ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженями Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

РОЗДІЛ 2. Детальне дослідження та характеристика окремих повноважень Міністерства фінансів в сфері керування фінансами

2.1. Складання проекту та виконання Державного бюджету

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку, а також звітності про виконання Державного бюджету України

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Будь-яка держава є постійним діючим механізмом, у якому внаслідок поділу суспільної праці використовується товарне виробництво. Існування товарних відносин і дія об’єктивного закону вартості, панування системи економічних відносин та використання механізму економічних відносин у процесі розподілу і перерозподілу внутрішнього валового продукту визначають об’єктивну необхідність існування державних фінансів. Державні фінанси складають систему грошових відносин, що виникли разом з державою і пов’язані з її існуванням та функціонуванням. Без фінансових ресурсів держава існувати не може, а правильне їх використання є однією з найважливіших її функцій.

Українська держава, керуючи фінансами і виступаючи у фінансових відносинах як суб’єкт влади і як власник засобів виробництва, встановлює порядок мобілізації і використання фінансових ресурсів держави. Від її імені у цих відносинах виступають компетентні органи. Діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу і використання фінансів має назву фінансової діяльності.

Основним завданням фінансової діяльності держави є максимальне забезпечення свого функціонування і виконання завдань, які стоять перед нею на різних етапах розвитку. Визначну роль у керуванні і здійсненні фінансової діяльності відіграють органи державної влади. Найбільш важливі питання по керуванню фінансами вирішують саме вони: розробляють і затверджують бюджети, приймають акти про податки, розмежовують доходи і видатки між бюджетами і т.д.

Фінансовою діяльністю необхідно керувати повсякденно, для цього держава створює спеціальні органи виконавчої влади: міністерства, державні комітети, головні управління та інші центральні органи. Таким спеціальним органом виконавчої влади, що безпосередньо здійснює керівництво фінансовою діяльністю, є Міністерство фінансів України.

Детальне вивчення повноважень Міністерства фінансів по керуванню фінансами обумовлено актуальністю даної тематики, адже дослідженя цих повноважень має важливе наукове значення. Воно покликане відобразити роль повноважень Міністерства фінансів України в системі повноважень вищих органів занодавчої та виконавчої влади по управлінню фінансами.

Необхідно по новому подивитися на коло повноважень Міністерства фінансів, синтезувати з новими знаннями, визначити їх місце серед інших фінансово-правових явищ, сформулювати загальні для всіх повноважень положення і на основі цього знову звернутися до їх конкретного дослідження. Такий підхід обумовлений необхідністю адекватного і повного вивчення наукою фінансового права системи повноважень Міністерства фінансів по керуванню фінансами.

Зрозуміло, що будь-яке дослідження студента – робота узагальнюючого плану, а не оригінальна розвідка; це перш за все, вдала компіляція. Навіть найглибший знавець буквально “стоїть на плечах своїх попередників”, коли змушений вирішувати питання заданої теми. Проте, чим оригінальніша думка покладена в основу різних сюжетних ходів, тим більш придатною вона виявиться.

Суттєво ускладнила роботу над дослідженням даної теми нестабільність фінансово-правового законодавства, пов’язана із необхідністю приведення його у відповідність до законодавства Західної Європи.

Все вище зазначене і визначило структуру цієї роботи.

У першому розділі детально розглядається поняття та загальна структура повноважень якими наділено Міністерство фінансів України по керуванню фінансам, а також, яким чином здійснюється реалізація правової форми даних поноважень. На основі чого робиться висновок про місце повноважень Міністерства фінансів серед повноважень органів державної влади по управлінню фінансами.

Другий розділ курсової роботи присвячений детальному дослідженню, розкриттю та всебічній характеристиці окремих повноважень Міністерства фінансів України по керуванню фінансами, оскільки детально дослідити всі повноваження в повній мірі, в даній роботі немає сенсу та практично неможливе через їхню велику кількість. А тому, автор на власний розсуд відібрав для детального дослідження та характеристики окремі повноваження Міністерства фінансів по керуванню фінансами, що відіграють значну роль серед даних повноважень та дадуть змогу зрозуміти сутніть діяльності Міністерства по керуанню фінансами.


РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженнями Міністерства фінансів України по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

Безпосереднє керівництво фінансовою діяльністю в Україні очолює Міністерство фінансів. У систему фінансових органів входять Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові управління обласних та Києвської і Севастопольської міських державних адміністрацій, фінансові відділи районих державних адміністрацій.

Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України. У своїй діяльності керуєтьтся Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Міністерство фінансів України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Про те, що б краще зрозуміти сутність діяльності Міністерства фінансів потрібно детально дослідити його повноваження по керуванню фінансами.

Визначальною ознакою будь-якого органу державної влади, в тому числі і Міністерства фінансів України, є наявність у нього владних повноважень, що відокремлює їх від інших державних установ. Згідно з указом Президента України “ Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи” повноваження органів виконавчої влади являють собою сукупність предметів відання, прав і обов’язків органу державної влади. Це означає, що кожний орган державної влади функціонує лише в тих сферах суспільних відносин, які визначаються метою його створення. Іншими словами, повноваження – це визначене законодавством коло його діяльності, питання, які згідно з законом може і повинен вирішувати орган державної влади. 

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Контроль за використанням бюджетних коштів на рівні виконавчої влади

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.