Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

РОЗДІЛ І. Економічна ефективність використання трудових і виробничих ресурсів підприємства. 5

1.1. Ефективне використання ресурсів підприємства. 5

1.2. Показники ефективності діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів. 7

1.3. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів  підприємства  9

Розділ 2. Техніко-економічний аналіз ефективності використання ресурсів на підприємстві 13

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Котельно-зварювальний завод №63». 13

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «КЗЗ №63». 15

2.3 Аналіз рівня показників використання ресурсів. 20

РОЗДІЛ ІІІ. Заходи по підвищенню ефективності використання ресурсів і їх вплив на результат господарської діяльності 26

3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванні заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів. 30

3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 33

3.3. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства. 38

Висновки. 40

Список використаної літератури. 41

Вступ

Актуальність дослідження. В сучасних умовах господарювання в умовах переходу до ринкових відносин економіка потребує глибоких і структурних зрушень.

В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економічних витрат ресурсів, застосування висопродуктивної техніки. На підприємстві намагаються знизити витрати до мінімальних. В умовах ринкової економіки “виживає” лише те підприємство, яке більш компетентно визначає вимоги ринку, створює і організовує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечує прибутком кваліфікованих робітників.

Ефективність виробництва на підприємстві тісно пов’язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов’язані з використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартості одиниці продукції і до збільшення прибутків підприємства.

Сучасна економічна теорія і практика господарювання оцінюють результати функціонування економіки країн двома способами: економічним зростанням і ефективністю суспільного виробництва. Ці поняття близькі та взаємопов’язані одне з одним, проте не тотожні.

Ефективність виробництва – це категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва. Вона свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й про те, якою ціною, якими витратами ресурсів досягається цей приріст, тобто свідчить про якість економічного зростання.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в галузі економіки.

Предметом дослідження – шляхи ефективного використання економічних ресурсів.

Метою курсової роботи є оволодіння методикою розрахунку показників ефективності використання виробничих і трудових ресурсів, напрацювання навичок оцінки техніко-економічної інформації з метою вивчення виробничого потенціалу підприємства і трудових ресурсів.

В курсовій роботі передбачається провести аналіз використання виробничих і трудових ресурсів підприємства, розробити заходи, які спрямовані на поліпшення їх використання і оцінити вплив запропонованих заходів на результати виробничо-господарської діяльності. 

Закрити

Управління ефективністю використання ресурсів на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.