Зміст

Вступ

І. Про критичний стан чинної податкової системи

ІІ. Концептуальна стратегія реформування

ІІІ. Прогноз наслідків здійснення реформи

Висновки

Список використаної літератури 

Вступ

Концепція реформування податкової системи є відповіддю на її сьогоднішній критичний стан, за якого українська економіка позбавляється можливостей розвитку та підривається її конкурентоспроможність порівняно з іншими національними господарствами.

Головними вадами податкової системи є: надобтяжливість, нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження; чиновницькі викривлення норм законодавства; корумпованість і каральний зміст податкових відносин.

Середні сукупні податкові вимоги до підприємств України складають у 2005 році 48,0-49,0% створюваної у країні доданої вартості.

В середньому до 62 % індивідуальних доходів працюючих громадян сплачується ними через податкову систему до бюджету й пенсійного фонду держави.

Для пенсіонерів та інших соціально незахищених прошарків громадян України податкове навантаження сягає 47,5% їх індивідуальних доходів.

Загальне податкове навантаження на економіку (і на суб’єктів господарювання, і на сім’ї) у формі сукупних вимог до платників податків складає станом на 2005 рік біля 83,5% від обсягу ВВП України.

Несплата податків та інших обов’язкових платежів внаслідок як законодавчих пільг, так й тінізації бізнесу у 2005 р. буде дорівнювати 43,5% ВВП України або біля 187 млрд. грн.

Вагомість офіційних податкових знижок, пільг та звільнень від оподаткування можна оцінити приблизно у 9,5% від валового внутрішнього продукту. Несплата законно встановлених податків вартує, як мінімум, 34,0% ВВП.

Згубність діючої системи оподаткування полягає й у її перевантаженні непрямими податками, які у сукупності складають ¾ всіх податкових платежів громадян України.

Характерними рисами податкової системи є непрозорість, суперечливість та незрозумілість норм, що застосовуються.

Процес трансформації не може допустити будь-якого, навіть тимчасового зменшення ресурсів державно-фінансового перерозподілу, оскільки це може стати політичною причиною зупинки нововведень.

Головні принципи податкової реформи, що пропонується:

-досягнення довготривалої стабільності норм, складу, ставок й предмету оподаткування. Розуміння такої стабільності як наперед визначеної, публічно оголошеної й фактично запроваджуваної динаміки норм оподаткування;

-поступове зниження вагомості й трансформація структури податкового навантаження;

-становлення рівноправних відносин між податківцями й платниками.

Внаслідок реформи будуть встановлені оптимальні значення ставок: податку з прибутку - 10,0%, ПДВ - 12,0%, податку з індивідуальних доходів - 12,0%, єдиного соціального податку - 25,0%.

Пропонується запровадження спеціальних стимулів і заохочень з метою прискорення створення нових робочих місць в окремих депресивних регіонах й місцевостях України.

Загальне податкове навантаження може зменшитися за 7 років в оподаткуванні суб’єктів господарювання, приблизно до 28,0-28,5% створюваної ними доданої вартості; в оподаткуванні доходів працюючих громадян України - до 40,0% від суми доходів.

Частка тіньових неоподаткованих доходів підприємств зменшиться з 52,0% у 2005р. до 18,5% у 2013р.

Завдяки факторам, що будуть збуджені податковою реформою, можна очікувати наступні темпи річного приросту реального ВВП України: у 2008-2009рр. – 9,0% у 2010-2011рр. – 12,0%, 2013 – 2014рр. – 13,0-14,0%.

Загалом за 7 років реформ реальний ВВП України може збільшитися у 2,3 рази.

Номінальний ВВП України досягне у 2013р. приблизно 1500 млрд. грн.

Загальні доходи бюджету та пенсійного фонду держави до 2013р. можуть зрости до 660 млрд. грн., що перевищить доходи зведеного бюджету, пенсійного й державний соціальних фондів 2005р. у 3,9 рази.

Реалізація концепції потребує активних урядових дій на базі організаційного плану, який би включав послідовне вдосконалення норм оподаткування, оптимізацію положень актів відповідного законодавства (що дало б змогу напрацювати Податковий кодекс держави), ефективний збір і розподіл податково-бюджетних та пенсійних надходжень, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, реорганізацію структур податкової служби та інші дії з розвитку податкової системи України.


І. ПРО КРИТИЧНИЙ СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Податкова система, що діє в нашій державі, продовжує стояти на заваді ефективному розвитку українського суспільства. Вона була і є високим частоколом між владою і народом. Вона використовується як засіб пригнічення платників податків. Вона є несправедливою щодо оподаткування абсолютної більшості громадян України. Вона гальмує економічне і соціальне відродження нації.

Головні ознаки згубності діючої системи оподаткування для потреб держави і суспільства наступні.

1. Система відзначається надзвичайно високим податковим навантаженням.

а) Перш за все воно лягає тягарем на більшість суб’єктів реального сектору економіки. Сукупні податкові вимоги відносно доданої вартості (доходу)окремих національних підприємств, не віднесених до груп пільгового чи спеціального оподаткування, знаходяться в межах від 56,0 до 120% [1]. З урахуванням суб’єктів господарювання, що оподатковуються за спеціальними системами (малий та середній бізнес, сільські господарства, підприємства спеціальних економічних зон і т.і.), середнє розрахункове значення податкових вимог до національних суб’єктів господарювання по відношенню до створеної ними доданої вартості досягає в Україні 56-58%[2]

Якщо виключити з розрахунків показників податкового навантаження сплачені підприємствами суми ПДВ, вважаючи що цей податок переноситься на громадян-споживачів і на бюджет (при поверненні сплачених сум українським експортерам), то діапазон коливань сукупних податкових вимог до окремих українських підприємств і господарств, які не користуються спеціальними пільговими системами оподаткування, становитиме від 40,0 до 82,0% створеної ними доданої вартості. Середнє розрахункове значення податкових вимог до усіх українських суб’єктів господарювання (враховуючи “пільговиків”) по відношенню до створеної ними доданої вартості знизиться після виключення вимог з ПДВ до 45,0-47,0%. Водночас, введення у цьому році законодавством про бюджет додаткових фіскальних платежів з чистого прибутку (не менше половини його величини) підприємствами державної власності збільшило середні сукупні податкові вимоги до підприємств України до рівня 48,0-49,0% доданої вартості.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Безкоштовна робота

Закрити

Концепція реформування податкової системи України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.