, її види. 4

1.2. Класифікація і форми прояву ефективності 10

1.3. Методика визначення ефективності на підприємстві 13

1.4. Фактори підвищення ефективності діяльності на підприємстві 27

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Ефективність діяльності підприємства – це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.

Дослідження ефективності виробництва дозволяє визначити шляхи зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а також раціонального використання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці).

Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної темикурсової роботи, яка має назву “Шляхи та чинники підвищення ефективності діяльності на підприємстві”.

Метою курсової роботи є з’ясування сутності та основних типів ефективності, характеристика методів визначення ефективності діяльності підприємства, а також факторів її підвищення.

Об’єктом дослідження курсової роботи є ефективність діяльності.

Предметом дослідження курсової роботи є сукупність теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з ефективністю діяльності підприємства.

Завданнями курсової роботи є:

- З’ясувати економічну сутність ефективності, її види.

- Визначити класифікацію і форми прояву ефективності.

- Дослідити методику визначення ефективності на підприємстві.

- Обґрунтувати фактори підвищення ефективності діяльності на підприємстві.

Таким чином, з’ясувавши актуальність теми курсової роботи, визначивши її мету та об’єкт дослідження, охарактеризувавши завдання курсової роботи, її структуру, перейдемо до розгляду основних частин курсової роботи.

Закрити

Шляхи та чинники підвищення ефективності діяльності на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.