Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Поняття внутрішнього економічного механізму підприємства 5

1.1. Поняття економічного механізму підприємства 5

1.2. Система внутрішнього економічного механізму підприємства 11

1.3. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму 12

Розділ 2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства 16

2.1. Структура внутрішнього економічного механізму підприємства 16

2.2. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму 21

2.3. Організація договірних відносин на підприємстві 24

Розділ 3. Цінова політика підприємства та методика встановлення внутрішніх цін 27

3.1. Ціна та її функції 27

3.2. Класифікація цін 30

3.3. Система внутрішніх цін 32

3.4. Методи встановлення внутрішніх цін 35

Висновок 40

Список використаної літератури 41

Вступ

Внутрішній економічний механізм підприємства являє собою впорядковану систему економічних і організаційно-правових методів, форм і стимулів діяльності підприємства. Функціонування внутрішнього економічного механізму повинно здійснюватися не автоматично, а з допомогою цілеспрямованої його організації. Під організацією внутрішнього економічного механізму підприємства передбачає форми, методи, способи формування і використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних результатів відповідно до чинних законодавчих вимог.

Мета даної курсової роботи: формувати знання про структуру, принципи побудови і закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства, його нормативну базу, планування, контроль, оцінку діяльності підрозділів, матеріальне стимулювання їх колективів, методику внутрішньої економічної діагностики, а також дати практичні навички і вміння обґрунтовувати форми внутрішнього економічного управління, обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати їх виконання та розробляти системи матеріального стимулювання розвитку її ефективності.

Внутрішній економічний механізм виступає найважливішою ланкою механізму управління підприємством. Це вирішальний економічний важіль забезпечення ефективної роботи, використання якого дозволяє освоювати випуск якісної конкурентоспроможної продукції, систематично знизити витрати виробництва, тобто всі витрати на виготовлення та реалізацію продукції та послуг покриваються за рахунок своїх доходів і при цьому забезпечують певний прибуток.

Удосконалення внутрішнього економічного механізму повинно бути спрямоване на кінцевий результат, виконання замовлення конкретного споживача, відшкодування витрат поточного виробництва, розширення індивідуального відтворення. Підприємство самостійно заробляє кошти на розширення виробництва, житлове будівництво, поліпшення соціально-побутових умов.

Внутрішній економічний механізм підприємства повинен забезпечити самоокупність, тобто беззбитковість роботи (покриття виручкою собівартість і отримання прибутку).

Самофінансування являє собою найважливіший елемент внутрішнього економічного механізму підприємства, воно повинно забезпечити кругообіг ресурсів та економічну самостійність підприємства:

планову діяльність структурних підрозділів підприємства;

матеріально-технічне забезпечення виробництва на основі самостійного визначення потреби в ресурсах і придбання їх у порядку оптової торгівлі, внутрішньогосподарський розрахунок структурних підрозділів;

економічне самоврядування, розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

Дана робота вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою. У результаті вивчення курсової студент повинен: знати – будову і форми функціонування внутрішнього економічного механізму; способи формування внутрішніх цін; методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а також матеріального стимулювання їх колективів; методику діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства; вміти – обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; обчислювати планові показники діяльності підрозділів; оцінювати їх виконання; опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку. Методичні вказівки допоможуть студентам у самостійному вивченні дисципліни, що охоплюють усі основні складові навчального процесу, починаючи з програми навчальної дисципліни і закінчюючи формами контролю рівня знань

Закрити

Внутрішньо-економічний механізм підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.