ЗМІСТ

ВСТУП
1. Закономірності формування трудових ресурсів.
1.1. Демографічна ситуація в Україні
1.2. Природний приріст населення
2. Розподіл ресурсів на території України
2.1. Використання трудових ресурсів.
2.2. Форми зайнятості населення
2.3. Баланс трудових ресурсів
3. Регіональні та соціальні проблеми, шляхи їх вирішення.
3.1. Безробіття
3.2. Державна служба зайнятості населення.
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Додаток 3

Розподіл населення, зайнятого в суспільному виробництві, по галузях, млн. осіб

Галузі господарства 1990 1993 1995 1997 1998
млн. осіб % млн. осіб % млн. осіб % млн. осіб % млн. осіб %
У галузях економіки 25,4 100 23,4 97,9 22,0 92,8 19,8 87,6 19,4 86,9
Промисловість 7,8 30,7 7,0 29,3 5,8 24,5 4,9 21,7 4,7 21,1
Сільське і лісове господарство
(в т. ч. зайняті в особистому підсобному господарстві)
5,0 19,7 4,9 20,5 5,3 22,4 5,0 22,1 5,0 22,4
Будівництво 2,4 9,4 1,8 7,6 1,4 5,9 1,2 5,3 1,1 4,9
Транспорт і зв'язок 1,8 7,1 1,6 6,7 1,5 6,4 1,3 5,8 1,3 5,8
Торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне
забезпечення та збут, заготівля
1,9 7,5 1,7 7,1 1,6 6,8 1,5 6,6 1,4 6,3
Житлово-комунальне господарство і невиробничі
види побутового обслуговування населення

1,0 3,9 0,8 3,3 0,8 3,5 0,5 3,5 0,8 3,6
Охорона здоров'я фізкультура і соціальне забезпечення

1,5 5,9 1,5 6,3 1,5 6,4 1,4 6,2 1,4 6,3
Народна освіта, культура і мистецтво, наука та наукове обслуговування

3,0 11,9 2,7 11,3 2,6 11,0 2,3 10,2 2,3 10,3
Фінансування, страхування та пенсійне забезпечення0,1 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 0,9
Апарат органів державного і господарського управління, кооперативних і громадських організацій0,4 1,6 0,6 2,5 0,7 3,0 0,8 3,5 0,8 3,6
Інші галузі 0,5 1,9 0,6 2,5 0,5 2,1 0,4 1,8 0,4 1,8
В інших сферах діяльності 0,0 0,0 0,5 2,1 1,7 7,2 2,8 12,4 2,9 13,0
Усього зайнято 25,4 100 23,9 100 23,7 100 22,6 100 22,3 100


Додаток 4

Кількість зайнятого населення за формами власності у 1998 р.

Галузі господарства Всього зайнято, тис. осіб У тому числі за формами власності, %
державна колективна приватна
У галузях економіки 19415,0 41,8 45,4 12,8
Промисловість 4733,2 31,3 67,4 1,3
Сільське і лісовегосподарство 5024,6 7,1 49,8 43,1
у тому числі особистепідсобне сільськегосподарство 2100,6 100,0
Будівництво 1097,4 19,7 75,2 5,1
Транспорт і зв'язок 1281,3 67,2 31,7 1,1
Торгівля, громадськехарчування, матеріально-технічне забезпечення тазбут, заготівля 1448,8 15,3 75,1 9,6
Житлово-комунальнегосподарство іневиробничі видипобутовогообслуговування населення 775,7 73,0 25,2 0,9
Охорона здоров'я,фізкультура і соціальнезабезпечення 1433,3 92,7 7,0 0,3
Освіта, культура імистецтво, наука та
наукове обслуговування 2265,1 92,6 6,9 0,5
Фінансування,
кредитування, страхування
та пенсійне забезпечення 178,2 41,8 57,1 1,1
Апарат органів
державного і
господарського
управління,
кооперативних і
громадських організацій 762,1 93,9 6,0 од
Інші галузі 415,3 44,2 50,8 5,0
В інших сферах
економічної діяльності 2933,7 100,0
Усього зайнято 22348,7 36,3 39,5 24,2
Додаток 5

Динаміка зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності по регіонах України, тис. осіб

Регіон, область1995199619971998
АР Крим870,0847,5829,4818,6
Вінницька901,9852,8845,7847,7
Волинська456,8449,1436,3437,4
Дніпропетровська1821,11767,11719,01676,9
Донецька2480,72427,92314,62310,8
Житомирська621,5607,3591,3587,9
Закарпатська584,1569,0570,1563,4
Запорізька958,2928,7888,5881,3
Івано-Франківська622,1611,0572,8567,7
Київська839,4854,2811,7791,8
Кіровоградська544,9532,3500,1489,8
Луганська1259,51218,11117,71068,8
Львівська1273,11235,91214,61182,0
Миколаївська637,4633,2621
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Трудові ресурси і розміщення продуктивних сил

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.