Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 75

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ.. 3

1. Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. 4

1.1. Визначення поняття «фінансовий капітал» в економічній літературі 4

1.2. Економічна природа фінансового капіталу підприємств. 7

1.3. Види капіталу підприємства. 11

1.4.  Структура капіталу, що використовується підприємством.. 13

2. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою.. 18

2.1. Традиційний підхід. 18

2.2. Підхід Модільяні-Міллєра. 19

2.3. Компромісний підхід. 24

2.4. Сигнальний підхід. 26

2.5. Підхід М.Н. Крейніної 29

2.6. Підхід Є.С. Стоянової 32

2.7. Підхід Ковальова. 39

3. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою.. 42

3.1. Коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу. 42

3.2. Коефіцієнти оцінки капіталовіддачі 45

3.3. Коефіцієнти оцінки оборотності 47

3.4. Коефіцієнти фінансової стійкості 50

3.5. Коефіцієнти оцінки ліквідності та платоспроможності 56

3.6. Коефіцієнт фінансового левереджу. 57

4. Оцінка вартості капіталу, як одна найважливіших передумов ефективного управління капіталом підприємства. 59

5. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства. 65

Висновки.. 74

Список використаної літератури.. 75

Вступ

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.

Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності. Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства. Для контролю за поточним станом структури капіталу необхідно регулярно визначати показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства.

Проблеми управління капіталом підприємства та його структурою широко висвітлюються провідними вченими-економістами: І.О. Бланком, В.В. Ковальовим, Є.С. Стояновою, Т.В. Тепловою та ін.

Метою даної курсової роботи є огляд, аналіз та порівняння методичних підходів до управління капіталом підприємства та його структурою, дослідження різноманітних трактувань сутності капіталу та його ролі в забезпеченні ефективної діяльності підприємства, дослідження основних критеріїв та показників оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства.

Закрити

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.