ЗМІСТ

ВСТУП
1. Закономірності формування трудових ресурсів.
1.1. Демографічна ситуація в Україні
1.2. Природний приріст населення
2. Розподіл ресурсів на території України
2.1. Використання трудових ресурсів.
2.2. Форми зайнятості населення
2.3. Баланс трудових ресурсів
3. Регіональні та соціальні проблеми, шляхи їх вирішення.
3.1. Безробіття
3.2. Державна служба зайнятості населення.
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Висновки

Чисельність населення в Україні, як уже зазначалось, постійно зменшується через від'ємні показники природного приросту, його механічну рухомість та інтенсивний відтік осіб молодшого віку за кордон, що зумовлює деформацію вікової структури працездатних. У перспективі очікується зменшення приросту трудових ресурсів, а це звичайно ж позначиться на розширеному їх відтворенні та зумовить потребу в орієнтації на впровадження трудозберігаючих технологій.

Слід зазначити, що в господарстві України сьогодні є великі резерви робочої сили у зв'язку із зменшенням чисельності зайнятих на ручних роботах, реструктуризацією та перепрофілюванням ряду підприємств.

Сільське розселення України зазнало змін через хибну аграрну політику і диференціацію сіл на перспективні й неперспективні, геноцид і депортації, важкі умови життя та праці населення, відсталість сфери послуг і побуту спонукали до масових виїздів, особливо молоді, не лише з села, а й за межі країни, що призвело до знелюднення українського села, його деградації, депопуляції, старіння населення і від'ємного сальдо в природному прирості.

Сільське населення може якісно відроджуватись лише на основі докорінної зміни виробничих відносин на селі і приватизації землі.

Дуже болюча є проблема безробіття, як у сільській так і у міській місцевостях. Що призводить до масового виїзду кваліфікованих спеціалістів за кордон. Безробіття безпосередньо і стосується до від'ємного сальдо природного приросту населення України. В таких важких економічних умовах молоді сім'ї не наважуються на народження двох, а то й більше дітей.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Новицкий Т.Т. Население и трудовые ресурсы. - М.: Мысль, 1996.

2. Горелов H.A. Экономика трудовых ресурсов. - М.: Высшая школа, 1989.

3. Оникиенко В.В., Шаленко М.В. Совершенствование территориальной организации трудовых ресурсов. - К.: Наук, думка, 1989.

4. Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. -К.: Наук, думка, 1992.

5. Розміщення продуктивних сил. Підручник / В.В.Ковалевський, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенов та ін.; За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюка, В.Ф.Семенова. - К.: Товариство „Знання", КОО, 1998.

6. Розміщення продуктивних сил України. Підручник / Є.П.Качан, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрича та ін.; За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1998.

7. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. 4-е, доп. - К.: Європ. ун-т фінансів, ін форм, систем, менеджменту і бізнесу, 2000.


Додаток 1

Статистика приросту

Роки Природний приріст (зменшення), тис. осіб Загальний коефіцієнт приросту (зменшення), %
міські поселення і сільська місцевість міські поселення сільська місцевість міські поселення і сільська місцевість міські поселення сільська місцевість
1991 -39,2 38,2 -77,4 -0,8 1,1 -4,6
1992 -100,3 -14,1 -86,2 -2 -0,4 -5Д
1993 -184,2 -75,6 -108,6 -3,5 -2,1 -6,5
1994 -243,1 -122,3 -120,8 -4,7 -3,5 -7,2
1995 -299,7 -168,0 -131,7 -5,8 -4,8 -8
1996 -309,5 -169,7 -139,8 -6,1 -4,9 -8,5
1997 -311,5 -169,4 -142,1 -6,2 -4,9 -8,7
1998 -300,7 -166,8 -133,9 -6 -4,9 -8,3
1999 -350,0 -200,6 -149,4 -7,0 -5,9 -9,3


Додаток 2

Територія й чисельність населення України (станом на 01.01.99 р.)

Регіон, область Територія, тис. км2 Чисельність населення, тис. осіб Міське населення, % Густота населення, осіб/км2
АР Крим 26,1 2134,7 62,7 82
Вінницька 26,5 1831,5 48,2 69
Волинська 20,2 1063,9 52,1 53
Дніпропетровська 31,9 3745,0 83,6 117
Донецька 26,5 5007,9 90,2 189
Житомирська 29,9 1445,5 56,0 48
Закарпатська 12,8 1287,4 39,0 101
Запорізька 27,2 2023,8 76,5 74
Івано-Франківська 13,9 1460,6 43,4 105
Київська 28,1 1849,6 57,9 66
Кіровоградська 24,6 1183,8 61,2 48
Луганська 26,7 2673,8 86,4 100
Львівська 21,8 2728,6 60,8 125
Миколаївська 24,6 1309,9 66,1 53
Одеська 33,3 2528,6 65,8 76
Полтавська 28,8 1693,1 58,8 59
Рівненська 20,1 1190,3 47,6 59
Сумська 23,8 1354,5 64,9 57
Тернопільська 13,8 1163,9 44,0 84
Харківська 31,4 2997,9 78,9 95
Херсонська 28,5 1237,1 61,4 43
Хмельницька 20,6 1474,0 52,6 72
Черкаська 20,9 1463,7 54,7 70
Чернівецька 935,4 42,7 115
Чернігівська 31,9 1302,9 58,3 41
м. Київ 0,8 2626,5 100 3283
м. Севастополь 0,9 391,7 94,2 435
По Україні в цілому 603,7 50105,6 67,9 83

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Трудові ресурси і розміщення продуктивних сил

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.