Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття інвестицій
1.2. Загальні положення методики оцінки ефективності інвестицій
1.3 Аналіз абсолютної ефективності інвестицій
1.4. Порівняльна оцінка інвестицій
1.5. Ефективність інвестицій у цінні папери
1.6 Економічна оцінка кредитоспроможності підприємства
2. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Зміст господарської ситуації
2.2. Основні завдання комплексу економічних розрахунків
2.3. Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.4. Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на підприємстві. Визначення чистого доходу від реалізації в 2000 році
2.5. Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу
2.6. Визначення показників ефективності використання основних засобів
2.7. Визначення показників ефективності використання оборотних активів у 2000 році
2.8. Визначення коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності основних засобів станом на початок 2000 року
2.9. Визначення показників трудомісткості продукції і продуктивності праці
2.10. Нарахування амортизації по основних засобах податковим методом у 2000 році
2.12. Визначення показників фондомісткості продукції і коефіцієнта завантаження оборотних засобів
2.13. Характеристика економічного змісту розрахованих показників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.7. Визначення показників ефективності використання оборотних активів у 2000 році

Спочатку за формулою середньої хронологічної визначаємо середньорічних залишок оборотних коштів підприємства.
Показники, що прямо та непрямо характеризують ефективність використання оборотних активів підприємства, визначимо в таблиці 6.
Таблиця 6. – Показники економічної ефективності використання оборотних активів підприємства „Сігма” у звітному році

Коефіцієнт оборотності оборотних активів відображає об’єм реалізованої продукції на 1 гривню середньої величини оборотних коштів (кількість оборотів). Отже, оборотні кошти в середньому обертаються 6,88 разів за рік.
Тривалість одного обороту оборотних коштів становить 52 дні.


2.8. Визначення коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності основних засобів станом на початок 2000 року

Показники стану основних фондів визначаємо в таблиці 7.
Таблиця 7. – Визначення показників стану основних фондів на початок 2000 року

Таким чином, станом на початок року основні фонди операційної діяльності зношені орієнтовно на 14% і придатні для подальшої експлуатації на 86%.


2.9. Визначення показників трудомісткості продукції і продуктивності праці

Показники продуктивності праці і трудомісткості продукції визначимо в таблиці
Таблиця 8. – Аналіз показників продуктивності праці і трудомісткості продукції підприємства у 2003 році

Продуктивність праці – це кількість продукції, що виробляється за одиницю часу при певних затратах живої праці, або кількість часу, витрачена на виготовлення одиниці продукції, а трудомісткість – це обсяг затрат живої праці на виготовлення одиниці продукції. На даному підприємстві по відношенню до базового кварталу спостерігалося зменшення продуктивності праці і збільшення трудомісткості. Однак в порівнянні з попереднім кварталом збільшилась продуктивність праці у третьому і четвертому кварталах. Для збільшення продуктивності праці підприємству слід намагатися скоротити втрати робочого часу, зокрема, невиходи з дозволу адміністрації.


2.10. Нарахування амортизації по основних засобах податковим методом у 2000 році

В таблиці 9 визначимо загальну вартість основних фондів операційної діяльності підприємства, а також вартість окремих груп основних фондів операційної діяльності станом на початок звітного року.
Таблиця 9. Залишкова вартість основних фондів операційної діяльності підприємства станом на початок 2000 року у розрізі окремих груп

Нараховуємо амортизацію по основних засобах податковим методом поквартально.

Таблиця 10. Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності першої групи

Таблиця 11. Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності другої групи

Таблиця 12. Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності третьої групи

Таблиця 13. Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності четвертої групи

Загальну суму амортизаційних відрахувань визначимо в таблиці 14.
Таблиця 14. – Зведений розрахунок суми амортизаційних відрахувань і суми зносу основних фондів операційної діяльності за 2000 рік


Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Безкоштовна робота

Закрити

Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.