ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ

2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» є провідним виробником деревообробної продукції. Це підприємство знаходиться та здійснює господарську діяльність в м. Костопіль, Рівненської області. Загальна площа підприємства складає 23050 га . Кількість обладнання для переробки деревини 455 шт.

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, має знак для товарів і послуг, відкриває розрахункові, валютні та інші рахунки в банківських установах.

Підприємство вправі від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» створене з метою здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої господарської діяльності, що має на меті підвищення ефективності виробництва, реалізацію продукції виробничо-технічного призначення та отримання прибутку.

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» засноване на державній власності, входить до складу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному агенству лісових ресурсів України рис. 2.1.

Управління та контроль за діяльністю Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» здійснюють:

Загальні збори акціонерів;

Спостережна Рада;

Директор;

Ревізійна комісія.

Костопільський держлісгосп був організований в 1960 році . Згідно наказу Головного управління лісового господарства і лісозаготовок від 14 травня 1960 р. №117, виданому на основі постанови РМ УРСР від 30 листопада 1959 р. №1834. Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1990 р. Комплексною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог Лісовпорядної інструкції 1986 року по 1 розряду.

Дані попереднього лісовпорядкування послужили інформаційною базою для переходу в 1991 році на технологію безперервного лісовпорядкування. Основою названої технології є створення за даними базового лісовпорядкування полвидільного таксаційного і картографічного банків даних, підтримання їх в актуальному стані з метою оперативного управління лісовим господарством.

У 2006 році, що передував визначенню нових розрахункових обсягів рубок головного користування (розрахункової лісосіки) і лісогосподарських заходів, оновленню лісовпорядних робіт, додатково здійснена вибірково-вимірювальна таксація всіх стиглих деревостанів, обстеження молодняків віком до 20 років. У камеральний період, які не були охоплені натурною таксацією в 2006 році, була здійснена станом на 01.01.2007 р. автоматизована заміна значень основних таксаційних показників у зв’язку з природним ростом деревостанів за методикою і математичними моделями росту, розробленими кафедрою лісової таксації Національного аграрного університету.

Основними видами діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» є:

Лісозаготівля. Вирощування та реалізація посадового матеріалу.

Облік і використаннялісових ресурсів;

Лісопильне виробництво;

Виробництво будівельних деталей з деревини;

Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення при переробці деревини;

Організація ведення мисливського господарства;

Ведення підсобного сільського господарства;

Проведення заходів для відновлення та відтворення лісів, підвмщенню їх продуктивності, здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, які не використовуються в сільському господарстві; організація лісонасіневої справи і лісових розсадників;

Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, проведення доглюдів за лісовими культурами та рубок догляду за лісом;

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконих порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень;

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів; захист лісів від хвороб та шкідників;

Основними видами продукції підприємства є:

Паркет;

Пиломатеріали;

Ламель;

Штахетник;

Дверні блоки;

Ламель-доска;

Заготовки хвойні.

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» самостійно здійснює плануваннягосподарської діяльності виходячи з попиту на продукцію підприємстваз метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» здійснює свою діяльність не лише на ринках України і на ринках країн СНД (Росія, Білорусія), а й закордоном (Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Румунія та інші).

Місія підприємства Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» – це здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку та розвитку підприємства.

Загально-корпоративні цілі діяльності підприємства – це збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції, вихід на нові ринки, розширення меж ринку.

На сьогодні, підприємство Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» як стратегічний напрямок свого розвитку обрало спеціалізацію, яка передбачаєконцентрацію зусиль в межах певного напрямку діяльності з метою досягнення найвищого рівня компетентності та забезпечення конкурентної переваги. Таким напрямком діяльності підприємства є виробництво вікон.

Продукт підприємства є якісним товаром та відповідає міжнародним стандартам якості (підприємство має сертифікат). Наявність даного сертифікату не лише гарантує конкретним покупцям якість виробів, а й дає можливість підприємству виходити на зовнішні ринки та бути конкурентноспроможною в порівнянні з відомими виробниками.

У технологічному циклі виготовлення вікон з стікловим пакетом використовується комплекс імпортного устаткування провідних японських виробників промислового обладнання. Наукомісткі технології втілені у виробництвовікон з стікловим пакетом, конструкторський та технологічний нагляд, забезпечують високу і стабільну якість продукції, яка в повному обсязі задовольняє запити споживачів.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.