Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 2

1. Теоретична частина 4

1.1. Статистичне вивчення прибутку 4

1.2. Статистика рентабельності 11

1.3. Кореляційне дослідження 17

2. Практична частина 19

Висновки 42

Список використаної літератури 43

Вступ

Статистика-це наука яка вивчає масові явища соціально-економічного життя у нерозривному поєднанні з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу. Статистика має не тільки теоретичне, а й практичне застосування.

В статистиці існує багато методів дослідження масових соціально-економічних явищ та велика кількість статистичних показників, які характеризують певні явища з різних сторін.

Статистика- це багатогалузева наука, яка вивчає загальну теорію статистики, економічну статистику, галузеві статистики, а також соціальну статистику.

Теоретичною основою статистики є економічна теорія, яка ґрунтується на політичній економії. Методологічною основою статистики є теорія пізнання, яка ґрунтується на загально філософських та загальнонаукових принципах. Вона аналізує соціально-економічні явища не ізольовано, а в їх взаємозв’язку з іншими явищами.

Будь-яке статистичне дослідження виконують у три етапи:

1.Збирання первинного статистичного матеріалу;

2.Первинна обробка, зведення та групування результатів спостереження;

3.Аналіз здобутих зведених матеріалів.

Усі ці етапи пов’язані між собою, відсутність одного з них означає порушення логіки статистичного дослідження.

Отже, статистика відіграє дуже важливу роль в економічному житті України, а також у нашому повсякденному житті.

Дану науку використовують на практиці в багатьох сферах життя. Особливо важливою вона є в економічній діяльності. За допомогою неї можливо на основі статистичних даних проаналізувати стан певної галузі економіки і як наслідок скоригувати подальший її розвиток.

Дана робота буде стосуватися статистики підприємництва. Я хочу розглянути таку економічну проблему як “Статистика прибутку та рентабельності України”. Це надзвичайно важлива проблема оскільки саме на основі прибутків складається державний бюджет без якого, в сучасних умовах, неможливе існування жодної країни. Проблема рентабельності як підприємства так галузі чи економіки держави в цілому на разі також є дуже актуальною. Даний показник характеризує роботу певного підприємства чи використання ресурсів з точки зору ефективності.

В ній я дам визначення прибутку та рентабельності, наведу приклади розрахунку даних категорій економіки, вкажу шляхи їх використання. Також наочно будуть представлені результати впливу на величину прибутку різних факторів.

По рентабельності будуть вказані види показників рентабельності та шляхи їх розрахунку.

Закрити

Статистика прибутку та рентабельності України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.