Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Розміщення паливної промисловості 4

1.1 Паливна промисловість. 4

1.2 Вугільна промисловість. 5

1.3  Нафтовидобувна промисловість. 8

1.4 Нафтопереробна промисловість. 10

1.5 Газова промисловість. 12

1.6 Сланцева і торфова галузі промисловості 14

1.7 Урановидобувна та уранозбагачувальна галузі промисловості 15

Розділ ІІ. Державна політика у сфері альтернативних видів палива. 17

2.1. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива  17

2.2. Стан розвитку біопалива в Україні 18

Розділ ІIІ. Основні проблеми та перспективи розвитку паливної  галузі в Україні 22

Висновок. 28

Використана література. 31

Вступ

Науково-технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліп шення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої є палив на база. Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвес тиції у паливно-енергетичний комплекс становлять приблизно 40 % сумарних капітальних вкладень у промисловість.

Темпи розвитку паливно-енергетичного комплексу України за останнє десятиріччя за всіма показниками не сприяли підвищенню електромісткості національного прибутку і валового суспільного продукту. З 1990 по 1995 р. виробництво електроенергії в Україні зменшилося на 36 %, видобуток нафти — 23, газу — 35, вугілля - на 49,4 %.

Високими темпами зростає потреба у різних видах енергії і пали ва при звуженому використанні таких видів енергетичних ресурсів, як нафта, природний газ, ядерне паливо і навіть вугілля.

Розміщення підприємств важкої індустрії, де витрати на паливо становлять значну частку собівартості готової продукції, перебуває під великим впливом паливного фактора. Переробка палива — ос нова формування промислових комплексів, особливо нафто- і вугле-хімічних. Велику роль відіграє паливо як районотворний фактор. Вплив його тим більший, чим потужніші запаси і вищі техніко-економічні показники ресурсів палива. Дешеве паливо сприяє роз витку паливо містких виробництв, формує спеціалізацію господарства району. Поряд з цим слід зазначити, що паливо використовується також в енергетиці і є сировиною для одержання різноманітних цінних продуктів. Наприклад, з нафти одержують не тільки паливні матеріали, а й різні масла й змащувальні матеріали, пласт маси, мийні речовини, синтетичні волокна, добрива. З природного газу виробляють синтетичні спирти і білкові препарати, вилучають сірку. Вугілля є цінним джерелом для одержання пластмас, бензину та інших продуктів виробництва.

Закрити

Паливна промисловість України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.