Зміст

Вступ

І. Розділ. Теоретичні основи аналізу внутрішнього середовища підприємства

1.1. Роль внутрішнього середовища в загальній системі управління діяльністю підприємства

1.2. Сутність та структура внутрішнього середовища підприємства

1.3. Методичні підходи до аналізу внутрішнього середовища підприємства

ІІ. Розділ. Оцінка внутрішнього середовища

2.1 Загальна характеристика

2.2 Основні відомості про емітент

2.3 Канали збуту

Висновок

Список літератури

2.3. Канали збуту

Продукцiя АТ "Родина" представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдсi i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi.

Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, бази, якi мають свою розвозку, своїх менеджерiв, що працюють з продукцiєю, тобто безпосередньо продають або в роздрiбнi магазини або безпосередньо споживачам. Прикладом таких торгiвельних органiзацiй є:

ТЗОВ "Львiвхолод" м.Львiв; ЧФ "Союз" м.Харкiв;ПП Арiол м.Терпнопiль; ТОВ "Полiсся продукт" м.Житомир;ЧП "Солодкий свiт" м.Днiпропетровськ; ТзОВ "Карол" м.Чернiвцi;СП "Київ-Захiд" м.Червоноград;ТзОВ "Кримопт" м.Сiмферополь;ПП Гладкий м.Черкаси; ПП "Мiраж" м.Херсон; ТзОВ "Олео-Захiд" м.Львiв; ТОВ "Ратекс" м.Хмельницький; ТзОВ "Ровекс" м.Тернопiль.

Галузь перспективна. Залежнiсть вiд сезонних змiн не висока.

Найбiльш впливовими конкурентами на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

- ВАТ по випуску продтоварiв "Ясен" м.Чернiгiв;

- Роменський завод продтоварiв ТМ "ПАН+ПАНI" м.Ромни;

- АОЗТ "Лiсок";

- ЗАТ "Шполянський завод продтоварiв";

- ТМ "Глорiя" м.Луганськ;

- Полтавська кондитерська фабрiка ТМ "Домiнiк" м.Полтава;

- Запорiжська кондитерська фабрика м.Запорiжжя;

- ТМ "ЖАКО" м.Київ;

- ПП "Стимул" м.Днiпропетровськ

ІІІ Розділ. Проведення аналізу роботи підприємства

На мою думку організація АТ «Родина» виконує свою роботу досконало.

Якість — один з основних критеріїв продукції. Жорсткий контроль якості продукції ТМ «Родина» відбувається безпосередньо на кожному етапі її виробництва — від приймання вхідної сировини до відвантаження готової продукції. На підприємстві інтегрована система менеджменту якості за вимогами стандарту ISO 9001 (ISO — інтелект, сумлінність, організованість) та HACCP (система безпечності харчових продуктів). Вимоги міжнародного стандарту якості зорієнтовані на постійний посилений контроль за якістю продукції, на задоволення зростаючих потреб споживачів.

Натуральність, корисність і традиційність — ось критерії торгової марки Родина». Продукція є абсолютно натуральною, виготовленою на основі високоякісної сировини. Ми не використовуємо консервантів та поліпшувачів, наша продукція не містить ГМО. Завдяки дотриманню класичних рецептів за ГОСТівськими стандартами у вдалому поєднанні з новітніми технологіями продукція ТМ «Родина» заслужено користується попитом у населення.Найкраща якість за привабливою ціною. Наша продукція належить до середнього цінового сегменту та розрахована на споживачів різних верств населення.

Постійне вдосконалення смакових та якісних показників продукції. Колектив нашої компанії налаштований на творчий пошук шляхів задоволення потреб споживача, розробку і впровадження у виробництво нових видів продукції, невпинне покращення їх якості.

Оригінальний зовнішній вигляд та сучасна яскрава упаковка. Організація пам’ятає, що у нас, в Україні, людей зустрічають по одягу. Саме цим критерієм керується і колектив. Змінюється дизайн обгорток та упаковок продукції. На ринок виходить нова приємна для ока біло-червона гама кольорів, яка позиціонуватиме ТМ «Родина» у світі. Організація дбаємо про те, щоб продукцію радо зустрічали у кожному домі.


Висновок

Розглянувши та проаналізувавши внутрішнє середовище організації, необхідно зробити основні висновки по даній темі.

Внутрішні перемінні - це ситуаційні фактори всередині організації, які в основному є контрольованими і регульованими. Основними змінними внутрішнього середовища організації, які потребують уваги керівництва, є: цілі, структура, завдання, технологія і люди. Всі внутрішні змінні взаємопов'язані. У своїй сукупності вони розглядаються як соціотехнічні підсистеми. Зміна однієї з них певною мірою впливає на інші. Удосконалення однієї змінної, наприклад, такий, як технологія, не обов'язково може вести до підвищення продуктивності, якщо ці зміни позначаються негативно на іншій змінній, наприклад, людей.

Від внутрішніх змінних, від яких залежить внутрішнє благополуччя організації, і їх взаємодія сприяє досягненню загальних цілей організації. Однак успіх організації також залежить від зовнішнього оточення організації, без якого не можливий життєвий цикл будь-якої організації. Керівник повинен враховувати зовнішнє оточення. Фактори, що негайне вплив на організацію, відносяться до середовища прямого впливу, інші чинники - до середовища непрямого впливу. Так само як і внутрішні змінні, фактори зовнішнього оточення взаємозалежні і взаємодіють між собою. Зовнішнє середовище має властивості складності та невизначеності.

Таким чином, головне, необхідно засвоїти - те, що зовнішні чинники в сукупності з факторами внутрішнього середовища мають вирішальний вплив на функціонування організації. Всі змінні тісно переплітаються і впливають один на одного. Менеджер повинен вміти аналізувати всі ці чинники в сукупності, не упускаючи жодного з уваги, і приймати вірне рішення. Уміння виділити і проаналізувати елементи організації та зовнішні чинники є запорукою успіху фірми.


Список літератури

1)http://pidruchniki.ws/13761025/ekonomika/vnutrishn...

2) http://library.if.ua/book/36/2430.html

3) http://intkonf.org/susidik-ls-analiz-ta-otsinka-vn...

4) Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004

5)Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. - К.: «Кондор», - 2010

6) Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Тернопіль: Карт-бланш, - 2009

7)Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 335 с.

8)Василенко В.О. Стратегічне управління: навч. посібн. В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. - К.: Вид-во ЦУЛ, 2009. - 396 с.

9). Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф.Основи менеджменту. М., 1998.

10). Томпсон А.А., Стрікленд А. Дж.Стратегічний менеджмент. М., 1998

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Характеристика внутрішнього середовища організації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.