Зміст

Вступ

І. Про критичний стан чинної податкової системи

ІІ. Концептуальна стратегія реформування

ІІІ. Прогноз наслідків здійснення реформи

Висновки

Список використаної літератури 

ІІІ. ПРОГНОЗ НАСЛІДКІВ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ

1. Поступове зниження податків є перш за все фактором зростання сукупного споживання. Поступовість зростання останнього дозволить мінімізувати вплив збільшення попиту на поточне підвищення цін та процентних ставок. Окрім того, само собою зменшення непрямого податкового навантаження має покращити грошово-платіжну ситуацію і знизити ризики кредитування, що у свою чергу, сприятиме деякому зменшенню позичкових ставок.

Вагомими будуть й наслідки реформи, які дозволять більш повно виконувати легальні податкові вимоги й зобов’язання та скоротять частку прихованих від оподаткування доходів підприємств і громадян.

Отже можна очікувати такі головні макроекономічні наслідки податкової реформи:

розширення сукупного попиту, що сприятиме довгостроковому прискоренню зростання обсягів ВВП України (найвагоміший результат реформи);

збільшення кредитно-інвестиційних потоків в економіці;

створення переваг ведення бізнесу в Україні порівняно з іншими країнами, що сприятиме перевищенню притоку іноземного капіталу над відтоком внутрішніх інвестицій за кордон;

стримування зростання цін та процентних ставок;

розширення бази оподаткування, підвищення рівня сплачуваності податків і прискорене зростання доходів бюджету та пенсійного фонду.

2. Зниження податкового навантаження на національну економіку сприятиме прискоренню кумулятивного зростання ВВП вже починаючи з 2008р. Очікується, що прогнозований на наступні роки (2006-2007 р.р.) середньорічний приріст реального ВВП у 5,0-6,0% отримає з 2008р. додатковий імпульс (приріст) у 2,0%, а з 2010р. – у 4,0%.

3. Зменшення рівня податкових вимог до суб’єктів господарювання та вирівнювання розподілу між ними податкових зобов’язань стане поштовхом до збільшення інвестиційного попиту та активізації нагромадження національного й міжнародного капіталу в українській економіці, а також створить умови кращого ринкового його розподілу між секторами, виробництвами, видами бізнесу. Це надасть можливості додаткового щорічного приросту ВВП України ще на 1% - з 2008р. та на 2% - з 2010р.

4. Приріст оборотного капіталу підприємств та збільшення заощаджень громадян, що стане результатом зменшення податкового тягаря, сприятиме покращенню розрахунків, зменшенню прострочених заборгованостей та додатковому збільшенню кредитних ресурсів економіки. Це стане причиною зниження банківських позичкових ставок і збільшення кредитування тих секторів економіки, для яких сьогоднішні умови є дискримінаційними ( зокрема, для нового бізнесу, інновацій, малого і середнього підприємства тощо). Даний фактор також впливатиме на додатковий приріст ВВП, як мінімум, на 1% у рік.

5. Загальне прискорення динаміки реального ВВП України, завдяки факторам, що будуть збуджені податковою реформою, дасть можливість очікувати наступні темпи його приросту: у 2008-2009рр. – 9,0% у 2010-2011рр. – 12,0%, 2013 – 2014рр. – 13,0-14,0%. Це значно вище динаміки ВВП України, що прогнозується у цьому році (4,0%) та у наступних двох роках (5,0 – 6,0%).

Загалом за 7 років реформ реальний ВВП України може збільшитися у 2,3 рази.

При збереженні рівня інфляції у межах 8% у 2006 -2007рр. і у межах 6% у 2008 -2013рр. номінальний ВВП України досягне у 2013р.приблизно 1500 млрд. грн.

6.Зниження податкових вимог до підприємств до прийнятного рівня значно розширить базу оподаткування як за рахунок детінізації бізнесу, так і внаслідок активізації створення нових підприємств й мультиплікативного збільшення комерційних операцій. Можна спрогнозувати, що частка тіньових неоподаткованих доходів підприємств зменшиться з 52,0% у 2005р.: до 49,0% у 2007р.; до 42,0% у 2009р.; до 29,0% у 2011р. та до 18,5% у 2013р. (середньорічне скорочення приблизно на 5 пунктів).

7.Фактори зростання реального ВВП України та збільшення частки оподаткування доходів підприємств та сімей значно збільшать загальні доходи бюджету та пенсійного фонду держави. За підрахунками, у 2013р. ці доходи можуть зрости до 660 млрд. грн., що перевищить доходи зведеного бюджету, пенсійного й державний соціальних фондів 2005р. у 3,9 рази.


ВИСНОВКИ

Буде запроваджена сучасна податкова модель, яка максимізує вирішення фіскальних проблем країни, упереджуватиме явища нестабільності надходжень, викривлень, нерівномірності і несправедливості в оподаткуванні. Вона створить прозорі умови та відносні конкурентні переваги ведення бізнесу та здійснення інвестицій в Україні порівняно з іншими країнами Європи.

Буде забезпечено необхідне фінансове наповнення загальнонаціонального бюджету і пенсійного фонду протягом усього періоду модернізації митно-податкової системи без тимчасового зменшення надходжень, а отже й без необхідності пошуку компенсуючих джерел. Нарахування і розподіл податкових зборів, які будуть запроваджені, дозволять підняти й продуктивність державних видатків задля максимізації рівня суспільного споживання.

Буде подолано довготривалий конфлікт між владою і бізнесом. Покращиться етика і культура відносин між ними. Будуть значно розширені свободи і зацікавленості господарювання. Зменшаться підступні стягнення з найбідніших громадян. Поступово створяться передумови зростання народного добробуту і більш динамічного економічного розвитку.


ЛІТЕРАТУРА

Климко Г.Н. Основи економічної теорії.-Київ.”Вища школа”-“Знання”,1997.

Головна державна податкова інспекція України.Основи оподаткування в Україні.-Київ.”Укртиппроект”,1998.

Ткаченко Т.:”Податок на прибуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції”//Економика України №4.-Київ.”Преса України”,1998.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Безкоштовна робота

Закрити

Концепція реформування податкової системи України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.