Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 5

1.1. Сутність людського капіталу 5

1.2. Теорії людського капіталу 7

1.3. Сутність та види інвестицій в людський капітал 9

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 14

2.1. Оцінка людського капіталу на макрорівні 14

2.2. Оцінка людського капіталу на рівні регіону 17

2.3. Оцінка інвестицій у людський капітал на рівні підприємства 19

2.4. Оцінка інвестицій у людський капітал на рівні домогосподарства 22

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 24

3.1 Моделі та методи оцінки ефективності інвестицій у людський капітал 24

3.2. Визначення ефективності інвестицій у власний людський капітал 27

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ВСТУП

За оцінкою науковців, на початок нинішнього століття сукупний накопичений капітал людства становив близько 550 трлн. дол., або 90 тис. дол. на 1 мешканця Землі. При цьому частка людського капіталу в ньому досягає (за різними оцінками та країнами різного рівня розвитку від 40 до 80%, тоді як у XVII-XVIII ст. вона сягала всього 10% і навіть на початку ХХ ст. не перевищувала 33%. Тобто, навіть за мінімальними оцінками, вартість людського капіталу на сьогодні складає ніяк не менше половини всього накопиченого багатства людства, а отже, і ті проблеми, що пов’язані з питаннями ефективного його використання, заслуговують на відповідну увагу дослідників.

Питання сутності, структури, та тенденцій формування і розвитку людського капіталу у вітчизняній науковій літературі останнім часом висвітлювалися у працях українських науковців В. Близнюка, В. Брича, О. Грішнової, М. Богині, Б. Данилишина, М. Долішнього, Є. Качана, В. Куценко, Ж. Поплавської, В. Поплавського, Л. Семіва, У. Садової, Т. Трофімчук, А. Чухно та інших. Однак дискусії навколо концепції формування людського капіталу та його впливу на людський розвиток ще не отримали фундаментального та комплексного відображення в економічній літературі, що й надалі обумовлює постійний інтерес до цієї проблеми. Зокрема, недостатньо дослідженою залишається низка питань, які стосуються оцінки людського капіталу.

Метою даної науково-дослідної роботи є дослідження сутності та особливостей функціонування людського капіталу на різних рівнях.

Основними завданнями роботи є:

1) дослідження сутності та складових людського капіталу, а також видів інвестицій у нього;

2) оцінка вартості людського капіталу на рівні держави, області, домогосподарства та індивіда;

3) аналіз моделей та методів оцінки ефективності інвестицій у людський капітал;

4) визначення ефективності інвестицій у здобуття вищої освіти.

Об’єкт дослідження: людський капітал на різних рівнях.

Предмет дослідження: оцінка людського капіталу та особливості інвестування в нього.

У роботі використовувались наступні методи наукового пізнання:

- методи аналізу і синтезу – для визначення сутності поняття «людського капіталу», класифікації інвестицій людського капіталу;

- статистичні методи – для розрахунку місць країн світу за ІЛР; 

- визначенні частки витрат на охорону здоров`я та освіту в Україні; 

- для вартісної оцінки людського капіталу регіонів, підприємств та домогосподарств України.

Наукова новизна роботи полягає у оцінці людського капіталу на макро-, мезо-, мікро рівнях та аналізі ефективності інвестицій у власний людський капітал на етапі здобуття вищої освіта за рахунок порівняння вигоди від такого інвестування у майбутньому.

Наведенні в роботі положення та методики оцінювання людського капіталу дозволяють оцінити тенденції та знайти слабкі місця в управлінні людським капіталом на різних рівнях. Їх доцільно використовувати органам державної влади для удосконалення регіональних програм розвитку; керівникам підприємств для розробки програм розвитку персоналу; будь-якій особі при виборі професійної освіти та ін. 

Закрити

Людський капітал - оцінка та особливості інвестування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.