Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика технічних нововведень. 5

2. Методи оцінки впливу технічних нововведень на економічну ефективність діяльності підприємства. 9

3. Особливості впровадження технічних новацій на підприємстві 13

4 Науково-технічний прогрес та його вплив на технічний розвиток підприємства  17

5. Ефективність та планування НТП.. 23

6. Ефективність технічних нововведень і можливості їх вдосконалення. 27

Висновок. 35

Література. 37

Вступ

Актуальність дослідження. Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передовсім науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства.

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення. Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивним змінам останнього.

Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми науково-технічного розвитку суспільства як необхідної умови його прогресу.

Об’єкт дослідження.

Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Мета дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Розкрити поняття науково-технічного прогресу та науково-технічної революції.

2. Висвітлити основні проблеми і шляхи використання досягнень науково-технічного прогресу та науково-технічної революції в умовах діючого підприємства.

3. Дослідити ефективність використання досягнень науково-технічного прогресу та науково-технічної революції в умовах діючого підприємства.

Закрити

Методика визначення ефективнсоі технічних нововведень і можливості їх вдосконалення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.