Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Сутність та значення конкуренції у ринковій економіці 5

1.1. Сутність конкуренції та конкурентних структур ринку 5

1.2. Види конкуренції 6

1.3. Методи конкурентної боротьби, її цілі та умови 7

1.4. Поняття конкурентоспроможності та конкурентної переваги 9

1.5. Особливості формування конкурентних переваг 12

Розділ 2. Особливості функціонування конкурентних ринків в Україні 14

Розділ 3. Перспективи розвитку конкуренції та конкурентних ринків в Україні 28

Висновки 31

Список використаної літератури 33

Вступ

В сучасній Україні поштовхом до розвитку конкурентних відносин стала економічна реформа. Перехід від конкуренції за ресурси до конкуренції за споживача і жорсткість відносин у цій сфері стали можливі в результаті появи нових ринкових факторів. Збільшення кількості, розмаїтість форм підприємств, що діють на українському ринку, лібералізація цін, фінансова дестабілізація, інфляційні процеси, демонополізація економіки, лібералізація зовнішньоекономічних відносин, приватизація і формування недержавного сектора економіки сприяли збільшенню пропозиції товарів, що при скороченні платоспроможного попиту привело до пожвавлення конкуренції.

В ході реформ створені передумови розвитку конкуренції і за рахунок зміни критеріїв роботи на ринку. В цілому виробники починають відмовлятися від пасивного спостереження за процесом створення на користь активних дій, що орієнтуються на вимоги і можливості споживачів.

З переходом економіки України до ринку, появою підприємств різних форм власності, наданням практично кожному економічному суб’єктові права виходу на світовий ринок для економічної науки виникла необхідність звернутися до вивчення конкуренції не стільки з ідеологічною метою, скільки для успішного розв’язання питань підприємницької діяльності. У зв’язку з цим виникає потреба в осмисленні основних термінів і форм конкуренції. Оскільки головне завдання підприємств – виробляти якомога більше своїх товарів високої якості і широкого асортименту, щоб якнайкраще задовольнити потреби споживачів, а тим самим підвищувати свою конкурентоспроможність на ринках збуту.

Дослідженням даного питання займалась багато дослідників, серед яких Л.В. Балабанова, Н.О. Бородіна, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, М.М. Єрмошенко, В.І. Жигірь, О.А. Чернєга, О.М. Збожна, В.В. Мадзігон, Н.І. Норіцина, М.Е. Портер, Н.М. Примаченко, І.Ф. Прокопенко, А.О. Старостіна та інші.

Метою написання курсової роботи було ознайомлення з особливостями функціонування конкурентних ринків в Україні та проведення аналізу тенденції їх змін. Зокрема для виконання поставленої мети були виконані наступні завдання:

розглянуто сутність понять конкуренція, конкурентоспроможність та конкурентна перевага;

визначено відмінні риси конкурентних структур ринку;

розкрито види конкуренції та методи конкурентної боротьби;

узагальнено особливості формування конкурентних переваг

проведено аналіз тенденцій зміни часток конкурентних ринків в Україні

виділено перспективи розвитку конкуренції та конкурентних ринків в Україні

на основі проведеного дослідження сформовано висновки.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Конкурентний ринок та особливості його функціонування в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.